Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0663

2006/663/EZ: Odluka Vijeća od 19. lipnja 2006. o prilagodbi Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu ruralnog razvoja

OJ L 277, 9.10.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 10 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 10 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/663/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

204


32006D0663


L 277/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 19. lipnja 2006.

o prilagodbi Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu ruralnog razvoja

(2006/663/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Bugarske i Rumunjske, potpisan u Luxembourgu 25. travnja 2005., a posebno njegov članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske, a posebno njegov članak 22.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (2) uvode se promjene u pravnu stečevinu na kojima su se temeljili pretpristupni pregovori s Bugarskom i Rumunjskom.

(2)

Stoga treba prilagoditi Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske radi usklađivanja s Uredbom (EZ) br. 1698/2005.

(3)

Prijelazna pravila i provedbena pravila koje se odnose razdoblje programiranja regionalnog razvoja koje počinje 1. siječnja 2007. treba prilagoditi u skladu s postupkom iz članka 90. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Navode u odredbama koje se odnose na postupke utvrđene Aktom o pristupanju Bugarske i Rumunjske treba sukladno tome prilagoditi.

(4)

Kod ostvarivanja političke suglasnosti o Uredbi (EZ) br. 1698/2005, Vijeće i Komisija su se u zajedničkoj izjavi o Bugarskoj i Rumunjskoj odlučili proširiti do 2013. mjeru o savjetodavnim uslugama utvrđenim u Prilogu VIII. Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske u vezi s odredbi o savjetodavnim uslugama poljoprivrednicima koji primaju potporu za djelomično održavanje. Akt o pristupanju treba prilagoditi uzimajući taj dogovor u obzir,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske mijenja se kako slijedi:

1.

druga rečenica članka 29. zamjenjuje se sljedećim:

„Ako su u vezi s tim potrebne posebne prijelazne mjere, iste se donose u skladu s postupkom utvrđenim u članku 90. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (*).

(*)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1463/2006 (SL L 277, 9.10.2006., str. 1).”;"

2.

članak 34. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Pored uredbi o ruralnom razvoju koje su na snazi na dan pristupanja, na Bugarsku i Rumunjsku se u razdoblju 2007. - 2009. primjenjuju i odredbe utvrđene u odjeljku I., II. i III. Priloga VIII., osim točke D odjeljka I. tog Priloga koja se primjenjuje i za razdoblje 2010. – 2013. u vezi s odredbama o savjetodavnim uslugama poljoprivrednicima koji primaju naknadu za djelomično održavanje. Posebne financijske odredbe utvrđene u odjeljku IV. Priloga VIII. primjenjuju se na Bugarsku i Rumunjsku u cijelom programskom razdoblju 2007. – 2013.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prema potrebi, pravila za provedbu odredbi iz Priloga VIII donose se u skladu s postupkom iz članka 90. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.”.

Članak 2.

Ova se Odluka sastavlja na češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, irskom, talijanskom, litavskom, latvijskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, bugarskom i rumunjskom, pri čemu je svaki od 23 teksta jednako vjerodostojan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2007. pod uvjetom da Ugovor o pristupanju Bugarske i Rumunjske stupi na snagu.

Sastavljeno u Luxembourgu 19. lipnja 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. PRÖLL


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1463/2006 (vidjeti str. 1. ovog broja Službenog lista).


Top