Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0967

Uredba Komisije (EZ) br. 967/2009 od 15. listopada 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a Tekst značajan za EGP

OJ L 271, 16.10.2009, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 143 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/967/oj

15/Sv. 17

HR

Službeni list Europske unije

143


32009R0967


L 271/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 967/2009

od 15. listopada 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 37. stavak 2. treći podstavak,

nakon savjetovanja sa predmetnim zemljama,

budući da:

Komisija je dobila odgovore od Crne Gore, Nepala, Srbije i Singapura na svoj pisani zahtjev u kojem je tražila pisanu potvrdu da se otpad naveden u prilozima III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006, čiji izvoz nije zabranjen u skladu s člankom 36., smije izvoziti iz Zajednice u te zemlje na oporabu, kao i informacije o eventualnom postupku kontrole koji pritom treba slijediti. Komisija je također dobila daljnje informacije vezane za Hong Kong, Indoneziju i Ukrajinu. Stoga je potrebno izmijeniti Prilog Uredbi Komisije (EZ) br. 1418/2007 (2) kako bi se to uzelo u obzir,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 1.a Uredbe (EZ) br. 1418/2007 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.a

Odgovori dobiveni nakon pisanog zahtjeva Komisije u skladu s člankom 37. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1013/2006 navedeni su u Prilogu.

Kada je u Prilogu navedeno da neka zemlja, u pogledu određenih pošiljaka otpada, te pošiljke ne zabranjuje niti na njih primjenjuje postupak prethodne pisane prijave i pristanka kako je opisan u članku 35. te Uredbe, na takve se pošiljke primjenjuje mutatis mutandis članak 18. te Uredbe.”

Članak 2.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1418/2007 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od dana stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. listopada 2009.

Za Komisiju

Catherine ASHTON

Članica Komisije


(1)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(2)  SL L 316, 4.12.2007., str. 6.


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1418/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

Unos za Hong Kong u vezi s oznakom otpada B3010 zamjenjuje se sljedećim:

Hong Kong

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

iz B3010:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

poliuretan (koji ne sadrži CFC-e)

polisiloksani

polimetil metakrilat

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

Vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi uključujući sljedeće:

urea-formaldehid smole

fenol-formaldehid smole

melamin-formaldehid smole

epoksi smole

alkidne smole

poliamidi

Iz B3010:

poliacetali

polieteri

alkani C10–C13 (plastifikatori)

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)”

2.

Unos za Indoneziju mijenja se s obzirom na sljedeći otpad:

Indonezija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3130

 

 

 

kruti plastični otpad

GH013 391530 polimeri vinil klorida

ex 3904 10 -40 ”

3.

Iza unosa za Republiku Moldovu, umeće se sljedeći unos:

Crna Gora

(a)

(b)

(c)

(d)

B3140

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

 

sav ostali otpad naveden u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1013/2006”

 

 

4.

Iza unosa za Maroko, umeće se sljedeći unos:

Nepal

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B3020”

5.

Iza unosa za Rusku Federaciju, umeće se sljedeći unos:

Srbija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010-B3020

 

 

iz B3030:

istrošena odjeća i drugi istrošeni tekstilni predmeti

iz B3030:

sav ostali otpad

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090-B4030

 

 

 

GB040

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

B3040

GC030-GN030”

 

 

6.

Iza unosa za Sejšele, umeće se sljedeći unos:

Singapur

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1020

 

 

 

B1150

 

 

 

B1200

 

 

 

Iz B2040:

Troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20 %), prerađena u skladu s industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) koja se uglavnom koristi za gradnju i kao abraziv

 

 

 

Iz B3010:

Kruti plastični otpad, pod uvjetom da nije pomiješan s drugim otpadom i da je pripremljen prema određenoj specifikaciji

 

 

 

Iz B3020:

Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:

papirnati ili kartonski otpaci i ostaci koji se sastoje od:

neizbijeljenog papira ili kartona ili od valovitog papira ili kartona

drugih vrsta papira ili kartona izrađenih uglavnom od izbijeljene kemijske celuloze, neobojene u masi

papira ili kartona izrađenog uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer, novine, časopisi i slični tiskani materijali)

ostaloga, što uključuje ali se ne ograničava na slojeviti karton”

7.

Unos za Ukrajinu zamjenjuje se sljedećim:

Ukrajina

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

B1010 osim za:

otpaci kroma

 

 

 

B1020-B1030

 

 

 

B1040-B1090

 

 

 

B1100 osim za:

Troska od prerade bakra za daljnju preradu ili rafiniranje koja ne sadrži arsen, olovo ili kadmij u takvoj mjeri da pokazuje opasna svojstva iz Priloga III

 

 

 

B1120-B1130

 

 

 

B1150-B1240

 

 

 

B2010-B2040

 

 

 

B2060-B2120

 

 

 

B3010 osim za:

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

 

 

 

B3020-B3030

 

 

 

B3040-B3060

 

 

 

B3070-B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030”

 


Top