Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0173

Uredba Komisije (EU) br. 173/2011 od 23. veljače 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 2095/2005, (EZ) br. 1557/2006, (EZ) br. 1741/2006, (EZ) br. 1850/2006, (EZ) br. 1359/2007, (EZ) br. 382/2008, (EZ) br. 436/2009, (EZ) br. 612/2009, (EZ) br. 1122/2009, (EZ) br. 1187/2009 i (EU) br. 479/2010 u pogledu obveze izvješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i programa izravne potpore za poljoprivrednike

OJ L 49, 24.2.2011, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 220 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/173/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

220


32011R0173


L 049/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 173/2011

od 23. veljače 2011.

o izmjeni uredaba (EZ) br. 2095/2005, (EZ) br. 1557/2006, (EZ) br. 1741/2006, (EZ) br. 1850/2006, (EZ) br. 1359/2007, (EZ) br. 382/2008, (EZ) br. 436/2009, (EZ) br. 612/2009, (EZ) br. 1122/2009, (EZ) br. 1187/2009 i (EU) br. 479/2010 u pogledu obveze izvješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i programa izravne potpore za poljoprivrednike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 161. stavak 3., članak 170., članak 171. stavak 1. i članak 192. stavak 2., u vezi s njezinim člankom 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (2), a posebno njezin članak 142. točku (q),

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za dostavljanje informacija i dokumenata Komisiji od strane država članica pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, režima izravnih plaćanja, promidžbi poljoprivrednih proizvoda i režimima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje egejske otoke (3) utvrđuje zajednička pravila za nadležna tijela država članica o slanju informacija i dokumenata Komisiji. Ta pravila posebno uključuju obvezu država članica o korištenju informacijskih sustava koje je Komisija stavila na raspolaganje i potvrđivanje pristupnih prava za tijela i pojedince ovlaštenih za slanje obavijesti. Nadalje, ta Uredba određuje zajednička načela koja se primjenjuju na informacijske sustave tako da oni jamče dugoročnu vjerodostojnost, cjelovitost i čitljivost dokumenata te pružaju zaštitu osobnih podataka.

(2)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009, treba predvidjeti obvezu korištenja informacijskih sustava u skladu s tom Uredbom u Uredbama koje utvrđuju posebnu obvezu obavješćivanja.

(3)

Komisija je razvila informacijski sustav koji omogućava elektroničko upravljanje dokumentima i postupcima u okviru vlastitih unutarnjih radnih procesa i svojih odnosa s tijelima uključenim u zajedničku poljoprivrednu politiku.

(4)

Smatra se da je neke obveze obavješćivanja već moguće ispuniti putem tog sustava u skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009, a posebno one predviđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 2095/2005 od 20. prosinca 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2075/92 u pogledu dostavljanja informacija o duhanu (4), (EZ) br. 1557/2006 od 18. listopada 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1952/2005 u pogledu registracije ugovora i dostavljanja podataka koji se odnose na hmelj (5), (EZ) br. 1741/2006 od 24. studenoga 2006. o utvrđivanju uvjeta za dodjelu posebne izvozne subvencije za otkošteno meso odraslih muških životinja vrste goveda stavljeno u postupak carinskog skladištenja prije izvoza (6), (EZ) br. 1850/2006 od 14. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za certificiranje hmelja i proizvoda od hmelja (7), (EZ) br. 1359/2007 od 21. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta dodjele posebnih izvoznih subvencija za određene komade otkoštenog mesa od životinja vrste goveda (8), (EZ) br. 382/2008 od 21. travnja 2008. o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru goveđeg i telećeg mesa (9), (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (10), (EZ) br. 612/2009 od 7. srpnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode (11), (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (12), (EZ) br. 1187/2009 od 27. studenoga 2009. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu izvoznih dozvola i izvoznih subvencija za mlijeko i mliječne proizvode (13) i (EU) br. 479/2010 od 1. lipnja 2010. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu obavješćivanja Komisije od strane država članica u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (14).

(5)

U interesu učinkovitog upravljanja i uzimajući u obzir iskustvo, obavješćivanje treba pojednostavniti. Posebno treba utvrditi da samo države članice koje proizvode duhan odnosno hmelj imaju obvezu slanja podataka koji se traže na temelju uredaba (EZ) br. 2095/2005, (EZ) br. 1557/2006 i (EZ) br. 1850/2006. Nadalje, radi jasnoće treba pobliže odrediti sadržaj nekih obavijesti u tim Uredbama.

