Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0517

2006/517/EZ: Odluka Komisije od 19. srpnja 2006. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja metaflumizona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 3238) Tekst značajan za EGP

OJ L 201, 25.7.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1002–1003 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 10 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 162 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/517/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

162


32006D0517


L 201/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 19. srpnja 2006.

o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja metaflumizona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 3238)

(Tekst značajan za EGP)

(2006/517/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1), a posebno njezin članak 6. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktiva 91/414/EEZ predviđa proširenje popisa aktivnih tvari odobrenih za korištenje u sredstvima za zaštitu bilja u Zajednici.

(2)

BASF Agro S.A.S. je 29. ožujka 2005. dostavio nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine dokumentaciju za aktivnu tvar metaflumizon i zahtjev za uvrštenjem te tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

(3)

Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine obavijestila su Komisiju kako preliminarna razmatranja pokazuju da dokumentacija za predmetnu aktivnu tvar ispunjava zahtjeve za podacima i informacijama predviđenim Prilogom II. Direktivi 91/414/EEZ. Preliminarna razmatranja su također pokazala da zaprimljena dokumentacija ispunjava zahtjeve za podacima i informacijama predviđenim Prilogom III. Direktivi 91/414/EEZ za jedno sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži predmetnu aktivnu tvar. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ podnositelj zahtjeva je naknadno dostavio dokumentaciju Komisiji i ostalim državama članicama, te je ona proslijeđena Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

(4)

Ovom bi se Odlukom trebalo službeno potvrditi na razini Zajednice da se sva dokumentacija može smatrati u načelu zadovoljavajućom što se tiče zahtjeva za podacima i informacijama predviđenim Prilogom II. i, za barem jedno sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži predmetnu aktivnu tvar, Prilogom III. Direktivi 91/414/EEZ.

(5)

Ovom se Odlukom ne bi trebalo dovesti u pitanje pravo Komisije da zatraži od podnositelja zahtjeva daljnje podatke ili informacije radi pojašnjenja određenih točaka u dokumentaciji.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 4. Direktive 91/414/EEZ, dokumentacija o aktivnoj tvari navedenoj u Prilogu ovoj Odluci, koja je dostavljena Komisiji i državama članicama s ciljem uvrštenja predmetnih tvari u Prilog I. toj Direktivi, u načelu udovoljava zahtjevima za podacima i informacijama predviđenim Prilogom II. toj Direktivi.

Dokumentacija također ispunjava zahtjeve za podacima i informacijama predviđenim Prilogom III. toj Direktivi za jedno sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži predmetnu aktivnu tvar, uzimajući u obzir predložene upotrebe.

Članak 2.

Države članice izvjestiteljice dužne su detaljno razmotriti predmetnu dokumentaciju i izvijestiti Europsku komisiju što je prije moguće, a najkasnije godinu dana od objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije, o zaključcima svojih razmatranja i popratnim preporukama za uvrštenje ili neuvrštenje predmetne aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, kao i sve uvjete koji se na to odnose.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/45/EZ (SL L 130, 18.5.2006., str. 27.).


PRILOG

Aktivna tvar na koju se odnosi ova Odluka

Br.

Uobičajeni naziv, identifikacijski broj CIPAC

Podnositelj zahtjeva

Datum podnošenja zahtjeva

Država članica izvjestiteljica

1

Metaflumizon

CIPAC Br. 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005.

Ujedinjena Kraljevina


Top