Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0492

2012/492/EU: Odluka Komisije od 3. rujna 2012. o izmjeni Odluke 2000/96/EZ u pogledu krpeljnog encefalitisa i kategorije zaraznih bolesti koje se prenose vektorima (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 3241) Tekst značajan za EGP

OJ L 239, 5.9.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 308 - 309

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2018; Implicitno stavljeno izvan snage 32018D0945

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/492/oj

15/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

308


32012D0492


L 239/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.09.2012.


ODLUKA KOMISIJE

od 3. rujna 2012.

o izmjeni Odluke 2000/96/EZ u pogledu krpeljnog encefalitisa i kategorije zaraznih bolesti koje se prenose vektorima

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 3241)

(Tekst značajan za EGP)

(2012/492/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 1998. o uspostavi mreže za epidemiološki nadzor i kontrolu zaraznih bolesti u Zajednici (1), a posebno njezin članak 3. točku (a),

budući da:

(1)

U Odluci Komisije 2000/96/EZ od 22. prosinca 1999. o zaraznim bolestima koje treba postupno obuhvatiti mrežom Zajednice prema Odluci br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) navedene su određene zarazne bolesti koje treba obuhvatiti epidemiološkim nadzorom u okviru mreže Zajednice uspostavljene Odlukom br. 2119/98/EZ.

(2)

U Prilogu Odluci br. 2119/98/EZ, kao kategorija zaraznih bolesti koje treba odabrati kako bi se došlo do usklađenih podataka u svrhe dostavljanja izvješća izričito se spominju „bolesti koje prenosi vektori”.

(3)

Krpeljni encefalitis (TBE) je bolest ljudi koju prenose krpelji, koja uzrokuje dugoročni neurološki invaliditet i u 1,4 % slučajeva ima smrtonosni ishod. Bolest se može spriječiti cijepljenjem i zadnjih godina njezina se pojavnost povećala i bolest se proširila na nova geografska područja u Europi. Takav razvoj događaja vjerojatno se može pripisati različitim uzrocima, uključujući promjenu klime i promjenu staništa krpelja.

(4)

TBE stoga ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu II. Odluci 2000/96/EZ za odabir zaraznih bolesti koje treba obuhvatiti epidemiološkim nadzorom u okviru mreže Zajednice uspostavljene Odlukom br. 2119/98/EZ pa ga je primjereno dodati na popis zaraznih bolesti u Prilogu I. Odluci 2000/96/EZ koje treba obuhvatiti epidemiološkim nadzorom.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog Odlukom br. 2119/98/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2000/96/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. rujna 2012.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 268, 3.10.1998., str. 1.

(2)  SL L 28, 3.2.2000., str. 50.


PRILOG

U točki 2.5. Priloga I. Odluci 2000/96/EZ, dodaje se sljedeća točka 2.5.5.:

„2.5.5.   Bolesti koje se prenose vektorima

Krpeljni encefalitis (TBE)”


Top