Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0188

2007/188/EZ: Odluka Komisije od 26. ožujka 2007. o izmjeni Odluke 2006/596/EZ o utvrđivanju popisa država članica prihvatljivih za financiranje iz Kohezijskog fonda u razdoblju od 2007. do 2013. u pogledu Bugarske i Rumunjske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 1282)

OJ L 87, 28.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 407–408 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 246 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/188/oj

14/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

246


32007D0188


L 087/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.03.2007.


ODLUKA KOMISIJE

od 26. ožujka 2007.

o izmjeni Odluke 2006/596/EZ o utvrđivanju popisa država članica prihvatljivih za financiranje iz Kohezijskog fonda u razdoblju od 2007. do 2013. u pogledu Bugarske i Rumunjske

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 1282)

(2007/188/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije br. 2006/596/EZ (2) utvrđen je popis država članica prihvatljivih za financiranje iz Kohezijskog fonda u razdoblju od 2007. do 2013.

(2)

Nakon pristupanja Bugarske i Rumunjske, te države članice trebale bi se dodati na popis država članica prihvatljivih za financiranje iz Kohezijskog fonda u razdoblju od 2007. do 2013.

(3)

Odluku br. 2006/596/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Zbog jasnoće i pravne sigurnosti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana pristupanja Bugarske i Rumunjske,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2006/596/EZ zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2007.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2007.

Za Komisiju

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  SL L 210, 31.7.2006., str. 25. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1989/2006 (SL L 411, 30.12.2006., str. 6.).

(2)  SL L 243, 6.9.2006., str. 47.


PRILOG

„PRILOG I.

Popis država članica prihvatljivih za financiranje iz Kohezijskog fonda na dan 1. siječnja 2007.

 

Bugarska

 

Češka

 

Estonija

 

Grčka

 

Cipar

 

Latvija

 

Litva

 

Mađarska

 

Malta

 

Poljska

 

Portugal

 

Rumunjska

 

Slovenija

 

Slovačka”


Top