Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0109

Direktiva Komisije 2008/109/EZ od 28. studenoga 2008. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ u pogledu zaštitnih mjera protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za biljke ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Zajednice

OJ L 319, 29.11.2008, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 111 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/109/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

111


32008L0109


L 319/68

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/109/EZ

od 28. studenoga 2008.

o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ u pogledu zaštitnih mjera protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za biljke ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća br. 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 14. drugi stavak, točku (d),

budući da:

(1)

Posebni zahtjevi za drveni materijal za pakiranje i drvo koje se koristi za učvršćivanje ili podupiranje tereta u kojem nema drva, a koji se unosi u Zajednicu određeni su u Prilogu IV. Direktivi 2000/29/EZ. Temelje se na Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere (ISPM) Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) br. 15 o „smjernicama za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu” (2).

(2)

Pored zahtjeva odobrenih na temelju ISPM-a br. 15, Prilog IV. Direktivi 2000/29/EZ uključuje i zahtjev da uvezeni drveni materijal za pakiranje mora biti od okoranog drva. Primjena tog zahtjeva za okoravanje odgođena je dva puta.

(3)

Zajednica je zatražila preispitivanje ISPM-a br. 15 s ciljem uvrštenja zahtjeva koji se odnosi na zabrinutost Zajednice u pogledu rizika koji predstavlja prisutnost kore na takvom drvenom materijalu za pakiranje u međunarodnom prometu.

(4)

Tehnički odbor za karantenu šuma (TPFQ), osnovan pod pokroviteljstvom Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC) i sastavljen od međunarodno priznatih stručnjaka za šumarstvo, analizirao je dostupne podatke o istraživanju fitosanitarnog rizika koji predstavlja kora na drvenom materijalu za pakiranje. TPFQ je zaključio kako postoji tehničko opravdanje za zahtjev prema kojem bi drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu trebao biti okoran, uz točno određenu razinu dozvoljenog odstupanja za male komadiće kore, kako bi se osiguralo održavanje fitosanitarnog rizika na prihvatljivoj razini te kako bi takav uvjet trebao biti uključen u revidirani ISPM br. 15.

(5)

Kako bi se zaštitilo područje Zajednice od unošenja štetnih organizama, zahtjevi Zajednice vezani uz prisutnost kore na drvenom materijalu za pakiranje i drvu za učvršćivanje i podupiranje tereta treba uskladiti s tehničkim zaključcima TPFQ-a bez čekanja na usvajanje revidiranog ISPM-a br. 15 od strane Komisije IPPC-a za fitosanitarne mjere.

(6)

Stoga je primjereno prilagoditi zahtjev za okoravanje razini dozvoljenog odstupanja tehnički opravdanog za prisutnost kore.

(7)

Prilog IV. Direktivi 2000/29/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Direktivom Komisije 2006/14/EZ (3) o izmjeni Priloga IV. Direktive 2000/29/EZ zahtijeva se da drveni materijal za pakiranje bude izrađen od okoranog drva te se taj zahtjev primjenjuje od 1. siječnja 2009. Stoga je također potrebno od 1. siječnja 2009. primijeniti i mjere predviđene ovom Direktivom. Ipak, kako bi se omogućilo trećim zemljama da izvrše potrebne prilagodbe, prikladno je predvidjeti da bi zahtjev vezan uz koru trebalo primjenjivati od 1. srpnja 2009.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Direktivi 2000/29/EZ mijenja se u skladu s tekstom u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 31. prosinca 2008. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekstove tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2009.

Kad države članice donesu ove odredbe, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  ISPM br. 15, ožujak 2002., FAO, Rim.

(3)  SL L 34, 7.2.2006., str. 24.


PRILOG

Prilog IV. dio A, odjeljak I. Direktive 2000/29/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Drveni materijal za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta (boks-paleta) i drugih utovarnih ploča, okvira za palete trenutačno u uporabi u prijevozu predmeta svih vrsta, osim neobrađenog drva debljine do 6 mm te prerađenog drva proizvedenog lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom, podrijetlom iz trećih zemalja, osim Švicarske.

Drveni materijal za pakiranje je:

okoran s iznimkom bilo kojeg broja pojedinačnih komada kore, ako su širine manje od 3 cm (bez obzira na duljinu) ili, ako su širine veće od 3 cm, površine ne veće od 50 cm2 i

podvrgnut jednom od odobrenih postupaka određenih u Prilogu I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15. o Smjernicama za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu i

nosi oznaku kao što je određeno u Prilogu II. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15. o Smjernicama za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu, koja navodi da je drveni materijal za pakiranje podvrgnut odobrenom fitosanitarnom postupku.

Prva alineja primjenjuje se tek od 1. srpnja 2009.”

2.

točka 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.

Drvo koje se koristi za učvršćivanje ili podupiranje tereta u kojem nema drva, uključujući ono koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, isključujući neobrađeno drvo debljine do 6 mm te prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom, podrijetlom iz trećih zemalja, osim Švicarske.

Drvo je:

okorano s iznimkom bilo kojeg broja pojedinačnih komada kore, ako su širine manje od 3 cm (bez obzira na duljinu) ili, ako su širine veće od 3 cm, površine ne veće od 50 cm2 i

podvrgnuto jednom od odobrenih postupaka određenih u Prilogu I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15. o Smjernicama za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu i

nosi oznaku kao što je određeno u Prilogu II. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15. o Smjernicama za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu, koja navodi da je drvo podvrgnuto odobrenom fitosanitarnom postupku.

Prva alineja primjenjuje se tek od 1. srpnja 2009.”


Top