(6)

Informacije koje države članice moraju dostaviti Komisiji u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EZ) br. 436/2009 moraju se poslati Eurostatu. Radi dosljednosti i dobrog upravljanja, dotične obavijesti trebaju se poslati elektronički u jedinstveni središnji portal Eurostata u skladu s tehničkim specifikacijama koje je predvidjela Komisija (Eurostat).

(7)

Devizni tečaj koji se koristi treba biti u skladu s načelom utvrđenim u članku 11. Uredbe Komisije (EZ) br. 1913/2006 od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu agromonetarnog sustava za euro u poljoprivredi i o izmjenama određenih uredbi (15).

(8)

Uredbe (EZ) br. 2095/2005, (EZ) br. 1557/2006, (EZ) br. 1741/2006, (EZ) br. 1850/2006, (EZ) br. 1359/2007, (EZ) br. 382/2008, (EZ) br. 436/2009, (EZ) br. 612/2009, (EZ) br. 1122/2009, (EZ) br. 1187/2009 i (EU) br. 479/2010 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za izravna plaćanja i Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2095/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

1.   Za svaku berbu, države članice proizvođači obavješćuju Komisiju do 31. srpnja godine nakon berbe o sljedećim informacijama izraženima u ukupnoj vrijednosti i, osim za točku (a), raščlanjene po skupinama sorata sirovog duhana iz stavka 3.:

(a)

broju poduzeća za primarnu preradu;

(b)

broju poljoprivrednika;

(c)

površini u hektarima;

(d)

isporučenoj količini u tonama;

(e)

prosječnoj cijeni, osim poreza i drugih davanja, koja se plaća poljoprivrednicima;

(f)

zalihama u tonama na kraju lipnja u godini nakon dotične godine berbe, u posjedu poduzeća za primarnu preradu.

Cijene iz točke (e) izražavaju se u eurima po kilogramu koristeći, prema potrebi, najnoviji tečaj koji je odredila Europska središnja banka prije 1. siječnja godine nakon godine berbe.

2.   Za svaku berbu, države članice proizvođači obavješćuju Komisiju do 31. srpnja tekuće godine berbe o sljedećim informacijama izraženim u ukupnoj vrijednosti i raščlanjene po skupinama sorata sirovog duhana iz stavka 3.:

(a)

procijenjena površina u hektarima;

(b)

procijenjena proizvodnja u tonama.

3.   Skupine sorata sirovog duhana su:

(a)

Skupina I.: Zračnim tokom sušen: duhan sušen u sušionicama s kontroliranim protokom zraka, pri kontroliranoj temperaturi i vlažnosti, posebno Virginia;

(b)

Skupina II.: Svijetli zračno sušen: duhan sušen na zraku pod strehom, koji ne fermentira, posebno Burley i Maryland;

(c)

Skupina III.: Tamni zračno sušen: duhan sušen na zraku pod strehom, koji prije stavljanja na tržište fermentira, a posebno Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta i Pulawski;

(d)

Skupina IV.: Na dimu sušen: Duhan sušen na dimu, a posebno Kentucky i Salento;

(e)

Skupina V.: Na suncu sušen: duhan sušen na suncu, također se zove „Orijentalne sorte”, a posebno Basmas, Katerini i Kaba-Koulak.

4.   Države članice koje uzgajaju manje od 3 000 hektara u prethodnoj godini berbe mogu dostaviti samo informacije iz stavka 1. točaka (b) i (c) i stavka 2. točke (a) i izražene samo u skupnoj vrijednosti bez raščlanjivanja po skupinama sorata sirovog duhana.

5.   Obavijesti iz stavaka 1., 2. i 4. dostavljaju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (*).

(*)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”"

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Države članice će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da im dotični gospodarski subjekti, uključujući proizvođačke organizacije dostave zahtijevane informacije u relevantnim rokovima.”

3.

Prilozi I.A, I.B, II. i III. brišu se.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 1557/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

1.   Za svaku berbu, države članice proizvođači obavješćuju Komisiju do 15. travnja godine nakon berbe o sljedećim informacijama izraženima u ukupnoj vrijednosti i osim za točke (a) i (g) raščlanjenima u dvije skupine sorata hmelja (gorki i aromatični hmelj):

(a)

broj poljoprivrednika koji uzgajaju hmelj;

(b)

obrane površine i površine novih nasada u godini berbe (u hektarima);

(c)

količina u tonama i prosječna cijena hmelja na gospodarstvu koji je prodan na temelju unaprijed sklopljenih ugovora;

(d)

količina u tonama i prosječna cijena hmelja na gospodarstvu koji je prodan na temelju drugih ugovora ili bez ugovora;

(e)

količina hmelja u tonama koji je ostao neprodan;

(f)

proizvodnja alfa-kiselina u tonama i prosječan sadržaj alfa-kiselina (u postocima);

(g)

količina hmelja u tonama koji je pokriven unaprijed sklopljenim ugovorima za sljedeću berbu.

