Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0299

2010/299/EU: Odluka Komisije od 21. svibnja 2010. o stavljanju izvan snage Odluke 2002/627/EZ o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge Tekst značajan za EGP

OJ L 127, 26.5.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 260 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/299/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

260


32010D0299


L 127/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.05.2010.


ODLUKA KOMISIJE

od 21. svibnja 2010.

o stavljanju izvan snage Odluke 2002/627/EZ o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge

(Tekst značajan za EGP)

(2010/299/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

budući da:

(1)

Nakon uspostavljanja regulatornog okvira za elektroničke komunikacijske mreže i usluge 2012. godine u skladu s direktivama Europskog parlamenta i Vijeća 2002/21/EZ od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (1), 2002/19/EZ od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) (2), 2002/20/EZ od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) (3) i 2002/22/EZ od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (4) Komisija je donijela Odluku 2002/627/EZ (5) o osnivanju savjetodavne skupine neovisnih nacionalnih regulatornih tijela za elektroničke komunikacijske mreže i usluge pod nazivom Europska skupina regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge. (ERG).

(2)

ERG je pozitivno doprinio dosljednoj regulatornoj praksi olakšavanjem suradnje između državnih regulatornih tijela (NRA) te između NRA i Komisije te osiguravanjem sučelja za savjetovanje i pomoć Komisiji u području elektroničkih komunikacija.

(3)

Regulatorni okvir za elektroničke komunikacije iz 2002. godine izmijenjen je Direktivom 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) te dopunjen Uredbom (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda (8).

(4)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1211/2009, uloga koju je prethodno imao ERG ojačana je i u većoj mjeri prepoznata u revidiranom okviru kroz samo osnivanje BEREC-a te kroz njegovo pojačano sudjelovanje u razvoju regulatorne politike kao i u mehanizmima predviđenim za osiguravanje dosljedne primjene pravila u državama članicama. U skladu s navedenom Uredbom BEREC posebno zamjenjuje ERG i djeluje kao isključivi forum za suradnju između NRA te između NRA i Komisije u ispunjavanju cjelokupnoga spektra njihovih odgovornosti prema regulatornom okviru EU-a.

(5)

Stoga treba staviti izvan snage Odluku 2002/627/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Jedini članak

Odluka 2002/627/EZ stavlja se izvan snage od 1. lipnja 2010.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. svibnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 108, 24.4.2002., str. 33.

(2)  SL L 108, 24.4.2002., str. 7.

(3)  SL L 108, 24.4.2002., str. 21.

(4)  SL L 108, 24.4.2002., str. 51.

(5)  SL L 200, 30.7.2002., str. 38.

(6)  SL L 337, 18.12.2009., str. 37.

(7)  SL L 337, 18.12.2009., str. 11.

(8)  SL L 337, 18.12.2009., str. 1.


Top