EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2104

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2104/2005 od 20. prosinca 2005. o usklađivanju, s učinkom od 1. srpnja 2005. , primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica i koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju

OJ L 337, 22.12.2005, p. 7–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 249–255 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 381 - 387
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 381 - 387
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 193 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2104/oj

01/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

193


32005R2104


L 337/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ, EURATOM) br. 2104/2005

od 20. prosinca 2005.

o usklađivanju, s učinkom od 1. srpnja 2005., primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica i koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica, a posebno njegov članak 13.,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica utvrđene Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), a posebno članke 63., 64., 65. i 82. Pravilnika o osoblju i njegove priloge VII., XI. i XIII., te članak 20. prvi stavak i članke 64. i 92. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

kako bi se osiguralo da kupovna moć dužnosnika i ostalih službenika Zajednice raste usporedno s kupovnom moći državnih službenika u državama članicama, trebalo bi u okviru godišnjeg ažuriranja 2005. godine prilagoditi primitke od rada i mirovine dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

S učinkom od 1. srpnja 2005., datum „1. srpnja 2004.” iz članka 63. drugog stavka Pravilnika o osoblju zamjenjuje se datumom „1. srpnja 2005.”

Članak 2.

S učinkom od 1. srpnja 2005., tablica osnovnih mjesečnih plaća iz članka 66. Pravilnika o osoblju koja se primjenjuje za izračunavanje primitaka od rada i mirovina zamjenjuje se sljedećom tablicom:

1.7.2005

Stupanj

Razred

1

2

3

4

5

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

Članak 3.

S učinkom od 1. srpnja 2005., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika u skladu s člankom 64. Pravilnika o osoblju, navedeni su u stupcu 2 sljedeće tablice.

S učinkom od 1. siječnja 2006., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na prijenose koje izvršavaju dužnosnici i ostali službenici u skladu s člankom 17. stavkom 3. Priloga VII. Pravilniku o osoblju, navedeni su u stupcu 3 sljedeće tablice.

S učinkom od 1. srpnja 2005., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na mirovine u skladu s člankom 20. stavkom 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju, navedeni su u stupcu 4 sljedeće tablice.

S učinkom od 1. svibnja 2006., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na mirovine u skladu s člankom 20. stavkom 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju, navedeni su u stupcu 5 sljedeće tablice.

1

2

3

4

5

Zemlja/mjesto

Primici od rada

1.7.2005

Prijenos

1.1.2006

Mirovine

1.7.2005

Mirovine

1.5.2006

Češka

90,6

78,6

100,0

100,0

Danska

135,9

130,8

133,9

132,8

Njemačka

100,2

102,1

101,0

101,3

Bonn

96,0

 

 

 

Karlsruhe

95,0

 

 

 

München

106,4

 

 

 

Estonija

80,3

78,1

100,0

100,0

Grčka

93,0

91,2

100,0

100,0

Španjolska

101,2

95,3

100,0

100,0

Francuska

119,0

106,3

113,9

111,4

Irska

122,4

116,3

120,0

118,7

Italija

111,8

107,6

110,1

109,3

Varese

99,0

 

 

 

Cipar

92,0

97,2

100,0

100,0

Latvija

76,1

72,9

100,0

100,0

Litva

77,1

73,6

100,0

100,0

Mađarska

90,0

73,0

100,0

100,0

Malta

89,6

92,3

100,0

100,0

Nizozemska

109,7

101,3

106,3

104,7

Austrija

107,1

107,0

107,1

107,0

Poljska

81,4

74,9

100,0

100,0

Portugal

91,5

90,1

100,0

100,0

Slovenija

83,0

80,8

100,0

100,0

Slovačka

92,9

82,1

100,0

100,0

Finska

117,7

112,8

115,7

114,8

Švedska

112,4

105,1

109,5

108,0

Ujedinjena Kraljevina

143,8

117,4

133,2

128,0

Culham

115,4

 

 

 

Članak 4.

S učinkom od 1. srpnja 2005., naknada za roditeljski dopust iz članka 42.a Pravilnika o osoblju iznosi između 822,06 EUR i 1 096,07 EUR za samohrane roditelje.

Članak 5.

S učinkom od 1. srpnja 2005., osnovni je iznos naknade za kućanstvo iz članka 1. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju 153,75 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2005., naknada za uzdržavano dijete iz članka 2. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 335,96 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2005., naknada za obrazovanje iz članka 3. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 227,96 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2005., naknada za obrazovanje iz članka 3. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 82,07 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2005., najmanja naknada za život u inozemstvu iz članka 69. Pravilnika o osoblju te članka 4. stavka 1. drugog podstavka Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 455,69 EUR.