Cijene iz točaka (c) i (d) izražavaju se u eurima po kilogramu koristeći, prema potrebi, najnoviji tečaj koji je odredila Europska središnja banka prije 1. siječnja godine nakon godine žetve.

2.   Obavijesti iz stavka 1. se šalju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (**).

3.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da im dotični gospodarski subjekti, uključujući organizacije dostave proizvođača, zahtijevane informacije u odgovarajućim rokovima.

(**)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”"

2.

Prilog se briše.

Članak 3.

Članak 13. Uredbe (EZ) br. 1741/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Obavješćivanje Komisije

1.   Države članice svaki mjesec obavješćuju Komisiju o količinama otkoštenog mesa odraslih muških goveda stavljenih u carinski postupak skladištenja prije izvoza u skladu s ovom Uredbom, pri čemu se količine raščlanjuju prema dvanaesteroznamenkastoj oznaci nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije utvrđene Uredbom (EEZ) br. 3846/87.

Države članice Komisiji dostavljaju informacije iz prvog podstavka najkasnije drugog mjeseca nakon prihvaćanja deklaracije za uskladištenje.

2.   Obavijesti iz stavka 1. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (***).

Članak 4.

Članak 23. Uredbe (EZ) br. 1850/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 23.

Obavješćivanje Komisije

1.   Države članice proizvođači obavješćuju Komisiju najkasnije do 30. lipnja svake godine o:

(a)

popisu proizvodnih područja hmelja;

(b)

popisu centara za certificiranje i oznaci svakog centra;

(c)

nazivima i adresama nadležnih certifikacijskih tijela.

2.   Obavijesti iz stavaka 1. dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (****).

Članak 5.

Uredba (EZ) br. 1359/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice određuju uvjete za nadzor i o tome obavješćuju Komisiju. Poduzimaju sve potrebne mjere da se dotični proizvodi ne mogu zamijeniti drugim proizvodima, a posebno označivanjem svakog komada mesa. Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama uvjeta za nadzor bez odgađanja.”

2.

U članku 10., uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za potvrde kako je predviđeno u članku 5. stavku 1. koje nadležna tijela ovjeravaju svakog tromjesečja, a odnose se na otkoštene komade dobivene od stražnjih četvrtina, države članice dostavljaju sljedeće informacije najkasnije do kraja drugog mjeseca nakon svakog tromjesečja.”

3.

Umeće se sljedeći članak 10.a:

„Članak 10.a

Obavješćivanje Komisije iz ove Uredbe vrši se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (*****).

(*****)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”"

Članak 6.

Uredba (EZ) br. 382/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 14. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

najkasnije do 18:00 sati po briselskom vremenu svakog radnog dana o ukupnoj količini proizvoda za koju su podneseni zahtjevi;

(b)

najkasnije do kraja mjeseca nakon mjeseca u kojem su podneseni zahtjevi o popisu podnositelja zahtjeva.”

2.

u članku 15. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

najkasnije do 18.00 sati po briselskom vremenu svakog radnog dana podatke o ukupnoj količini proizvoda za koju su podneseni zahtjevi;

(b)

najkasnije do kraja mjeseca nakon mjeseca u kojem su podneseni zahtjevi o popisu podnositelja zahtjeva.”

3.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o sljedećem:

(a)

do petka svakog tjedna:

i.

o zahtjevima za izdavanje dozvola s unaprijed utvrđenom subvencijom podnesenima u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili o činjenici da ni jedan zahtjev nije podnesen od ponedjeljka do petka tog tjedna;

ii.

o zahtjevima za izdavanje dozvola podnesenima u skladu s postupkom utvrđenim u članku 47. Uredbe (EZ) br. 376/2008 ili o činjenici da ni jedan zahtjev nije podnesen od ponedjeljka do petka tog tjedna;

iii.

o količinama za koje su izdane dozvole u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe ili o činjenici da ni jedna dozvola nije izdana od ponedjeljka do petka tog tjedna;

iv.

