Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1251

Uredba Komisije (EU) br. 1251/2011 od 30. studenoga 2011 . o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihovih pragova primjene za postupke za sklapanje ugovora Tekst značajan za EGP

OJ L 319, 2.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1251/oj

06/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

159


32011R1251


L 319/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1251/2011

od 30. studenoga 2011.

o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihovih pragova primjene za postupke za sklapanje ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (1), a posebno njezin članak 69.,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (2), a posebno njezin članak 78.,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (3), a posebno njezin članak 68.,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o zaključivanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskoj rundi multilateralnih pregovora (1986. - 1994.) (4), Vijeće je zaključilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”). Sporazum se primjenjuje na sve ugovore o javnoj nabavi čije vrijednosti dosežu ili premašuju iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene Sporazumom i izražene u posebnim pravima vučenja.

(2)

Jedan od ciljeva direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ je omogućiti naručiteljima i javnim naručiteljima koji primjenjuju spomenute direktive, da se istodobno pridržavaju i obveza utvrđenih Sporazumom. Da bi se to postiglo, pragovi utvrđeni tim direktivama za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom moraju biti usklađeni kako bi se osiguralo da odgovaraju protuvrijednosti u eurima pragova koji su određeni Sporazumom, zaokruženima na najbližu tisućicu.

(3)

Radi usklađenosti također je prikladno uskladiti i one pragove iz direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ koji nisu obuhvaćeni Sporazumom. Istodobno, pragovi utvrđeni Direktivom 2009/81/EZ moraju se uskladiti s revidiranim pragovima utvrđenima u članku 16. Direktive 2004/17/EZ.

(4)

Direktive 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2004/17/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „387 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „400 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „4 845 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „5 000 000 EUR”.

2.

Članak 61. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., iznos „387 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „400 000 EUR”;

(b)

u stavku 2., iznos „387 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „400 000 EUR”.

Članak 2.

Direktiva 2004/18/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „125 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „130 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „193 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „200 000 EUR”;

(c)

u točki (c), iznos „4 845 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „5 000 000 EUR”.

2.

Prvi stavak članka 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „4 845 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „5 000 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „193 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „200 000 EUR”.

3.

U članku 56., iznos „4 845 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „5 000 000 EUR”.

4.

U prvom podstavku članka 63. stavka 1., iznos „4 845 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „5 000 000 EUR”.

5.

Članak 67. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „125 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „130 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „193 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „200 000 EUR”;

(c)

u točki (c), iznos „193 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „200 000 EUR”.

Članak 3.

Članak 8. Direktive 2009/81/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „387 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „400 000 EUR”;

(b)

u točki (b), iznos „4 845 000 EUR” zamjenjuje se iznosom „5 000 000 EUR”.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 134, 30.4.2004., str. 114.

(3)  SL L 216, 20.8.2009., str. 76.

(4)  SL L 336, 23.12.1994., str. 1.


Top