Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0202

Uredba Komisije (EZ) br. 202/2008 od 4. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na broj i nazive Znanstvenih panela Europske agencije za sigurnost hrane Tekst značajan za EGP

OJ L 60, 5.3.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 43 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/202/oj

15/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

43


32008R0202


L 060/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 202/2008

od 4. ožujka 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na broj i nazive Znanstvenih panela Europske agencije za sigurnost hrane

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno drugi podstavak njezinog članka 28. stavka 4.,

uzimajući u obzir zahtjev koji je Europska agencija za sigurnost hrane podnijela 12. rujna 2007.,

budući da:

(1)

Panel za dodatke hrani, arome, pomoćne tvari za preradu i materijale u dodiru s hranom je ključni element sigurnosti prehrambenog lanca i zaštite potrošača.

(2)

Iskustvo pokazuje da je od trenutka njegovog osnutka taj Panel do sada primio gotovo 50 % od ukupnog broja pitanja poslanih Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA). Unatoč donošenju velikog broja znanstvenih mišljenja godišnje, Panel ima poteškoća s radnim opterećenjem.

(3)

Očekuje se da će se broj pitanja zaprimljenih od strane Panela povećati u budućnosti kao posljedica usvajanja novog vertikalnog zakonodavstva iz područja vitamina i minerala koji se dodaju hrani, te dodataka hrani, aroma i prehrambenih enzima.

(4)

Stoga je navedeni Panel potrebno zamijeniti s dva nova Panela nazivanih „Panel za dodatke hrani i izvore hranjivih tvari koje se dodaju hrani” i „Panel za materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom, enzime, arome i pomoćne tvari u procesu proizvodnje”.

(5)

Cilj podjele odgovornosti između dva nova Panela trebao bi osigurati da će stručno znanje svakog Panela odgovarati njegovom području nadležnosti te da će pridonositi boljem usklađivanju rada. Postupcima kojima se upravlja Znanstvenim odborom EFSA-e i Panelima trebala bi se zajamčiti fleksibilna koordinacija i usklađene metode.

(6)

Uredbu (EZ) br. 178/2002 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 28. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002 prvi podstavak se mijenja kako slijedi:

1.

Točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Panel za dodatke hrani i izvore hranjivih tvari koje se dodaju hrani;”.

2.

Dodaje se sljedeća nova točka (j):

„(j)

Panel za materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom, enzime, arome i pomoćne tvari u procesu proizvodnje.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 575/2006 (SL L 100, 8.4.2006., str. 3.).


Top