o količinama za koje su izdane dozvole u pogledu zahtjeva podnesenih u skladu s postupkom utvrđenim u članku 47. Uredbe (EZ) br. 376/2008 navodeći datum kad je zahtjev podnesen i državu odredišta, od ponedjeljka do petka svakog tjedna;

v.

o količinama za koje su zahtjevi za izvozne dozvole povučeni u skladu s člankom 12. stavkom 5. ove Uredbe, tijekom tog tjedna, navodeći datum kad je zahtjev podnesen;

(b)

do 14. dana svakog mjeseca za prethodni mjesec:

i.

o zahtjevima za izdavanje dozvole iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 376/2008;

ii.

o količinama za koje su dozvole izdane u skladu s člankom 10. stavkom 1. ove Uredbe i u skladu s člankom 47. Uredbe (EZ) br. 376/2008, a nisu iskorištene.

2.   U obavijestima iz stavka 1. navodi se:

(a)

količina po masi proizvoda ili broj glava za svaku kategoriju iz članka 10. stavka 5.;

(b)

količinu raščlanjenu po odredištima za svaku kategoriju.”

4.

Umeće se sljedeći članak 16.a:

„Članak 16.a

Obavijesti Komisiji iz ovog poglavlja dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (******).

(******)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”"

5.

Prilog VIII. briše se.

Članak 7.

Uredba (EZ) br. 436/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 15. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za preračunavanje količina proizvoda osim vina u hektolitre vina, države članice mogu odrediti koeficijente koji su različiti s obzirom na različite objektivne kriterije koji utječu na preračunavanje. Države članice obavješćuju Komisiju o koeficijentima zajedno sa sažetkom predviđenim u članku 19. stavku 1.”

2.

Naslov poglavlja III. glave II. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE III.

Obavijesti koje moraju dostavljati države članice ”.

3.

U članku 19. stavku 3. uvodna rečenica prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„S ciljem uspostavljanja trendova cijena, države članice čije ja proizvodnja vina tijekom proteklih pet godina bila veća od 5 % od ukupne proizvodnje vina Unije mora obavijestiti Komisiju o sljedećem u pogledu vina iz točke 1. Priloga XI.b Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (*******):

(*******)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.”"

4.

Članak 49. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 49.

Obavješćivanje

1.   Svaka država članica Komisiju obavješćuje o:

(a)

nazivu i adresi nadležnog tijela ili nadležnih tijela za potrebe provedbe ove glave;

(b)

prema potrebi, nazivima i adresama svih tijela koje je ovlastilo nadležno tijelo za potrebe provedbe ove glave.

2.   Svaka država članica također obavješćuje Komisiju o:

(a)

svim naknadnim promjenama u vezi s nadležnim tijelima i tijela iz stavka 1.;

(b)

mjerama koje su poduzele za provedbu ove glave, ako su te mjere posebno vrijedne za potrebe suradnje između država članica kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 555/2008.

3.   Komisija sastavlja i ažurira popis naziva i adresa nadležnih tijela i tijela na temelju informacija koje su dostavile države članice. Komisija objavljuje taj popis na Internetu.”

5.

Članak 50. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 50.

Obavješćivanje

1.   Ne dovodeći u pitanje nikakve posebne odredbe ove Uredbe, države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da mogu poštovati krajnje rokove za dostavljanje obavijesti određene u ovoj Uredbi.

2.   Države članice zadržavaju informacije evidentirane na temelju ove Uredbe najmanje pet vinskih godina nakon one u kojoj su evidentirane.

3.   Obavijesti koje se zahtijevaju u ovoj Uredbi ne dovode u pitanje obveze država članica utvrđene u Uredbe (EEZ) br. 357/79 o statističkim istraživanjima površina pod vinovom lozom.

4.   Obavješćivanje Komisije iz ove Uredbe vrši se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (********).

Međutim obavijesti iz članka 19. stavka 1. točke (b) podtočaka ii. i iii. države članice šalju u elektroničkom obliku ili ih dostavljaju u jedinstveni središnji portal Eurostata u skladu s tehničkim specifikacijama koje je predvidjela Komisija (Eurostat).

Članak 8.

Članak 50. Uredbe (EZ) br. 612/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 50.

Obavješćivanje Komisije

1.   Države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

bez odgađanja o slučajevima kada se primjenjuje članak 27. stavak 1. Komisija naknadno obavješćuje druge države članice;

(b)

najkasnije do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su izvozne deklaracije prihvaćene, za svaku dvanaesteroznamenkastu oznaku, o količinama izvezenih proizvoda koji nisu uključeni u izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom za slučajeve iz članka 4. stavka 1. drugog podstavka prve alineje, članka 6. i članka 42. Oznake se grupiraju po sektoru.

