Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0009

Direktiva Komisije 2012/09/EU od 7. ožujka 2012. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda Tekst značajan za EGP

OJ L 69, 8.3.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 277 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2016; stavljeno izvan snage 32014L0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/9/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

277


32012L0009


L 069/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.03.2012.


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/09/EU

od 7. ožujka 2012.

o izmjeni Priloga I. Direktivi 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Člankom 5. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2001/37/EZ predviđa se da svako pojedinačno pakovanje duhanskih proizvoda, osim duhana za oralnu primjenu i ostalih duhanskih proizvoda koji ne služe pušenju, kao i vanjsko pakovanje, uz izuzeće dodatnog prozirnog omota, mora nositi dodatno upozorenje navedeno u popisu iz Priloga I. toj Direktivi.

(2)

Ta su dodatna upozorenja na svim pakovanjima duhana za pušenje obvezna od rujna 2003. i na svim pakovanjima ostalih duhanskih proizvoda od rujna 2004.

(3)

Postoje dokazi da se utjecaj postojećih dodatnih upozorenja navedenih u popisu iz Priloga I. Direktivi 2001/37/EZ s vremenom smanjio jer se istrošio učinak koje su poruke upozorenja imale dok su bile nove.

(4)

Osim toga, nakon donošenja Direktive 2001/37/EZ pojavili su se novi znanstveni dokazi o utjecaju uporabe duhana i načela učinkovitog označivanja duhana na zdravlje. Postoje dokazi posebno o tome da pušenje može uzrokovati rak usta i grla, vidljiva oštećenja kao i bolesti zuba i zubnog mesa. Dokazano je i da roditelji koji puše predstavljaju najveći čimbenik rizika za početak pušenja.

(5)

Člankom 9. stavkom 2. Direktive 2001/37/EZ predviđa se da Komisija mora prilagoditi znanstvenom i tehničkom napretku zdravstvena upozorenja navedena u Prilogu I. istoj Direktivi. Nadalje, smjernicama o pakiranju i označivanju (2), koje je donijela Treća konferencija stranaka Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana u studenom 2008., preporučuje se da pravne mjere za pakiranje i označivanje duhanskih proizvoda trebalo bi periodično preispitivati i ažurirati kad se pojave novi dokazi i istroše posebna zdravstvena upozorenja i poruke.

(6)

Stoga je potrebna revizija postojećih dodatnih upozorenja navedenih u Prilogu I. Direktivi 2001/37/EZ kako bi se zadržao i povećao njihov utjecaj i uzela u obzir nova znanstvena dostignuća.

(7)

Ovu bi reviziju trebalo temeljiti na rezultatima preispitivanja postojećih saznanja o označivanju duhana i utjecaju uporabe duhana na zdravlje te testiranja upozorenja provedenih u svim državama članicama.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Regulatornog odbora osnovanog na temelju članka 10. stavka 1. Direktive 2001/37/EZ i ni Europski parlament niti Vijeće nisu se izjasnili protiv njih,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 2001/37/EZ zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 28. ožujka 2014. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Države članice mogu donijeti odluku kojom odobravaju da se proizvodi koji nisu u skladu s odredbama ove Direktive nastave prodavati do 28. ožujka 2016.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 194, 18.7.2001., str. 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Smjernice za provedbu članka 11. Okvirne Konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (Pakiranje i označivanje duhanskih proizvoda).


PRILOG

„PRILOG I.

Popis dodatnih zdravstvenih upozorenja

(iz članka 5. stavka 2. točke (b))

(1)

Pušenje uzrokuje 9 od 10 slučajeva raka pluća.

(2)

Pušenje uzrokuje rak usne šupljine i grla.

(3)

Pušenje šteti plućima.

(4)

Pušenje uzrokuje srčani udar.

(5)

Pušenje uzrokuje moždani udar i invaliditet.

(6)

Pušenje uzrokuje začepljenje arterija.

(7)

Pušenje povećava rizik sljepoće.

(8)

Pušenje šteti zubima i zubnom mesu.

(9)

Pušenje može ubiti vaše nerođeno dijete.

(10)

Vaš dim štetan je za vašu djecu, obitelj i prijatelje.

(11)

Djeca pušača imaju veće izglede da počnu pušiti.

(12)

Prestanite pušiti – ostanite živi za svoje najbliže (1).

(13)

Pušenje smanjuje plodnost.

(14)

Pušenje povećava rizik impotencije.


(1)  Dopuniti uputom na broj telefona/internetsku adresu linija/službi za prestanak pušenja ako takve postoje u navedenoj državi članici.”


Top