Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1211

Uredba (EU) br. 1211/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani pri prijelazu vanjskih granica moraju imati vize te zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

OJ L 339, 22.12.2010, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 224 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; stavljeno izvan snage 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1211/oj

19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

224


32010R1211


L 339/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EU) br. 1211/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. prosinca 2010.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani pri prijelazu vanjskih granica moraju imati vize te zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Sastav popisa trećih zemalja i područja iz priloga I. i II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 539/2001 (2) trebao bi biti, i trebao bi ostati, u skladu s kriterijima utvrđenim u uvodnoj izjavi 5. te Uredbe Vijeća. Treće zemlje ili državna područja za koje se stanje u vezi s tim kriterijima promijenilo bi trebalo prenijeti iz jednog priloga u drugi.

(2)

Vizna obveza za državljane Tajvana više nije opravdana, posebno stoga jer to državno područje ne predstavlja nikakvu opasnost u vezi s nezakonitim useljavanjem ili opasnosti za javni poredak Unije, te u svjetlu vanjskih odnosa, u skladu s kriterijima iz uvodne izjave 5. Uredbe (EZ) br. 539/2001. U skladu s tim upućivanje na to državno područje bi trebalo prenijeti u Prilog II. toj Uredbi. Nadalje, liberalizaciju viznog režima bi trebalo primjenjivati samo na nositelje putovnica koje je izdao Tajvan koje sadrže broj osobne iskaznice.

(3)

Upućivanje na Sjeverne Marijanske Otoke bi trebalo brisati iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 539/2001 jer su državljani državnog područja o kojem je riječ, kao nositelji američkih putovnica, državljani Sjedinjenih Država koje su navedene u Prilogu II. toj Uredbi.

(4)

Što se tiče Islanda i Norveške, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma kojeg su sklopili Vijeće Europske unije te Republika Island i Kraljevina Norveška o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (3), koje spadaju u područje iz članka 1. točke (B) Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim dogovorima za primjenu tog Sporazuma (4).

(5)

Što se tiče Švicarske, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (5), koje spadaju u područje iz članka 1. točaka (B) i (C) Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (6).

(6)

Što se tiče Lihtenštajna, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola koji je potpisan između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine koje spadaju u područje iz članka 1. točaka (B) i (C) Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/261/EZ (7).

(7)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (8); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u njezinu donošenju, ona je ne obvezuje i ne podliježe njezinoj primjeni.

(8)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (9); Irska stoga ne sudjeluje u njezinu donošenju, ona je ne obvezuje i ne podliježe njezinoj primjeni.

(9)

Što se tiče Cipra ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na koji drugi način s njom povezan u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003.

(10)

Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na koji drugi način s njom povezan u smislu članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005,

DONIJELI SU OVU UREDBU

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 539/2001 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu 1. briše se upućivanje na Sjeverne Marijanske Otoke;

(b)

u dijelu 2. briše se upućivanje na Tajvan;

2.

U Prilogu II. dodaje se sljedeće:

„4.

SUBJEKTI I TERITORIJALNA TIJELA KOJE NAJMANJE JEDNA DRŽAVA ČLANICA NE PRIZNAJE KAO DRŽAVE

Tajvan (*)

(*)  Izuzeće od viznog zahtjeva primjenjuje se samo na nositelje putovnica koje je izdao Tajvan koje sadrže broj osobne iskaznice.”"

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. prosinca 2010.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

O. CHASTEL


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. studenoga 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 25. studenoga 2010.

(2)  SL L 81, 21.3.2001., str. 1.

(3)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(5)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(6)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(7)  SL L 83, 26.3.2008., str. 3.

(8)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(9)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.


Top