Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0090

2007/90/EZ: Odluka Komisije od 12. veljače 2007. o izmjeni Odluke 2005/513/EZ o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 269) Tekst značajan za EGP

OJ L 41, 13.2.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 838–839 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 140 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/90(1)/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

140


32007D0090


L 041/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.02.2007.


ODLUKA KOMISIJE

od 12. veljače 2007.

o izmjeni Odluke 2005/513/EZ o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN)

(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 269)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/90/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Nakon donošenja Odluke Komisije 2005/513/EZ od 11. srpnja 2005. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (2) daljnja ispitivanja tehničkih parametara utvrđenih navedenom Odlukom pokazala su da se granične vrijednosti maksimalne srednje e.i.r.p. gustoće u pojasevima 5 150-5 250 MHz i 5 250-5 350 MHz mogu izraziti na sličan način, čime se može znatno olakšati ispitivanje opreme, za razliku od specifikacija iz Odluke od 11. srpnja 2005. Stoga bi nova formulacija tehničkih parametara olakšala uvođenje navedenih sustava u EU.

(2)

Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) i Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) potvrdili su da izmjena navedenih tehničkih parametara ne dovodi do promjene zaštite u odnosu na druge usluge koje dijele spektar s WAS/RLAN-om, a posebno su ukupne smetnje uzrokovane radom RLAN-a u frekvencijskom pojasu 5 150-5 350 MHz ostale na zadovoljavajuće niskoj razini da bi se izbjegle smetnje u satelitskoj komunikaciji.

(3)

U usklađenoj normi za RLAN opremu koja radi u pojasevima 5 GHz, koju je donio Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) pod brojem EN 301 893, u obzir je uzeto navedeno pojednostavljenje tehničkih parametara.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za radiofrekvencijski spektar,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. Odluke 2005/513/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   U frekvencijskom pojasu 5 150-5 350 MHz, WAS/RLAN ograničen je na uporabu u zatvorenom s maksimalnim srednjim e.i.r.p. od 200 mW. Nadalje, u pojasu 5 150-5 350 MHz maksimalna srednja e.i.r.p. gustoća ograničena je na 10 mW/MHz u svakom pojasu 1 MHz.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2007.

Za Komisiju

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  SL L 108, 24.4.2002., str. 1.

(2)  SL L 187, 19.7.2005., str. 22.


Top