Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0197

2012/197/EU: Provedbena odluka Komisije od 16. travnja 2012. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ vezano uz popis graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava TRACES (priopćena pod brojem dokumenta C(2012(2377) Tekst značajan za EGP

OJ L 106, 18.4.2012, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 273 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implicitno stavljeno izvan snage 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/197/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

273


32012D0197


L 106/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 16. travnja 2012.

o izmjeni Odluke 2009/821/EZ vezano uz popis graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava TRACES

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012(2377)

(Tekst značajan za EGP)

(2012/197/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 20. stavke 1. i 3.,

uzimajući u obzir Direktivu 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (2), a posebno drugu rečenicu drugog podstavka stavka 4. njezinoga članka 6.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (3), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2009/821/EZ od 28. rujna 2009. o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru sustava TRACES (4) utvrđen je popis graničnih inspekcijskih postaja odobrenih u skladu s Direktivama 91/496/EEZ i 97/78/EZ. Taj je popis naveden u Prilogu I. istoj Odluci.

(2)

Bilješka (15) posebnih napomena u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ odnosi se na valjanost privremenog odobrenja granične inspekcijske postaje u luci Marseille Port do dovršetka radova za modernizaciju objekata kako bi u cijelosti ispunjavali uvjete utvrđene u zakonodavstvu Unije. Privremeno odobrenje važilo je do 31. srpnja 2011. Francuska je obavijestila Komisiju da će zbog niza odgoda modernizacija objekata biti dovršeno tek do 1. srpnja 2012. Zato je primjereno produžiti privremeno odobrenje za graničnu inspekcijsku postaju u luci Marseille Port do toga datuma. Zato bi trebalo izmijeniti bilješku (15) posebnih napomena u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ. U interesu pravne sigurnosti ta se izmjena treba primjenjivati retroaktivno.

(3)

Slijedom priopćenja Belgije, inspekcijski centar „Kaai 650” pri graničnoj inspekcijskoj postaji u luci Antwerpen bi trebalo brisati s popisa stavki za tu državu članicu kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(4)

Inspekcijska služba Komisije (Ured za hranu i veterinarstvo, UHV) provela je provjeru u Bugarskoj te na temelju toga dala niz preporuka toj državi članici. Bugarska je obavijestila da je potrebno izmijeniti odobrenje granične inspekcijske postaje na cesti kod Kapitan Andreevo kako bi se uzele u obzir te preporuke. Stavku za tu graničnu inspekcijsku postaju zato bi trebalo izmijeniti na popisu stavaka za tu državu članicu kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(5)

UHV je proveo provjeru u Grčkoj na temelju koje je dao niz preporuka toj državi članici. Grčka je obavijestila da se odobrenje za kategoriju „equidae” pri graničnoj inspekcijskoj postaji na cesti kod Peplosa treba privremeno suspendirati kako bi se u obzir uzele preporuke. Stavku za tu graničnu inspekcijsku postaju zato bi trebalo izmijeniti na popisu stavaka za tu državu članicu kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(6)

Na temelju priopćenja Španjolske odobrenje za kategorije „equidae” te kopitare i papkare u inspekcijskom centru „Flightcare” pri graničnoj inspekcijskoj postaji u zračnoj luci Madrida treba brisati. Stavku za tu graničnu inspekcijsku postaju zato bi trebalo izmijeniti na popisu stavaka za tu državu članicu kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(7)

Italija je priopćila da graničnu inspekcijsku postaju u zračnoj luci Brescia Montichiari treba brisati s popisa stavaka za tu državu članicu i da treba promijeniti naziv jednog inspekcijskog centra pri graničnoj inspekcijskoj postaji u zračnoj luci Roma-Fiumicino. Osim toga, Italija je zatražila privremenu suspenziju šest graničnih inspekcijskih postaja i privremenu suspenziju odobrenja za kategorije „equidae” te kopitare i papkare granične inspekcijske postaje u luci La Spezia. Italija je također zatražila privremenu suspenziju odobrenja za sve proizvode životinjskoga podrijetla namijenjene za prehranu ljudi, pakirane, te za proizvode životinjskoga podrijetla koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi, pakirane, zamrznute i ohlađene, zajedno s brisanjem odobrenja za kategoriju „ostale životinje (uključujući životinje za zoološke vrtove)” za graničnu inspekcijsku postaju u zračnoj luci Milano-Linate. Trebalo bi izmijeniti opis stavaka za tu državu članicu kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(8)

Nizozemska je priopćila da je promijenjen naziv jednog inspekcijskog centra u okviru granične inspekcijske postaje Rotterdam. Stavku za tu graničnu inspekcijsku postaju zato trebalo bi izmijeniti na popisu stavaka za tu državu članicu kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(9)

Na temelju priopćenja Rumunjske, odobrenje za kategoriju „žive životinje” jednog inspekcijskog centra pri graničnoj inspekcijskoj postaji u zračnoj luci Bucharest Henri Coandă treba privremeno suspendirati. Stavku za tu graničnu inspekcijsku postaju zato bi trebalo izmijeniti na popisu stavaka za tu državu članicu kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ.

