Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0105

Uredba Komisije (EU) br. 105/2010 od 5. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na okratoksin A Tekst značajan za EGP

OJ L 35, 6.2.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 239 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/105(1)/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

239


32010R0105


L 035/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.02.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 105/2010

od 5. veljače 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na okratoksin A

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontaminante u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) je na zahtjev Komisije 4. travnja 2006. usvojio ažurirano znanstveno mišljenje u pogledu okratoksina A (OTA) u hrani (3), uzimajući u obzir nove znanstvene informacije, i utvrdio prihvatljivi tjedni unos (TWI) od 120 ng/kg tjelesne težine.

(3)

U Uredbi (EZ) br. 1881/2006 predviđeno je da će primjerenost utvrđivanja najveće dopuštene količine za OTA u hrani kao što su sušeno voće osim grožđica, kakao i proizvodi od kakaa, začini, mesni proizvodi, sirova kava, pivo i slatki korijen te preispitivanje postojećih najvećih dopuštenih količina, posebno za OTA u grožđicama i soku od grožđa, biti razmotrena u svjetlu nedavnog znanstvenog mišljenja EFSA-e.

(4)

Na temelju mišljenja koje je usvojila EFSA, čini se da su postojeće najveće dopuštene količine primjerene za zaštitu javnog zdravlja i mora ih se zadržati. U pogledu hrane koja još nije obuhvaćena Uredbom (EZ) br. 1881/2006, smatralo se potrebnim i primjerenim za zaštitu javnog zdravlja utvrditi najveće dopuštene količine okratoksina A u hrani koja znatno pridonosi izloženosti OTA (za čitavu populaciju, ili za osjetljivu skupinu populacije, ili za značajan dio populacije) ili za onu hranu koja nužno značajno ne pridonosi izloženosti OTA, ali postoje dokazi da se u tim proizvodima mogu naći vrlo velike količine OTA. U tim je slučajevima primjereno utvrditi najveću dopuštenu količinu kako bi se izbjeglo da ti jako kontaminirani proizvodi uđu u prehrambeni lanac.

(5)

Na temelju raspoloživih informacija ne čini se potrebnim radi zaštite javnog zdravlja utvrditi najveću dopuštenu količinu OTA u sušenom voću osim grožđica, kakau i proizvodima od kakaa, mesnim proizvodima, uključujući jestive iznutrice te proizvode od krvi i likerska vina, budući da oni ne pridonose značajno izloženosti OTA i velike količine OTA su samo malokad nađene u tim proizvodima. U slučaju sirove kave i piva, prisutnost OTA se već kontrolira na drugom primjerenijem stupnju prehrambenog lanca (pržena kava i slad).

(6)

Vrlo visoke razine OTA bile su u nekoliko navrata uočene u začinima i slatkom korijenu. Stoga je primjereno utvrditi najveće dopuštene količine za začine i slatki korijen.

(7)

Postoje nedavni dokazi da u nekim zemljama, koje su glavni proizvođači začina i koje ih izvoze u Uniju, ne postoje preventivne mjere i službene kontrole za kontrolu prisutnosti okratoksina A u začinima. Kako bi se zaštitilo javno zdravlje, primjereno je odmah utvrditi najveću dopuštenu količinu za okratoksin A u začinima. Kako bi se omogućilo zemljama proizvođačima da uspostave preventivne mjere i da se ne ometa trgovina u neprihvatljivom obimu, utvrđena je veća najveća dopuštena količina, primjenljiva u kratkom roku, na ograničeno vremensko razdoblje, prije nego što se počne primjenjivati najveća dopuštena količina koju je moguće postići primjenom dobrih praksi. Prije početka primjene strože razine, primjereno je izvršiti procjenu mogućnosti postizanja razina okratoksina A u različitim proizvodnim regijama u svijetu uz primjenu dobrih praksi.

(8)

Primjereno je nastaviti s praćenjem OTA u hrani za koju nije utvrđena najveća dopuštena količina i u slučaju redovitog nalaženja neuobičajeno visokih količina OTA, može se smatrati da je primjereno utvrditi najveću dopuštenu količinu OTA u toj hrani.

(9)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

točka 2.2.11. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.11.

Začini

 

Capsicum spp. (sušeni plodovi, cijeli ili samljeveni, uključujući čili, čili u prahu, feferone (kajensku papriku) i papričicu)

 

Piper spp. (plodovi, uključujući bijeli i crni papar)

 

Myristica fragrans (muškatni oraščić)

 

Zingiber officinale (đumbir)

 

Curcuma longa (kurkuma)

Mješavine začina koje sadržavaju jedan ili više gore navedenih začina

30 μg/kg od 1.7.2010. do 30.6.2012.

15 μg/kg od 1.7.2012.

2.2.12.

Slatki korijen (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate i druge vrste)

 

2.2.12.1.

Korijen slatkog korijena, sastojak za biljne vodene tinkture

20 μg/kg

2.2.12.2.

Ekstrakt slatkog korijena (42), koji se koristi u hrani za posebna pića i slatkiše

80 μg/kg”

2.

Dodaje se sljedeća bilješka:

„(42)

Najveća dopuštena količina odnosi se na čisti i nerazrijeđeni ekstrakt, dobiven tako da se 1 kg ekstrakta dobiva od 3 do 4 kg korijena sladića).”

Članak 2.

Zainteresirane strane dostavljaju Komisiji rezultate provedenih istraživanja uključujući podatke o pojavi i napretku u pogledu primjene preventivnih mjera za izbjegavanje kontaminacije okratoksinom A u začinima.

Države članice trebaju redovito izvješćivati Komisiju o nalazima okratoksina A u začinima.

Komisija će staviti na raspolaganje te informacije državama članicama s ciljem procjene, prije početka primjene strože razine, mogućnosti postizanja strože razine okratoksina A u začinima u različitim proizvodnim regijama u svijetu uz primjenu dobrih praksi.

Članak 3.

Ova se Uredba ne primjenjuje na proizvode koji su bili stavljeni na tržište prije 1. srpnja 2010. u skladu s odredbama primjenljivim tog dana.

Najveća dopuštena količina za okratoksin A utvrđena u točki 2.2.11. Priloga, koja je primjenljiva od 1. srpnja 2012. ne primjenjuje se na proizvode stavljene na tržište prije 1. srpnja 2012. u skladu s odredbama primjenljivim tog dana.

Teret dokazivanja kada su proizvodi stavljeni na tržište snosi subjekt u poslovanju s hranom.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  SL L 364, 20.12.2006., str. 5.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en.pdf


Top