Članak 6.

S učinkom od 1. siječnja 2006., naknada za kilometražu iz članka 8. Priloga VII. Pravilnika o osoblju prilagođava se kako slijedi:

:

0 EUR po kilometru od

:

0 do 200 km

:

0,3417 EUR po kilometru od

:

201 do 1 000 km

:

0,5695 EUR po kilometru od

:

1 001 do 2 000 km

:

0,3417 EUR po kilometru od

:

2 001 do 3 000 km

:

0,1139 EUR po kilometru od

:

3 001 do 4 000 km

:

0,0548 EUR po kilometru od

:

4 001 do 10 000 km

:

0 EUR po kilometru preko

:

10 000 km.

Gore navedenoj naknadi za kilometražu dodaje se paušalni dodatak u iznosu od:

170,84 EUR ako je udaljenost vlakom između mjesta rada i matičnog mjesta između 725 km i 1 450 km,

341,66 EUR ako je udaljenost vlakom između mjesta rada i matičnog mjesta veća od 1 450 km.

Članak 7.

S učinkom od 1. srpnja 2005., dnevnica iz članka 10. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi:

35,31 EUR za dužnosnika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

28,47 EUR za dužnosnika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 8.

S učinkom od 1. srpnja 2005., donja granica naknade za nastanjenje iz članka 24. stavka 3. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi:

1 005,33 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

597,77 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 9.

S učinkom od 1. srpnja 2005., za naknadu za nezaposlenost iz članka 28.a stavka 3. drugog podstavka Uvjeta zaposlenja ostalih službenika donja granica iznosi 1 205,67 EUR, gornja granica 2 411,35 EUR, dok je standardna naknada 1 096,07 EUR.

Članak 10.

S učinkom od 1. srpnja 2005., tablica osnovnih mjesečnih plaća iz članka 63. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika zamjenjuje se sljedećim:

1.7.2005

Stupanj

Kategorija

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 144,76

6 905,90

7 667,04

8 428,18

II

4 459,77

4 894,34

5 328,91

5 763,48

III

3 747,74

3 914,68

4 081,62

4 248,56

B

IV

3 600,20

3 952,65

4 305,10

4 657,55

V

2 827,89

3 014,30

3 200,71

3 387,12

C

VI

2 689,53

2 847,87

3 006,21

3 164,55

VII

2 407,22

2 489,13

2 571,04

2 652,95

D

VIII

2 175,76

2 303,90

2 432,04

2 560,18

IX

2 095,34

2 124,53

2 153,72

2 182,91

Članak 11.

S učinkom od 1. srpnja 2005., tablica osnovnih mjesečnih plaća iz članka 93. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika zamjenjuje se sljedećim:

Funkcijska

skupina

1.7.2005

Stupanj

Razred

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 258,78

5 368,14

5 479,78

5 593,73

5 710,06

5 828,81

5 950,02

17

4 647,85

4 744,50

4 843,17

4 943,89

5 046,70

5 151,65

5 258,78

16

4 107,89

4 193,31

4 280,52

4 369,53

4 460,40

4 553,16

4 647,85

15

3 630,66

3 706,16

3 783,23

3 861,91

3 942,22

4 024,20

4 107,89

14

3 208,87

3 275,60

3 343,72

3 413,25

3 484,23

3 556,69

3 630,66

13

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,72

3 079,46

3 143,50

3 208,87

III

12

3 630,61

3 706,10

3 783,17

3 861,84

3 942,14

4 024,12

4 107,80

11

3 208,85

3 275,57

3 343,69

3 413,22

3 484,19

3 556,65

3 630,61

10

2 836,08

2 895,06

2 955,26

3 016,71

3 079,44

3 143,48

3 208,85

9

2 506,62

2 558,74

2 611,95

2 666,27

2 721,71

2 778,31

2 836,08

8

2 215,43

2 261,50

2 308,53

2 356,53

2 405,53

2 455,56

2 506,62

II

7

2 506,55

2 558,69

2 611,90

2 666,23

2 721,69

2 778,29

2 836,08

6

2 215,31

2 261,39

2 308,42

2 356,44

2 405,45

2 455,48

2 506,55

5

1 957,91

1 998,64

2 040,21

2 082,64

2 125,96

2 170,17

2 215,31

4

1 730,42

1 766,41

1 803,15

1 840,66

1 878,94

1 918,02

1 957,91

I

3

2 131,74

2 175,98

2 221,14

2 267,24

2 314,29

2 362,32

2 411,35

2

1 884,55

1 923,66

1 963,58

2 004,33

2 045,93

2 088,39

2 131,74

1

1 666,02

1 700,60

1 735,89

1 771,92

1 808,69

1 846,23

1 884,55

Članak 12.

