Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0584

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 584/2011 od 17. lipnja 2011. o odobravanju izmjena specifikacije koje nisu manje za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Grana Padano (ZOI))

OJ L 160, 18.6.2011, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 252 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/584/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

252


32011R0584


L 160/65

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 584/2011

od 17. lipnja 2011.

o odobravanju izmjena specifikacije koje nisu manje za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Grana Padano (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno prvi podstavak njezinog članka 7. stavka 4.,

budući da:

(1)

U skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka Uredbe (EZ) br. 510/2006, Komisija je razmotrila zahtjev Italije za odobrenje izmjena specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Grana Padano”, upisanu u Registar na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1107/96 (2).

(2)

Budući da dotične izmjene nisu manje u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 510/2006, Komisija je objavila zahtjev za izmjenama u Službenom listu Europske unije, kako je propisano prvim podstavkom članka 6. stavka 2. te Uredbe (3).

(3)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006, švicarska su tijela proslijedila Komisiji prigovor koji je uložilo društvo Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr. 39, 8045 Zürich. U pismu od 6. travnja 2010. Komisija je pozvala zainteresirane strane da obave odgovarajuća savjetovanja.

(4)

Budući da je u roku od šest mjeseci postignut dogovor koji uključuje manje izmjene specifikacije, Komisija sada mora donijeti odluku.

(5)

U svjetlu gore navedenog, izmjene bi trebalo odobriti te bi trebalo objaviti izmijenjeni jedinstveni dokument,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobravaju se izmjene specifikacije navedene u Prilogu 2. koja se odnosi na naziv u Prilogu 1. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Primjenjuje se izmijenjeni jedinstveni dokument u Prilogu 2. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(2)  SL L 148, 21.6.1996., str. 1.

(3)  SL C 199, 25.8.2009., str. 24.


PRILOG I.

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.3.   Sirevi

ITALIJA

Grana Padano (ZOI)


PRILOG II.

JEDINSTVENI DOKUMENT

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 510/2006

„GRANA PADANO”

EZ br.: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006.

ZOZP ( ) ZOI x.

1.   Naziv

„Grana Padano”

2.   Država članica ili treća zemlja

Italija

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda (Prilog III.)

Razred 1.3. –

Sirevi

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Tvrdi sir od kuhanog sirnog tijesta, sa sporim zrenjem; proizvodi se cijele godine i rabi se kao stolni ili ribani sir; proizvodi se od sirovog, djelomično obranog mlijeka krava koje se muzu dva puta dnevno i čija se ishrana sastoji od svježe ili sušene krme; uporabljeno mlijeko može potjecati iz jedne mužnje ili može biti mješavina mlijeka iz dviju mužnji. Sir ima oblik valjka kojemu je zakrivljena ploha lagano izbočena ili skoro ravna, a gornje i donje strane su plosnate s lagano izdignutim rubovima.

Promjer mu je od 35 do 45 cm, a visina zakrivljene plohe iznosi od 18 do 25 cm, ovisno o tehničkim uvjetima proizvodnje.

Masa: od 24 do 40 kg; kora: tvrda i glatka, debljine 4-8 mm.

Sirno tijesto je tvrdo i ima finu zrnastu strukturu, radijalno se lomi u listiće i ima jedva vidljive očice. Najmanji udjel masnoće u suhoj tvari iznosi 32 %. Kora je tamne ili prirodne zlatnožute boje, a sirno tijesto je bijele ili žućkaste boje. Sirno tijesto je ugodne arome i finog okusa.

3.3.   Sirovine (samo za prerađene proizvode)

Sirovo kravlje mlijeko, prirodna sirutka i teleće sirilo.

Mlijeko potječe od krava koje se uzgajaju na zemljopisnom području određenom u točki 4.

3.4.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla)

Osnovna hrana za mliječne krave sastoji se od zelene ili konzervirane krme, daje se kravama u laktaciji, zasušenim kravama i junicama starijima od 7 mjeseci.

Mliječnim se kravama uglavnom daje hrana za životinje proizvedena na samom gospodarstvu ili na proizvodnom području „Grana Padano ZOI”.

Najmanje 50 % suhe tvari u dnevnom obroku mora se sastojati od hrane u kojoj je odnos između krmiva i hrane za životinje najmanje 1 u odnosu na suhu tvar.

U dnevnom obroku, najmanje 75 % suhe tvari krmiva treba potjecati od hrane proizvedene na području proizvodnje mlijeka.

Dopuštena hrana za životinje navedena je na pozitivnom popisu koji uključuje:

krmu: svježu krmu, sijeno, slamu, silažu (nije dopuštena za proizvodnju sira „Trentingrana”),

sirovine za hranu za životinje, po kategorijama, koje se smiju dodavati krmi: žitarice i od njih dobiveni proizvodi, sjemenke uljarica i od njih dobiveni proizvodi, gomoljasto i korjenasto povrće i od njih dobiveni proizvodi, dehidrirana krma, derivati industrije šećera, zrna mahunarki, masti, minerali, aditivi.

