Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0279

Uredba Komisije (EZ) br. 279/2009 od 6. travnja 2009. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija Tekst značajan za EGP

OJ L 93, 7.4.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/279/oj

05/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

274


32009R0279


L 093/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.04.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 279/2009

od 6. travnja 2009.

o izmjeni Priloga II. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (1), a posebno njezin članak 11. točku (c) alineju ii.,

budući da:

(1)

Slovačka je podnijela obrazloženi zahtjev za izmjenu Priloga II. Direktivi 2005/36/EZ. Zatražila je dodavanje profesije zubnog tehničara (zubný technik), što je u skladu s uvjetima predviđenim člankom 11. točkom (c) alinejom ii. Direktive 2005/36/EZ, kako je vidljivo iz Vladine Uredbe br. 742/2004 Coll. o stručnim kvalifikacijama zdravstvenih djelatnika.

(2)

Danska je podnijela obrazloženi zahtjev za izmjenu Priloga II. Direktivi 2005/36/EZ. Zatražila je uklanjanje profesije optičara (optometrist) iz Priloga II. Direktivi 2005/36/EZ za koje se sada izdaje diploma kako je predviđeno člankom 11. točkom (d) Direktive 2005/36/EZ te stoga više ne ispunjava uvjete članka 11. točke (c) alineje ii. te Direktive. Danska je također zatražila uklanjanje profesije ortopedskog tehničara (ortopædimekaniker) i ortopedskog postolara (ortopædiskomager) iz Priloga II. Direktivi 2005/36/EZ koje u Danskoj više nisu zakonski uređene.

(3)

Direktivu 2005/36/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za priznavanje stručnih kvalifikacija,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Direktivi 2005/36/EZ mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. travnja 2009.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 255, 30.9.2005., str. 22.


PRILOG

Prilog II. Direktivi 2005/36/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 1., pod naslovom „u Slovačkoj”, dodaje se sljedeće:

„—

zubni tehničar (zubný technik),

što predstavlja obrazovanje i osposobljavanje od najmanje 14 godina, uključujući osam ili devet godina osnovnog obrazovanja, četiri godine srednjeg obrazovanja nakon čega slijede dvije godine obrazovanja na višoj zdravstvenoj školi koje završavaju polaganjem teorijsko-praktičnog ispita i dobivanje Svjedodžbe o završnom ispitu (GCE) (maturitné vysvedčenie).”

2.

U točki 2., brišu se naslov „u Danskoj” i unosi za Dansku.


Top