Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0116

2007/116/EZ: Odluka Komisije od 15. veljače 2007. o rezerviranju nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje brojem „116” za usklađene brojeve za usklađene usluge od društvenog značaja (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 249) Tekst značajan za EGP

OJ L 49, 17.2.2007, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 913–917 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 144 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116(1)/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

144


32007D0116


L 049/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.02.2007.


ODLUKA KOMISIJE

od 15. veljače 2007.

o rezerviranju nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje brojem „116” za usklađene brojeve za usklađene usluge od društvenog značaja

(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 249)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/116/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (1), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Poželjno je da se građanima država članica, uključujući putnike i korisnike s invaliditetom, omogući pristup određenim uslugama od društvenog značaja putem jednakih prepoznatljivih brojeva u svim državama članicama. Trenutačno postoji cijeli niz numeracijskih i pozivnih sustava u državama članicama, ali ne postoji zajednički numeracijski sustav u kojem bi se rezervirali isti telefonski brojevi za takve usluge u Zajednici. Za tu su namjenu potrebne mjere Zajednice.

(2)

Potrebno je uskladiti numeracijske resurse kako bi se krajnjim korisnicima omogućio pristup navedenim uslugama, koje se pružaju u različitim državama članicama, putem istog broja. Kombinacijom „isti broj – ista usluga” osigurava se povezivanje određene usluge, bez obzira u kojoj se državi članici pruža, sa specifičnim brojem unutar Zajednice. Na taj će se način osigurati usluge s paneuropskim identitetom u korist europskih građana koji će znati da pozivanjem istog broja pristupaju istoj vrsti usluge u različitim državama članicama. Navedenom će se mjerom potaknuti razvoj paneuropskih usluga.

(3)

Kako bi odražavali društvenu funkciju predmetnih usluga, usklađeni brojevi trebaju biti besplatni telefonski brojevi, što ne znači da bi operatori bili obvezni omogućivati pozive prema brojevima 116 o vlastitom trošku. Stoga je mogućnost korištenja besplatnih brojeva bitna komponenta usklađivanja koje se provodi.

(4)

Potrebno je odrediti uvjete usko povezane s nadzorom prirode pruženih usluga kako bi se osigurala uporaba usklađenih brojeva za pružanje određene vrste usluge obuhvaćene Odlukom.

(5)

Možda će biti potrebno odrediti posebne uvjete u vezi s pravom uporabe posebnog usklađenog broja, na primjer da se pripadajuća usluga pruža 24 sata na dan 7 dana u tjednu.

(6)

U skladu s Okvirnom direktivom, državna regulatorna tijela odgovorna su za upravljanje nacionalnim planovima numeriranja i za nadzor nad dodjelom nacionalnih numeracijskih resursa određenim poduzećima. U skladu s člankom 6. i člankom 10. Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) (2) mogu se odrediti uvjeti u vezi s uporabom brojeva te primjenjivati kazne u slučaju nepoštovanja navedenih uvjeta.

(7)

Popis posebnih brojeva u numeracijskom rasponu koji počinje brojem „116” treba redovito ažurirati u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 3. Okvirne direktive. Države članice trebaju obavijestiti o postojanju takvih brojeva na način dostupan svim zainteresiranim stranama, na primjer preko svojih internetskih stranica.

(8)

Komisija će na temelju izvješća koja su države članice dostavile Komisiji razmotriti izmjenu ili daljnju prilagodbu ove Odluke u okviru stečenog iskustva, posebno je li se posebna usluga za koju je rezerviran broj razvila na paneuropskoj osnovi.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za komunikacije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Numeracijski raspon koji počinje brojem „116” rezerviran je u nacionalnim planovima numeriranja za usklađene brojeve za usklađene usluge od društvenog značaja.

Posebni brojevi unutar navedenog numeracijskog raspona i usluge za koje je svaki od brojeva rezerviran navedeni su u Prilogu.

Članak 2.

Usklađena usluga od društvenog značaja

„Usklađena usluga od društvenog značaja” je usluga koja odgovara zajedničkom opisu da je pojedincima dostupna putem besplatnog telefonskog broja, koja je potencijalno korisna posjetiteljima iz drugih država, koja ispunjava određenu društvenu potrebu i koja posebno doprinosi dobrobiti ili sigurnosti građana ili posebnih skupina građana ili pomaže građanima u poteškoćama.

Članak 3.

Rezerviranje posebnih brojeva unutar numeracijskog raspona koji počinje brojem „116”

Države članice osiguravaju:

(a)

da se brojevi navedeni u Prilogu koriste samo za usluge za koje su rezervirani;

(b)

da se ne koriste brojevi unutar numeracijskog raspona koji počinje brojem „116” koji nisu navedeni u Prilogu;

(c)

da se broj 116112 ne dodijeli i ne koristi za nijednu uslugu.

Članak 4.

Uvjeti u vezi s pravom uporabe usklađenih brojeva

Države članice određuju sljedeće uvjete u vezi s pravom uporabe usklađenih brojeva za pružanje usklađenih usluga od društvenog značaja:

(a)

uslugom se građanima pružaju podaci, pomoć, alat za prijavu ili kombinacija navedenog;

(b)

usluga je na raspolaganju svim građanima bez bilo kakvog uvjeta prethodne registracije;

(c)

usluga nije vremenski ograničena;

(d)

nije potrebno plaćanje ili obvezivanje na plaćanje kao preduvjet za korištenje usluge;

(e)

sljedeće su djelatnosti isključene tijekom poziva: oglašavanje, zabava, marketing i prodaja, korištenje poziva za buduću prodaju komercijalnih usluga.

Dodatno, države članice određuju posebne uvjete u vezi s pravom uporabe usklađenih brojeva kako je utvrđeno u Prilogu.

Članak 5.

Dodjela usklađenih brojeva

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da od 31. kolovoza 2007. nadležno državno regulatorno tijelo može dodjeljivati brojeve navedene u Prilogu.

2.   Uvrštavanje određenog broja i pripadajuće usklađene usluge od društvenog značaja na popis ne predstavlja za države članice obvezu da osiguraju pružanje predmetne usluge na svom državnom području.

3.   Nakon što je broj naveden u Prilogu, država članica na državnoj razini objavljuje da je posebni broj na raspolaganju za pružanje pripadajuće usklađene usluge od društvenog značaja te da se mogu podnijeti prijave za pravo uporabe navedenog posebnog broja.

4.   Države članice osiguravaju održavanje registra svih usklađenih brojeva, uključujući njihove pripadajuće usklađene usluge od društvenog značaja, koji su dostupni na njihovom državnom području. Registar mora biti lako dostupan javnosti.

Članak 6.

Praćenje

Države članice periodično izvješćuju Komisiju o stvarnoj uporabi brojeva navedenih u Prilogu za pružanje povezanih usluga na svom državnom području.

Članak 7.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2007.

Za Komisiju

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  SL L 108, 24.4.2002., str. 33.

(2)  SL L 108, 24.4.2002., str. 21.


PRILOG

Popis rezerviranih brojeva za usklađene usluge od društvenoga značaja

Broj

Usluga za koju je broj rezerviran

Posebni uvjeti u vezi s pravom uporabe ovog broja

116000

Pozivni centar za nestalu djecu

 


Top