Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0740

2011/740/EU: Odluka Komisije od 14. studenoga 2011. o izmjeni odluka 2006/799/EZ, 2007/64/EZ, 2007/506/EZ, 2007/742/EZ, 2009/543/EZ i 2009/544/EZ radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8041) Tekst značajan za EGP

OJ L 297, 16.11.2011, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 280 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/740/oj

15/Sv. 17

HR

Službeni list Europske unije

280


32011D0740


L 297/64

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 14. studenoga 2011.

o izmjeni odluka 2006/799/EZ, 2007/64/EZ, 2007/506/EZ, 2007/742/EZ, 2009/543/EZ i 2009/544/EZ radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8041)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/740/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3. točku (c),

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 2006/799/EZ od 3. studenoga 2006. o uspostavljanju revidiranih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere za dodjelu znaka za okoliš Zajednice sredstvima za poboljšavanje tla (2) prestaje važiti 31. prosinca 2011.

(2)

Odluka Komisije 2007/64/EZ od 15. prosinca 2006. o uspostavljanju revidiranih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere za dodjelu znaka za okoliš Zajednice uzgojnim supstratima (3) prestaje važiti 31. prosinca 2011.

(3)

Odluka Komisije 2007/506/EZ od 21. lipnja 2007. o uspostavljanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za sapune, šampone i regeneratore za kosu (4) prestaje važiti 31. prosinca 2011.

(4)

Odluka Komisije 2007/742/EZ od 9. studenoga 2007. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za električne, plinske ili apsorpcijske plinske toplinske crpke (5) prestaje važiti 31. prosinca 2011.

(5)

Odluka Komisije 2009/543/EZ od 13. kolovoza 2008. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za vanjske boje i lakove (6) prestaje važiti 18. kolovoza 2012.

(6)

Odluka Komisije 2009/544/EZ od 13. kolovoza 2008. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za unutarnje boje i lakove (7) prestaje važiti 18. kolovoza 2012.

(7)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, pravovremeno je izvršena revizija ekoloških mjerila kao i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere utvrđenih tim odlukama.

(8)

S obzirom na različite faze u kojima se nalaze postupci revizije tih odluka, primjereno je produljiti razdoblja važenja ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere koja su utvrđena tim odlukama. Razdoblje važenja ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere utvrđenih odlukama 2006/799/EZ i 2007/64/EZ potrebno je produljiti do 31. prosinca 2013. Razdoblje važenja ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere koja su utvrđena Odlukom 2007/506/EZ potrebno je produljiti do 31. ožujka 2013. Razdoblje važenja ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere koja su utvrđena Odlukom 2007/742/EZ potrebno je produljiti do 31. ožujka 2013., dok je razdoblje važenja ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere koja su utvrđena odlukama 2009/543/EZ i 2009/544/EZ potrebno produljiti do 30. lipnja 2013.

(9)

Odluke 2006/799/EZ, 2007/64/EZ, 2007/506/EZ, 2007/742/EZ, 2009/543/EZ i 2009/544/EZ trebalo bi, stoga, na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 6. Odluke 2006/799/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚sredstva za poboljšavanje tla’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2013.”

Članak 2.

Članak 5. Odluke 2007/64/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚uzgojni supstrati’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2013.”

Članak 3.

Članak 4. Odluke 2007/506/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚sapuni, šamponi i regeneratori za kosu’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. ožujka 2013.”

Članak 4.

Članak 4. Odluke 2007/742/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚električne, plinske ili apsorpcijske plinske toplinske crpke’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. ožujka 2013.”

Članak 5.

Članak 3. Odluke 2009/543/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚vanjske boje i lakovi’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 30. lipnja 2013.”

Članak 6.

Članak 3. Odluke 2009/544/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚unutarnje boje i lakovi’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 30. lipnja 2013.”

Članak 7.

Ova je odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2011.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  SL L 325, 24.11.2006., str. 28.

(3)  SL L 32, 6.2.2007., str. 137.

(4)  SL L 186, 18.7.2007., str. 36.

(5)  SL L 301, 20.11.2007., str. 14.

(6)  SL L 181, 14.7.2009., str. 27.

(7)  SL L 181, 14.7.2009., str. 39.


Top