S učinkom od 1. srpnja 2005., donja granica naknade za nastanjenje iz članka 94. Uvjeta zaposlenja za ostale službenike iznosi:

756,18 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

448,32 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 13.

S učinkom od 1. srpnja 2005., za naknadu za nezaposlenost iz članka 96. stavka 3. drugog podstavka Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, donja granica iznosi 904,26 EUR, gornja granica 1 808,51 EUR, dok je standardna naknada 822,06 EUR.

Članak 14.

S učinkom od 1. srpnja 2005., naknade za rad u smjenama utvrđene u članku 1. Uredbe Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) 300/76 (2) iznose 344,58 EUR, 520,10 EUR, 568,66 EUR i 775,27 EUR.

Članak 15.

S učinkom od 1. srpnja 2005., iznosi iz članka 4. Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 (3), podliježu koeficijentu 4,974173.

Članak 16.

S učinkom od 1. srpnja 2005., tablica iz članka 8. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju zamjenjuje se sljedećim:

1.7.2005

Stupanj

Razredj

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 255,00

15 896,04

16 564,01

16 564,01

16 564,01

16 564,01

 

 

15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 047,12

15 255,00

15 896,04

 

 

14

11 916,61

12 417,36

12 939,16

13 299,15

13 482,88

14 049,45

14 639,82

15 255,00

13

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 754,22

11 916,61

 

 

 

12

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 388,77

10 532,30

10 974,88

11 436,06

11 916,61

11

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 181,94

9 308,79

9 699,96

10 107,56

10 532,30

10

7 271,67

7 577,23

7 895,64

8 115,30

8 227,42

8 573,15

8 933,40

9 308,79

9

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 172,57

7 271,67

 

 

 

8

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 339,36

6 426,94

6 697,01

6 978,42

7 271,67

7

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 602,93

5 680,34

5 919,04

6 167,76

6 426,94

6

4 437,26

4 623,72

4 818,01

4 952,06

5 020,47

5 231,44

5 451,27

5 680,34

5

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 376,79

4 437,26

4 623,72

4 818,01

5 020,47

4

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 868,36

3 921,80

4 086,60

4 258,32

4 437,26

3

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 418,98

3 466,22

3 611,87

3 763,65

3 921,80

2

2 707,67

2 821,45

2 940,01

3 021,81

3 063,56

3 192,29

3 326,43

3 466,22

1

2 393,13

2 493,69

2 598,48

2 670,77

2 707,67

 

 

 

Članak 17.

S učinkom od 1. srpnja 2005., naknada za uzdržavano dijete iz članka 14. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju iznosi:

1.7.2005. - 31.12.2005.

:

282,04 EUR

1.1.2006. - 31.12.2006.

:

295,52 EUR

1.1.2007. - 31.12.2007.

:

309,00 EUR

1.1.2008. - 31.12.2008.

:

322,47 EUR.

Članak 18.

S učinkom od 1. srpnja 2005., naknada za obrazovanje iz članka 15. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju iznosi:

1.7.2005. - 31.8.2005.

:

16,41 EUR

1.9.2005. - 31.8.2006.

:

32,83 EUR

1.9.2006. - 31.8.2007.

:

49,23 EUR

1.9.2007. - 31.8.2008.

:

65,65 EUR.

Članak 19.

S učinkom od 1. srpnja 2005., za potrebe primjene članka 18. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju, fiksna naknada navedena u članku 4.a Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji je bio na snazi prije 1. svibnja 2004. iznosi:

118,88 EUR mjesečno za dužnosnike unutar razreda C4 ili C5,

182,26 EUR mjesečno za dužnosnike unutar razreda C1, C2 ili C3.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BECKETT


(1)  SL L 56, 4.3.1968 ., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 (SL L 124, 27.4.2004 ., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom), br. 300/76 od 9. veljače 1976. o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada (SL L 38 13.2.1976 ., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 860/2004 (SL L 161, 30.4.2004 ., str. 26.).

(3)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupaka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968 ., str. 8.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 1750/2002 (SL L 264, 2.10.2002 ., str. 15.).


Top