Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0551

Odluka Vijeća 2007/551/ZVSP/PUP od 23. srpnja 2007. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) zračnih prijevoznika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (MDS) (Sporazum PIP iz 2007. godine)

OJ L 204, 4.8.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 122 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/551/oj

19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

122


32007D0551


L 204/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA 2007/551/ZVSP/PUP

od 23. srpnja 2007.

o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) zračnih prijevoznika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (MDS) (Sporazum PIP iz 2007. godine)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegove članke 24. i 38.,

budući da:

(1)

Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) zračnih prijevoznika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (MDS), sklopljen 19. listopada 2006. godine (1), ako ne bude produljen pisanim sporazumom stranaka, istječe najkasnije 31. srpnja 2007. godine.

(2)

Vijeće je dana 22. veljače 2007. donijelo odluku kojom ovlašćuje Predsjedništvo da, u suradnji s Komisijom, otvori pregovore o dugoročnom sporazumu o istom predmetu. Pregovori su bili uspješni i sastavljen je novi Sporazum.

(3)

U popratnome pismu uz novi Sporazum MDS je zajamčio zaštitu podataka iz PIP-a prenesenih iz Europske unije koji se odnose na putničke letove prema Sjedinjenim Američkim Državama ili iz njih.

(4)

MDS i Europska unija će, putem osobe imenovane posebno za to, povremeno ispitivati provedbu jamstava obuhvaćenih popratnim pismom kako bi obje stranke Sporazuma na temelju navedenog ispitivanja mogle poduzeti sve mjere koje smatraju potrebnima.

(5)

Sporazum bi se trebao potpisati podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(6)

Člankom 9. Sporazuma utvrđuje se da će se Sporazum privremeno primjenjivati od datuma potpisivanja. Države članice bi stoga trebale početi provoditi njegove odredbe od navedenog datuma u skladu s važećim nacionalnim pravom. U tu će svrhu u trenutku potpisivanja Sporazuma biti sastavljena Izjava,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Ovime se u ime Europske unije odobrava potpisivanje Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (MDS) podataka zračnih prijevoznika iz popisa imena putnika (PIP) koji putuju zračnim prijevozom (Sporazum o PIP-u iz 2007.), podložno sklapanju navedenoga Sporazuma.

Tekst Sporazuma, popratno pismo MDS-a i pismo odgovora EU-a na popratno pismo prilažu se ovoj Odluci.

Članak 2.

Ovime se Predsjednik Vijeća ovlašćuje imenovati osobu (osobe) opunomoćenu (opunomoćene) za potpisivanje Sporazuma u ime Europske unije podložno njegovu sklapanju.

Članak 3.

U skladu s člankom 9. Sporazuma i u očekivanju njegova stupanja na snagu odredbe Sporazuma primjenjuju se privremeno od datuma potpisivanja, sukladno važećem nacionalnom pravu. Priložena Izjava o privremenoj primjeni mora biti dana u trenutku potpisivanja.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2007.

Za Vijeće

Predsjednik

L. AMADO


(1)  SL L 298, 27.10.2006., str. 29.


Izjava u ime Europske unije uz sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) zračnih prijevoznika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (MDS) (Sporazum o PIP-u iz 2007.)

„Ovaj Sporazum, koji ne odstupa od zakonodavstva EU-a ili njegovih država članica niti ga ne izmjenjuje i ne dopunjuje, države članice privremeno će primjenjivati, u dobroj vjeri i u okviru svojih postojećih nacionalnih zakona, do početka njegova stupanja na snagu.”


Top