Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0077

Uredba Komisije (EZ) br. 77/2005 od 13. siječnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice

OJ L 16, 20.1.2005, p. 3–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 19–58 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 142 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 142 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 56 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/77/oj

05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

56


32005R0077


L 016/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.01.2005.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 77/2005

od 13. siječnja 2005.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 122.,

budući da:

(1)

Određene države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjene Priloga Uredbi (EEZ) br. 574/72 u skladu s postupkom koji je u njoj utvrđen.

(2)

Predložene izmjene proizlaze iz odluka koje su donijele predmetne države članice ili njihova nadležna tijela, kojima se određuju tijela odgovorna za provođenje zakonodavstva koje se odnosi na socijalnu sigurnost u skladu s pravom Zajednice.

(3)

Sustavi koji se moraju uzeti u obzir prilikom izračunavanja prosječnoga godišnjeg troška davanja u naravi, u skladu s člancima 94. i 95. Uredbe (EEZ) br. 574/72, navedeni su u Prilogu 9.

(4)

Dobiveno je jednoglasno mišljenje Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi 1. do 5. i prilozi 7., 9. i 10. Uredbi (EEZ) br. 574/72 izmijenjeni su u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. siječnja 2005.

Za Komisiju

Vladimir ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 631/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 100, 6.4.2004., str. 1.).


PRILOG

1.

Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „F. GRČKA” mijenja se kako slijedi:

Točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Ministar za zapošljavanje i socijalnu zaštitu, Atena).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Ministar za zdravstvo i socijalnu solidarnost, Atena).”;

(b)

Odjeljak „P. MALTA” zamjenjuje se sljedećim:

„P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta’ Socjali (Ministarstvo obitelji i socijalne solidarnosti)

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministarstvo zdravstva, starijih osoba i njege u zajednici).”;

(c)

Odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Minister Polityki Spolecznej (Ministar socijalne politike, Varšava).”

2.

Prilog 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „B. ČEŠKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Podtočka 1.(b)(ii) zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

za pripadnike oružanih snaga:

profesionalni vojnici: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva obrane,

pripadnici policije i vatrogasnih postrojbi: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova,

pripadnici zatvorskih službi: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva pravosuđa,

pripadnici carinske uprave: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva financija.”;

ii.

Podtočka 2.(b)(ii) zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

za pripadnike oružanih snaga:

profesionalni vojnici: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva obrane,

pripadnici policije i vatrogasnih postrojbi: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova;

pripadnici zatvorskih službi: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva pravosuđa,

pripadnici carinske uprave: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva financija.”;

iii.

Podtočka 3.(b)(ii) zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

za pripadnike oružanih snaga:

profesionalni vojnici: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva obrane,

pripadnici policije i vatrogasnih postrojbi: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova,

pripadnici zatvorskih službi: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva pravosuđa,

pripadnici carinske uprave: Agencija za socijalnu sigurnost Ministarstva financija.”;

iv.

Točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Posmrtna pripomoć: Državna tijela socijalne pomoći u skladu s mjestom boravišta/privremenog boravišta osobe.”;

v.

Točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja: Državna tijela socijalne pomoći u skladu s mjestom boravišta/privremenog boravišta osobe.”;

(b)

Odjeljak „D. NJEMAČKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Podtočka 2.(a)(i) zamjenjuje se sljedećim:

„i.

Ako je posljednji doprinos uplaćen u mirovinski fond fizičkih radnika:

ako navedena osoba ima boravište u Nizozemskoj ili je državljanin Nizozemske s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Područni osiguravajući ured, Vestfalija), Münster,

ako navedena osoba ima boravište u Belgiji ili Španjolskoj ili je državljanin Belgije ili Španjolske s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Područni osiguravajući ured, Porajnje), Düsseldorf,

ako navedena osoba ima boravište u Italiji ili na Malti ili je državljanin Italije ili Malte s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Područni osiguravajući ured, Švapska), Augsburg,

ako navedena osoba ima boravište u Francuskoj ili Luksemburgu ili je državljanin Francuske ili Luksemburga s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Područni osiguravajući ured, Rheinland-Pfalz), Speyer,

ako navedena osoba ima boravište u Danskoj, Finskoj ili Švedskoj ili je državljanin Danske, Finske ili Švedske s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Područni osiguravajući ured, Schleswig-Holstein), Lübeck,

ako navedena osoba ima boravište u Estoniji, Latviji ili Litvi ili je državljanin Estonije, Latvije ili Litve s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Područni osiguravajući ured, Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg,

ako navedena osoba ima boravište u Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini ili je državljanin Irske ili Ujedinjene Kraljevine s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Područni osiguravajući ured, Slobodni i hanzeatski grad Hamburg), Hamburg,

ako navedena osoba ima boravište u Grčkoj ili Cipru ili je državljanin Grčke ili Cipra s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Područni osiguravajući ured, Baden-Württemberg), Karlsruhe,

ako navedena osoba ima boravište u Portugalu ili je državljanin Portugala s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Područni osiguravajući ured, Donja Franačka), Würzburg,

ako navedena osoba ima boravište u Austriji ili je državljanin Austrije s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Područni osiguravajući ured, Gornja Bavarska), München,

ako navedena osoba ima boravište u Poljskoj ili je državljanin Poljske s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Područni osiguravajući ured, Berlin), Berlin,

ako navedena osoba ima boravište u Slovačkoj, Sloveniji ili Češkoj ili je državljanin Slovačke, Slovenije ili Češke s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Područni osiguravajući ured, Donja Bavarska-Gornja Falačka), Landshut.