3.5.   Posebni proizvodni postupci koji se moraju izvršiti na određenom zemljopisnom području

Postupci proizvodnje i zrenja moraju biti obavljeni na proizvodnom podučju određenom u točki 4.

3.6.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

Postupci ribanja i pakiranja moraju biti izvršeni na proizvodnom području određenom u točki 4. jer je svježi ribani sir vrlo osjetljiv proizvod te se radi očuvanja njegovih organoleptičkih svojstava mora odmah pakirati u uvjetima koji sprečavaju njegovo sušenje; nadalje, neposredno pakiranje u pakete koji nose oznaku izvornosti može bolje jamčiti autentičnost ribanog proizvoda, koji je zbog njegove prirode teže identificirati nego cijeli sir (kako je potvrđeno presudom Suda u predmetu C-469/00).

U proizvodnji ribanog sira „Grana Padano” dopušteno je koristiti ostatke sira nastale pri rezanju i pakiranju sira „Grana Padano ZOI” koji se stavlja na tržište u komadima različite i/ili fiksne mase, u blokovima, kockama ili komadićima veličine zalogaja itd., ali samo pod sljedećim uvjetima: udjel kore može iznositi najviše 18 %; u svakom se trenutku mora osigurati sljedivost do cijelog sira „Grana Padano ZOI” od kojeg potječu ostaci; ako se ostaci rabe poslije i/ili se prenose iz jednog objekta u drugi, moraju se razvrstati po registracijskim brojevima i mjesecima proizvodnje; mogu se prenositi jedino unutar istoga gospodarstva ili između gospodarstava iste skupine i jedino unutar područja podrijetla. Zabranjeno je stoga prodavati ostatke sira za proizvodnju ribanog sira „Grana Padano”.

3.7.   Posebna pravila za označivanje

Službena oznaka kojom se potvrđuje da proizvod udovoljava zahtjevima za korištenje zaštićene oznake izvornosti „Grana Padano”, i koja se stoga mora nalaziti i na cijelom kolutu sira i na svim pakiranjima sira „Grana Padano ZOI” koji se prodaje u komadima ili u obliku ribanog sira, ima oblik romba na kojem su velikim tiskanim slovima otisnute riječi „GRANA” i „PADANO”. U gornjim i donjim kutovima romba, koji su zaobljeni, upisana je kratica „G” odnosno „P”.

Vrpce za označivanje kojima se hladnim postupkom otiskuje oznaka izvornosti na cijele kolute sira u fazi njihovog oblikovanja sastoje se od niza rombova iscrtanih točkicama unutar kojih se naizmjenično ponavljaju riječi „GRANA” i „PADANO” te sadrže podatke o proizvođaču sira i mjesecu i godini proizvodnje.

Jedino sir „Grana Padano ZOI” koji je proizveden u autonomnoj pokrajini Trento od mlijeka krava koje su cijele godine hranjene krmom koje ne uključuje silažu bilo koje vrste smije biti označen trakom za označivanje predviđenom za sir „Trentingrana”, koja se sastoji od niza rombova iscrtanih točkicama preko kojih je ispisana riječ „TRENTINO”; u sredini, između obrisa stiliziranih planinana, nalaze se riječi „TRENTINO” napisane s lijeva na desno i zdesna na lijevo.

Označavanje izvornosti upotpunjuje se stavljanjem kazeinske naljepnice s riječima „Grana Padano”, godinom proizvodnje i alfanumeričkom oznakom kojom se nedvosmisleno identificira svaki kolut sira.

Sir „Grana Padano” koji je nakon oblikovanja zrio najmanje 20 mjeseci unutar proizvodnog područja može nositi naziv „RISERVA”. Pripadnost kategoriji „Grana Padano RISERVA” označava se dodatnim žigom koji se utiskuje na obod koluta sira na zahtjev gospodarskih subjekata u skladu s istim pravilima koja uređuju stavljanje oznake ZOI. Dotična je oznaka u obliku kruga preko čije je sredine napisana riječ „RISERVA”. U gornjoj je polovici napisana riječ „OLTRE” (više od) i brojka „20”, a u donoj polovici riječ „MESI” (mjeseci).

Pri pakiranim proizvodima primjenjuju se i sljedeće dodatne kategorije: „Grana Padano OLTRE 16 MESI” i „Grana Padano RISERVA”.

Na pakiranjima koja sadrže sir kategorije „Grana Padano OLTRE 16 MESI” logotip „Grana Padano” sadrži i riječi „OLTRE 16 MESI” napisane u jednom redu između dvije usporedne crte.

Na pakiranjima koja sadrže sir kategorije „Grana Padano RISERVA”, osim logotipa „Grana Padano” otisnut je i žig RISERVA.

