Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0458(01)

2010/458/EU: Odluka Komisije od 18. kolovoza 2010. o odobravanju fizičkih pregleda u skladu s Uredbom (EZ) br. 669/2009 koji se provode u odobrenim prostorima subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom na Malti (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5684) (Vjerodostojan je samo engleski i malteški tekst) Tekst značajan za EGP

OJ L 218, 19.8.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 261 - 262

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/458(2)/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

261


32010D0458(01)


L 218/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.08.2010.


ODLUKA KOMISIJE

od 18. kolovoza 2010.

o odobravanju fizičkih pregleda u skladu s Uredbom (EZ) br. 669/2009 koji se provode u odobrenim prostorima subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom na Malti

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5684)

(Vjerodostojan je samo engleski i malteški tekst)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/458/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na povećan broj službenih kontrola pri uvozu određene hrane za životinje i hrane koja nije životinjskog podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 669/2009 utvrđuju se pravila o povećanom broju službenih kontrola pri uvozu određene hrane za životinje i hrane koja nije životinjskog podrijetla, uključujući fizičke preglede koji se provode na određenim mjestima ulaska u Europsku uniju. Njom se također utvrđuju minimalni zahtjevi za takva mjesta ulaska i predviđa se da države članice stave na raspolaganje javnosti popis tih mjesta ulaska na internetu.

(2)

Člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 669/2009 predviđa se da Komisija, na zahtjev države članice, može ovlastiti nadležna tijela određenih mjesta ulaska, koja djeluju pod specifičnim zemljopisnim ograničenjima, da provode fizičke preglede u prostorima subjekta u poslovanju s hranom za životinje ili hranom, podložno određenim uvjetima.

(3)

Dopisom od 18. prosinca 2009., Malta je ukazala na specifičan zemljopisni položaj određenog mjesta ulaska Floriana Port, na relativno malen opseg uvoza iz trećih zemalja proizvoda koji nisu životinjskog podrijetla, kao i na male dimenzije i blizinu otoka koji sačinjavaju njezino državno područje, te zatražila od Komisije da ovlasti nadležna tijela tog mjesta ulaska da provode potrebne fizičke preglede u prostorima određenih subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom.

(4)

Dopisom od 28. veljače 2010. i daljnjom korespondencijom, Malta je pružila Komisiji jamstva da: za provedbu fizičkih pregleda bit će odobreni samo prostori subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom koji ispunjavaju minimalne zahtjeve za određena mjesta ulaska utvrđena Uredbom (EZ) br. 669/2009; iznos sredstava koja će biti dodijeljena nadležnim tijelima Floriana Porta bit će takav da mogućnost da se fizički pregledi provode izvan njihovih prostora neće narušiti ili nepovoljno utjecati na kontrolne aktivnosti koje se provode na tom određenom mjestu ulaska; te da će pošiljke odabrane za fizičke preglede u prostorima subjekta u poslovanju s hranom za životinje ili hranom ostati pod stalnim nadzorom nadležnih tijela Floriana Porta od trenutka njihovog dolaska na to mjesto ulaska i na takav način da ih se tijekom svih pregleda ne može na bilo koji način neovlašteno mijenjati.

(5)

Stoga, uzimajući u obzir specifična zemljopisna ograničenja određenog mjesta ulaska Floriana Porta i potvrdu Malte o ispunjavanju uvjeta utvrđenih u članku 9. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 669/2009, primjereno je odobriti da se fizički pregledi mogu provoditi u prostorima određenih subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom koje je Malta odobrila za takve preglede.

(6)

Kako bi se osigurala odgovarajuća obaviještenost o ovlaštenju predviđenom ovom Odlukom, primjereno je popis prostora subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom odobrenih za fizičke preglede u skladu s Uredbom (EZ) br. 669/2009 staviti na raspolaganje javnosti na internetu putem nacionalne poveznice predviđene u članku 5. te Uredbe,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Nadležna tijela određenog mjesta ulaska Floriana Porta na Malti ovim se ovlašćuju, u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 669/2009, da provode fizičke preglede predviđene u članku 8. stavku 1. točki (b) te Uredbe pri uvozu hrane za životinje i hrane koja nije životinjskog podrijetla, navedene u njezinom Prilogu I., u prostorima subjekta u poslovanju s hranom za životinje ili hranom, koje je Malta odobrila za takve preglede, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u točkama (a), (b) i (c) članka 9. stavka 1. te Uredbe.

2.   Popis subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom čije je prostore Malta odobrila kako je navedeno u stavku 1. ovog članka stavlja se na raspolaganje javnosti na internetu putem nacionalne poveznice predviđene u članku 5. Uredbe (EZ) br. 669/2009.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Malti.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. kolovoza 2010.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 194, 25.7.2009., str. 11.


Top