2.   Obavješćivanje iz ove Uredbe vrši se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (*********).

Članak 9.

U članku 84. Uredbe (EZ) br. 1122/2009 dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.   Obavijesti iz članka 40. stavka 2. i stavka 5. ovog članka dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (**********)

Članak 10.

Uredba (EZ) br. 1187/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom izdaju se petog radnog dana od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su podaci o količinama za koje se traže dozvole poslani u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 479/2010 (***********) i da nisu usvojene mjere iz točaka (a) i (b) stavka 2. ovog članka.

(***********)  SL L 135, 2.6.2010., str. 26.”"

2.

U članku 24. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice obavješćuju Komisiju čim je prije moguće o promjeni određenog uvoznika, a Komisija o toj promjeni obavješćuje nadležna tijela Sjedinjenih Država.”

3.

Članak 31. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Najkasnije petog radnog dana nakon isteka razdoblja za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole, države članice obavješćuju Komisiju za svaki od dva dijela kvote i za svaku oznaku proizvoda iz nomenklature izvoznih subvencija o količinama uključenima u zahtjeve za dozvolu ili, prema potrebi, da nije podnesen ni jedan zahtjev.

Prije obavješćivanja iz prvog podstavka, države članice provjeravaju posebno da su uvjeti iz članka 27. stavka 2. i članka 28. stavaka 1. i 2. ispunjeni.”;

(b)

u stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako primjena koeficijenta dodjele ima za rezultat količinu po podnositelju od manje od 20 tona, podnositelji mogu povući svoje zahtjeve. U takvim slučajevima oni obavješćuju nadležno tijelo u roku od tri radna dana nakon objave odluke Komisije. Sredstvo osiguranja se odmah oslobađa. Nadležno tijelo obavješćuje Komisiju u roku od osam radnih dana nakon objave odluke o količinama raščlanjenima po oznakama proizvoda iz nomenklature za izvozne subvencije za koje su zahtjevi povučeni i za koje sredstvo osiguranja oslobođeno.”;

4.

Članak 32. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dozvole se izdaju na zahtjev subjekta, najranije 1. lipnja i najkasnije 15. veljače sljedeće godine. Izdaju se samo subjektima koji su dostavili obavijest o svojim zahtjevima za izdavanje dozvole u skladu s člankom 31. stavkom 1.

Ako se ustanovi da su netočne informacije koje je subjekt kojem je izdana dozvola dostavio, dozvola se poništava te se zadržava sredstvo osiguranja.

Države članice obavješćuju Komisiju najkasnije do kraja veljače za oba dijela kvote iz članka 28. stavka 1. o količinama za koje nisu izdane dozvole, raščlanjenima po oznakama proizvoda iz nomenklature za izvozne subvencije.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Najkasnije do 31. kolovoza svake godine, nadležno tijelo države članice obavješćuje Komisiju za oba dijela kvote iz članka 28. stavka 1. i u vezi s prethodnim dvanaesteromjesečnim razdobljem iz članka 28. stavka 1. o sljedećim količinama raščlanjenima po oznakama proizvoda iz nomenklature za izvozne subvencije:

količinama za koje su dozvole dodijeljene,

količinama za koje su dozvole izdane,

izvezenim količinama.”

5.

U članku 33. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Obavješćivanje Komisije iz ove Uredbe vrši se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (************).

(************)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”"

6.

Prilozi IV., V. i VI. brišu se.

Članak 11.

U članku 7. Uredbe (EU) br. 479/2010 dodaje se sljedeći stavak 3.;

„3.   Odstupajući od članka 8., obavješćivanje iz ovog članka vrši se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (*************).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 30, 31.1.2009., str. 16.

(3)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.

(4)  SL L 335, 21.12.2005., str. 6.

(5)  SL L 288, 19.10.2006., str. 18.

(6)  SL L 329, 25.11.2006., str. 7.

(7)  SL L 355, 15.12.2006., str. 72.

(8)  SL L 304, 22.11.2007., str. 21.

(9)  SL L 115, 29.4.2008., str. 10.

(10)  SL L 128, 27.5.2009., str. 15.

(11)  SL L 186, 17.7.2009., str. 1.

(12)  SL L 316, 2.12.2009., str. 65.

(13)  SL L 318, 4.12.2009., str 1.

(14)  SL L 135, 2.6.2010., str. 26.

(15)  SL L 365, 21.12.2006., str. 52.


Top