(10)

Prilogom II. Odluci 2009/821/EZ utvrđen je popis središnjih jedinica, regionalnih jedinica i lokalnih jedinica u okviru integriranog kompjuterskog veterinarskog sustava (TRACES).

(11)

Na temelju priopćenja Njemačke, Estonije, Irske, Mađarske i Austrije potrebno je unijeti određene promjene na popisu središnjih, regionalnih i lokalnih jedinica u TRACES za te države članice, kako je utvrđeno u Prilogu II. Odluci 2009/821/EZ.

(12)

Zato bi trebalo izmijeniti Odluku 2009/821/EZ.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Odluci 2009/821/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Izmjena navedena u stavku 1. točki (a) Priloga primjenjuje se od 1. kolovoza 2011.

Članak 3.

Odluka je upućena u državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. travnja 2012.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(3)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(4)  SL L 296, 12.11.2009., str. 1.


PRILOG

Prilozi I. i II. Odluci 2009/821/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

bilješka (15) posebnih napomena zamjenjuje se sljedećim:

„(15)

=

Това одобрение важи единствено до 1 юли 2012 г. – Toto schválení platí pouze do 1.7.2012. – Denne godkendelse gælder kun indtil den 1. juli 2012. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 1. Juli 2012. – See heakskiit kehtib ainult 1. juulini 2012. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. – This approval is valid only until 1.7.2012. – Esta autorización únicamente es válida hasta el 1/7/2012. – Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 1er juillet 2012. – La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 1.7.2012. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2012. gada 1. jūlijam. – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2012 m. liepos 1 d. – A jóváhagyás 2012. július 1-ig érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-1/7/2012. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 1 juli 2012. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 1/7/2012. – Esta aprovação só é válida até 1 de julho de 2012. – Această aprobare este valabilă numai până la 1 iulie 2012. – Ta odobritev velja samo do 1. julija 2012. – Toto schválenie je platné len do 1. júla 2012. – Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 1.7.2012. saakka. – Detta godkännande är bara giltigt till den 1 juli 2012.

Ovo odobrenje važi samo do 1.7.2012.”;

(b)

u dijelu za Belgiju, stavka za luku Antwerpen zamjenjuje se sljedećim:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), HNC

 

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

(c)

u dijelu za Bugarsku, stavka za cestu Kapitan Andreevo zamjenjuje se sljedećim:

„Kapitan Andreevo

BG KAN 3

R

 

HC(2), NHC-NT

U, E, O”

(d)

u dijelu za Grčku, stavka za cestu Peplos zamjenjuje se sljedećim:

„Peplos

GR PEP 3

R

 

HC(2), NHC-NT

E (*)”

(e)

u dijelu za Španjolsku, stavka za zračnu luku Madrida zamjenjuje se sljedećim:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC(2), HNC-NT

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Service

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”

(f)

dio za Italiju mijenja se kako slijedi:

i.

stavka za zračnu luku Ancona zamjenjuje se sljedećim:

„Ancona(*)

IT AOI 4

A

 

HC(*), NHC(*)”

 

ii.

briše se stavka za zračnu luku Brescia Montichiari;

iii.

stavka za luku Brindisi zamjenjuje se sljedećim:

„Brindisi(*)

IT BDS 1

P

 

HC(*)”

 

iv.

stavka za zračnu luku Genove zamjenjuje se sljedećim:

„Genova(*)

IT GOA 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)”

v.

stavka za luku La Spezia zamjenjuje se sljedećim:

„La Spezia(*)

IT SPE 1

P

 

HC, NHC

U(*), E(*)”

vi.

stavka za zračnu liku Milano-Linate zamjenjuje se sljedećim:

„Milano-Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2)(*), NHC-T(2) (*), NHC-NT”

 

vii.

stavka za zračnu luku Napoli (Napulja) zamjenjuje se sljedećim:

„Napoli(*)

IT NAP 4

A

 

HC(*), NHC-NT(*)”

 

viii.

stavka za zračnu luku Rome-Fiumicino zamjenjuje se sljedećim:

„Rome-Fiumicino

IT FCO 4

A

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)”

FLE

HC, NHC

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O”

ix.

stavka za zračnu luku Torino-Caselle zamjenjuje se sljedećim:

„Torino-Caselle(*)

IT CTI 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*)”

 

x.

stavka za zračnu luku Verona zamjenjuje se sljedećim:

„Verona(*)

IT VRN 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)”

 

(g)

u dijelu za Nizozemsku, stavka za luku Rotterdam zamjenjuje se sljedećim:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHCC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”

 

(h)

u dijelu za Rumunjsku, stavka za zračnu luku Bucharest Henri Coandă zamjenjuje se sljedećim:

„Bucharest Henri Coandă

RO OTP 4

A

IC 1

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2(*)

 

E(*), O(*)”

(2)

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio za Njemačku mijenja se kako slijedi:

i.

stavke za lokalne jedinice „DE03013 BAD DOBERAN” i „DE09413 DEMMIN” zamjenjuju se sljedećim:

„DE17413

ROSTOCK

DE29213

MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE”

ii.

stavka za lokalnu jedinicu „DE25713 LUDWIGSLIST” zamjenjuje se sljedećim:

„DE33113

LUDWIGSLUST PARCHIM”

iii.

stavka za lokalnu jedinicu „DE16913 NORDVORPOMMERN” zamjenjuje se sljedećim:

„DE42513

VORPOMMERN-RÜGEN”

iv.

stavka za lokalnu jedinicu „DE01513 OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD” zamjenjuje se sljedećim:

„DE01513

VORPOMMERN-GREIFSWALD”

v.

brišu se sljedeće stavke za regionalnu jedinicu „DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN”:

„DE17413

GÜSTROW”

„DE30213

MECKLENBURG STRELITZ”

„DE44913

MÜRITZ”

„DE29213

NEUBRANDENBURG STADT”

„DE33113

PARCHIM”

„DE04913

RÜGEN”

„DE42513

STRALSUND HANSESTADT”

„DE33213

UECKER-RANDOW”

vi.

stavka za lokalnu jedinicu „DE40903 SOLTAU-FALLINGBOSTEL, LANDKREIS” zamjenjuje se sljedećim:

„DE40903

HEIDEKREIS, LANDKREIS”

vii.

stavke za regionalnu jedinicu „DE00014 SACHSEN” zamjenjuju se sljedećim:

„DE02514

ERZGEBIRGSKREIS

DE04414

BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814

CHEMNITZ STADT

DE15814

ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214

NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514

DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314

LEIPZIG STADT

DE24414

LEIPZIG LANDKREIS

DE48414

GÖRLITZ, LANDKREIS

DE27414

MEISSEN, LANDKREIS

DE17714

MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614

VOGTLANDKREIS

DE10014

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS”

(b)

u dijelu za Estoniju, stavka za lokalnu jedinicu „EE00300 EDISE” zamjenjuje se sljedećim:

„EE00300

IDA-VIRUMAA”

(c)

u dijelu za Irsku, sve lokalne jedinice zamjenjuju se sljedećim:

„IE00200

CAVAN TOWN

IE00400

CORK CITY

IE10400

CLONAKILTY

IE00500

RAPHOE

IE00700

GALWAY CITY

IE00800

TRALEE

IE00900

NAAS

IE11200

DRUMSHANBO

IE01300

LIMERICK CITY

IE01600

CASTLEBAR

IE01700

NAVAN

IE01900

TULLAMORE

IE 02000

ROSCOMMON TOWN

IE12100

TIPPERARY TOWN

IE02300

WATERFORD CITY

IE02500

ENNISCORTHY

IE10900

ROSSLARE”

(d)

dio za Mađarsku mijenja se kako slijedi:

i.

stavka za središnju jedinicu „HU00000 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA, ODJEL ZA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I KONTROLU HRANE” zamjenjuje se sljedećim:

„HU00000

MINISTARSTVO ZA RURALNI RAZVOJ”

ii.

stavka za lokalnu jedinicu „HU00100 BUDAPEST” zamjenjuje se sljedećim:

„HU00100

PEST”

iii.

briše se stavka za sljedeću lokalnu jedinicu:

„HU01400

GÖDÖLLÖ”

(e)

dio za Austriju mijenja se kako slijedi:

i.

stavka za lokalnu jedinicu „AT00609 JUDENBURG” zamjenjuje se sljedećim:

„AT00609

MURTAL”

ii.

briše se stavka za sljedeću lokalnu jedinicu:

„AT00610

KNITTELFELD”


Top