EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0007

Direktiva Komisije 2012/7/EU od 2. ožujka 2012. o izmjeni dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa sigurnošću igračaka radi prilagodbe tehničkom napretku Tekst značajan za EGP

OJ L 64, 3.3.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/7/oj

13/Sv. 048

HR

Službeni list Europske unije

154


32012L0007


L 064/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

02.03.2012.


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/7/EU

od 2. ožujka 2012.

o izmjeni dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa sigurnošću igračaka radi prilagodbe tehničkom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (1), a posebno njezin članak 46.1 točku (b),

budući da:

(1)

Direktiva 2009/48 određuje granične vrijednosti za kadmij koje se temelje na preporukama Nizozemskog nacionalnog instituta za javno zdravstvo i okoliš (RIVM) iz izvješća iz 2008. pod naslovom „Kemikalije u igračkama. Načelna metodologija za procjenu kemijske sigurnosti igračaka s naglaskom na elementima.” Preporuke RIVM-a temelje se na pretpostavci da izloženost djece kemikalijama u igračkama ne smije prelaziti određenu razinu koja se zove „prihvatljivi dnevni unos”. S obzirom da su djeca izložena kemikalijama i iz drugih izvora osim igračaka, za igračke se smije odrediti samo postotak prihvatljivog dnevnog unosa. Znanstveni odbor za toksičnost, ekotoksičnost i okoliš (CSTEE) u svojem je izvješću iz 2004. preporučio da se za igračke može odrediti najviše 10 % od prihvatljivog dnevnog unosa. Međutim za kadmij i druge kemijske tvari koje su posebno toksične, preporučena količina ne smije prelaziti 5 % prihvatljivog dnevnog unosa, kako bi se osiguralo da su prisutni samo tragovi koji su u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.

(2)

U skladu s preporukama RIVM-a za dobivanje graničnih vrijednosti za kemijske tvari navedene u Direktivi 2009/48/EZ potrebno je najveći postotak prihvatljivog dnevnog unosa pomnožiti s težinom djeteta koja je procijenjena na 7,5 kg i podijeliti je s količinom progutanog materijala za igračke.

(3)

Za kadmij je RIVM upotrijebio prihvatljivi dnevni unos od 7 μg/kg koji je 1989. odredio Zajednički stručni odbor za prehrambene aditive Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu te Svjetske zdravstvene organizacije (JECFA) te potvrdio 2001. Primijenjen je sigurnosni faktor dva koji je imao za rezultat prihvatljivi tjedni unos od 3,5 μg/kg i prihvatljivi dnevni unos od 0,5 μg/kg.

(4)

Kako bi se definirali mogući scenariji izloženosti kemijskim tvarima, RIVM je procijenio količinu progutanog materijala na 8 mg na dan za materijal ostrugan s površine igračke, 100 mg za lomljivi materijal igračaka i 400 mg za tekući ili ljepljivi materijal igračaka. Znanstveni odbor za rizike po zdravlje i okoliš (SCHER) u svom je mišljenju pod naslovom „Rizik organskih tvari CMR u igračkama” od 18. svibnja 2010. odobrio najveće dopuštene količine za progutani materijal.

(5)

Ako se 5 % prihvatljivog dnevnog unosa pomnoži s težinom djeteta i podijeli s količinom progutanog materijala igračke dobiju se sljedeće granične vrijednosti za kadmij: 23 mg/kg za ostrugani materijal, 1,9 mg/kg za suhi materijal i 0,5 mg/kg za tekući materijal.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) zaključila je u svom mišljenju od 30. siječnja 2009. da prihvatljivi tjedni unos koji je odredila JECFA 1989. te ga potvrdila 2001. više nije primjeren s obzirom na najnoviji razvoj u vezi s toksičnošću kadmija. EFSA je utvrdila novi prihvatljivi tjedni unos od 2,5 μg/kg koji ima za rezultat novi prihvatljivi dnevni unos od 0,36 μg/kg.

(7)

Ako se 5 % prihvatljivog dnevnog unosa pomnoži s težinom djeteta i podijeli s količinom progutanog materijala igračke dobiju se sljedeće granične vrijednosti za kadmij: 17 mg/kg za ostrugani materijal, 1,3 mg/kg za suhi materijal i 0,3 mg/kg za tekući materijal.

(8)

Direktivu 2009/48/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Direktivom su u skladu s mišljenjem Odbora za sigurnost igračaka,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Dio III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 20. siječnja 2013. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 20. srpnja 2013.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine toga upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 170, 30.6.2009., str. 1.


PRILOG

Dio III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ izmjenjuje se kako slijedi:

U točki 13. unos za kadmij zamjenjuje se sljedećim:

Element

mg/kg

u suhom, lomljivom, praškastom ili savitljivom materijalu za igračke

mg/kg

u tekućem ili ljepljivom materijalu za igračke

mg/kg

u materijalu ostruganom s površine igračke

„Kadmij

1,3

0,3

17”


Top