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Područje proizvodnje sira „Grana Padano”, cijelog ili ribanog, obuhvaća područja pokrajina Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova lijevo od rijeke Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venecija, Verona, Vicenza, Bologna desno od rijeke Reno, Ferrare, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna i Rimini, kao i sljedeće općine u pokrajini Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-San Felice i Trodena.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

5.1.   Posebnost zemljopisnog područja

Područje proizvodnje sira „Grana Padano” velikim se dijelom poklapa s područjem doline rijeke Po, to jest sa zemljopisnim područjem doline rijeke Po, koju karakteriziraju ravne vlažne livade s aluvijalnim tlom fluvioglacijalnog podrijetla, bogate vodom, pa je to jedno od najplodnijih područja na svijetu i među najprikladnijim područjima za uzgoj krme.

Navedena svojstva tla, skupa s mikroklimom koja vlada na tom području, posebno pogoduju proizvodnji kukuruza, koji čini najveći postotak krme za krave čije je mlijeko namijenjeno proizvodnji sira „Grana Padano ZOI” jer predstavlja i do 50 % konzumirane suhe tvari.

Melioracija i navodnjavanje doline rijeke Po koji se provode već od 11. stoljeća omogućili su razvoj govedarstva na tom području. Dostupnost značajnih količina mlijeka koje su premašivale dnevne potrebe ruralnog stanovništva, dovela je do potrebe za njegovom preradom u trajni sir. Čak i danas, bogatstvo lokalne krme, posebno kukuruza, povezano s obiljem vode, ključni je element za održavanje govedarstva i proizvodnje mlijeka.

5.2.   Posebnost proizvoda

Posebnost sira „Grana Padano ZOI” može se pripisati njegovim sljedećim svojstvima:

veličini i masi sira,

posebnim morfološkim svojstvima sirnog tijesta, povezanim s tehnikom proizvodnje, koje karakterizira zrnasta tekstura koja uzrokuje njegovu tipičnu ljuskavost,

bijeloj ili žućkastoj boji, finom okusu i ugodnoj aromi, koji nastaju, prije svega, zbog intenzivnog korištenja voskastog kukuruza u ishrani goveda,

udjelu vode i masti koji je u velikoj mjeri sličan udjelu bjelančevina,

visokoj razini prirodne razgradnje bjelančevina na peptone, peptide i slobodne aminokiseline,

otpornosti na dugo zrenje, čak i dulje od 20 mjeseci.

5.3.   Uzročno-posljedična veza između zemljopisnog područja i kakvoće ili svojstava proizvoda (za ZOI) ili posebne kakvoće, ugleda i drugih svojstava proizvoda (za ZOZP)

Uzročno-posljedična veza između sira „Grana Padano ZOI” i područja njegovog podrijetla može se pronaći u sljedećim čimbenicima:

Velika mogućnost navodnjavanja doline rijeke Po i s tim povezana dostupnost krme, koja uključuje uglavnom voskasti kukuruz, koji siru daje specifičnu bijelu ili žućkastu boju te okus i aromu sirnog tijesta, kako je navedeno u točki 5.2.

Naime, izravan je rezultat korištenja kukuruzne silaže ili silaže od voskastog kukuruza taj da hrana za krave sadrži manje kromatskih sastojaka kao što su karoten, antocijani i klorofil nego što bi sadržavala da se temelji na različitim vrstama slame ili esencijama zelene krme. To je izravan učinak skladištenja u silosima.

Korištenje sirovog mlijeka, što znači da se pri izradi sira koriste mliječne bakterije tipične za to područje.

Korištenje prirodne sirutke koja stvara neprekinutu mikrobiološku vezu s proizvodnim područjem. Zapravo, mlijeko koje se pretvara u sirutku i time u prirodni mliječni ferment predstavlja kariku u lancu koji povezuje proces pravljenja sira s proizvodnim područjem te osigurava stalan i trajan unos mliječnih bakterija tipičnih za područje podrijetla, zbog čega i nastaju glavne posebne značajke sira „Grana Padano ZOI”.

Uzročno-posljedičnu vezu između značajki proizvoda i područja njegovog podrijetla čini i „casaro” (sirar) koji od pamtivijeka ima središnju i temeljnu ulogu u proizvodnji sira „Grana Padano ZOI”.

Čak i danas se posao prerade mlijeka u sir „Grana padano ZOI” povjerava sirarima, a ne tehničarima i znanstvenicima.

Upućivanje na objavu specifikacije

Vlada je pokrenula nacionalni postupak prigovora u vezi s prijedlogom izmjene zaštićene oznake izvornosti „Grana Padano”.

Puni tekst specifikacije proizvoda dostupan je:

na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

ili

izravno na glavnoj internetskoj stranici Ministarstva (www.politicheagricole.it), na kojoj izaberete podstranicu „Qualità e sicurezza” (poveznica u gornjem desnom uglu ekrana) i potom podstranicu „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento CE n. 510/2006]”.


Top