Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1989

Uredba Vijeća (EZ) br. 1989/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999

OJ L 411, 30.12.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 668–669 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 003 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 003 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1989/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

14/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

207


32006R1989


L 411/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.12.2006.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1989/2006

od 21. prosinca 2006.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Bugarske i Rumunjske (1), a posebno njegov članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske (2), a posebno njegov članak 56.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 56. Akta o pristupanju, ako akti koji ostaju važeći nakon 1. siječnja 2007. zahtijevaju prilagodbu zbog pristupanja, a nužne prilagodbe nisu predviđene Aktom o pristupanju ili njegovim Prilozima, Vijeće donosi nužne akte osim ako je Komisija donijela izvorni akt.

(2)

Uredba (EZ) br. 1083/2006 (3) definira opća pravila koja uređuju pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda i njihove ciljeve. U skladu s člankom 53., Prilog III. toj Uredbi utvrđuje gornje granice koje se primjenjuju na stope sufinanciranja u operativnim programima, prema državi članici i prema cilju, na temelju objektivnih kriterija. Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 trebalo bi prilagoditi kako bi se u obzir uzelo pristupanje Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji.

(3)

Potrebno je osigurati da se svaka tehnička prilagodba zakonodavstva o strukturnim fondovima i Kohezijskom fondu donese što je prije moguće kako bi se Bugarskoj i Rumunjskoj omogućilo predočenje programskih dokumenata od dana svojeg pristupanja Europskoj Uniji.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1083/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu podložno stupanju na snagu Ugovora o pristupanju Bugarske i Rumunjske i na dan njegova stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL L 157, 21.6.2005., str. 11.

(2)  SL L 157, 21.6.2005., str. 203.

(3)  SL L 210, 31.7.2006., str. 25.


PRILOG

„PRILOG III.

Gornje granice koje se primjenjuju na stope sufinanciranja

(iz članka 53.)

Kriteriji

Države članice

EFRR i ESF

Postotak prihvatljivih izdataka

Kohezijski fond

Postotak prihvatljivih izdataka

1.

Države članice čiji je prosječni BDP po glavi stanovnika u razdoblju od 2001. do 2003. bio niži od 85 % prosjeka za EU-25 u istom razdoblju

Bugarska, Češka Republika, Estonija, Grčka, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka

85 % za ciljeve konvergencije i regionalne konkurentnosti i zapošljavanja

85 %

2.

Države članice osim onih navedenih pod točkom 1. prihvatljive za transnacionalni režim Kohezijskog fonda na dan 1. siječnja 2007.

Španjolska

80 % za regije u okviru cilja konvergencije i regije u sustavu postupnog uvođenja u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja

85 %

50 % za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja izvan regija u sustavu postupnog uvođenja

3.

Države članice osim onih pod 1. i 2.

Belgija, Danska, Njemačka, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina

75 % za cilj konvergencije

4.

Države članice osim onih pod 1. i 2.

Belgija, Danska, Njemačka, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina

50 % za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja

5.

Najudaljenije regije iz članka 299. stavka 2. Ugovora koje koriste dodatne alokacije za te regije određene stavkom 20. Priloga II.

Španjolska, Francuska i Portugal

50 %

6.

Najudaljenije regije iz članka 299. stavka 2. Ugovora

Španjolska, Francuska i Portugal

85 % u okviru cilja konvergencije i cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja

—”


Top