ako navedena osoba ima boravište u Mađarskoj ili je državljanin Mađarske s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Područni osiguravajući ured, Tiringija), Erfurt,

ako je, pak, posljednji doprinos uplaćen u:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured, Saarland), Saarbrücken, a navedena osoba ima boravište u Francuskoj, Italiji ili Luksemburgu ili je državljanin Francuske, Italije ili Luksemburga s boravištem na području države koja nije članica:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured, Saarland), Saarbrücken,

Bahnversicherungsanstalt (Željeznički osiguravajući ured), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Željeznički osiguravajući ured), Frankfurt am Main,

Seekasse (Osiguravajući fond za pomorce), Hamburg, ili ako su doprinosi za najmanje 60 mjeseci uplaćeni u Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Osiguravajući fond za pomorce) (sustav mirovinskog osiguranja za fizičke radnike ili službenike), Hamburg:

Seekasse (Osiguravajući fond za pomorce), Hamburg.”;

ii.

Podtočka 2.(b)(i) zamjenjuje se sljedećim:

„i.

ako je posljednji doprinos prema njemačkom zakonodavstvu uplaćen u sustav mirovinskog osiguranja za fizičke radnike:

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u nizozemski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Područni osiguravajući ured, Vestfalija), Münster,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u belgijski ili španjolski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Područni osiguravajući ured, Porajnje), Düsseldorf,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u talijanski ili malteški zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Područni osiguravajući ured, Švapska), Augsburg,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u francuski ili luksemburški zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Područni osiguravajući ured, Rheinland-Pfalz), Speyer,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u danski, finski ili švedski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Područni osiguravajući ured, Schleswig-Holstein), Lübeck,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u estonski, latvijski ili litavski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Područni osiguravajući ured, Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u irski zavod za mirovinsko osiguranje ili zavod za mirovinsko osiguranje Ujedinjene Kraljevine:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Područni osiguravajući ured, Slobodni i hanzeatski grad Hamburg), Hamburg,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u grčki ili ciparski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Područni osiguravajući ured, Baden-Württemberg), Karlsruhe,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u portugalski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Područni osiguravajući ured, Donja Franačka), Würzburg,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u austrijski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Područni osiguravajući ured, Gornja Bavarska), München,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u poljski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Područni osiguravajući ured, Berlin), Berlin, ili

u slučajevima kada se primjenjuje samo Sporazum od 9.10.1975. o mirovinskom osiguranju i osiguranju od nesretnog slučaja: lokalni nadležni područni osiguravajući ured prema njemačkom zakonodavstvu,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u slovački, slovenski ili češki zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Područni osiguravajući ured, Donja Bavarska-Gornja Falačka), Landshut,

ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u mađarski zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Područni osiguravajući ured, Tiringija), Erfurt,

ako, ipak, navedena osoba ima boravište na području Njemačke u Saarlandu ili ako je državljanin Njemačke s boravištem na području države koja nije članica, ako je posljednji doprinos prema njemačkom zakonodavstvu uplaćen u zavod za mirovinsko osiguranje koji se nalazi u Saarlandu, ako je posljednji doprinos prema zakonodavstvu druge države članice uplaćen u francuski, talijanski ili luksemburški zavod za mirovinsko osiguranje:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured za Saarland), Saarbrücken,

ako je, pak, posljednji doprinos prema njemačkom zakonodavstvu uplaćen u:

Seekasse (Osiguravajući fond za pomorce), Hamburg,

ili ako su na temelju zaposlenja u njemačkoj mornarici ili mornarici druge države doprinosi uplaćeni za najmanje 60 mjeseci:

Seekasse (Osiguravajući fond za pomorce), Hamburg,

Bahnversicherungsanstalt (Željeznički osiguravajući ured), Frankfurt am Main,

Bahnversicherungsanstalt (Željeznički osiguravajući ured), Frankfurt am Main;”;

(c)

Odjeljak „E. ESTONIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Nezaposlenost: Eesti Töötukassa (Estonski fond za osiguranje za slučaj nezaposlenosti).”;

(d)

Odjeljak „F. GRČKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Podtočka 1.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

kao opće pravilo:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena) ili osiguravajuće tijelo kod kojega je radnik osiguran ili je bio osiguran”;

ii.

Podtočka 1.(d)(i) zamjenjuje se sljedećim:

„i.

državni službenici:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Fond zdravstvenog osiguranja za državne službenike (OPAD), Atena”;

iii.

Podtočka 2.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

kao opće pravilo:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje - Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena) ili osiguravajuće tijelo kod kojega je radnik osiguran ili je bio osiguran”;

iv.

Točka 3(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

kao opće pravilo:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje - Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena) ili osiguravajuće tijelo kod kojega je radnik osiguran ili je bio osiguran”;

v.

Podtočka 4.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

kao opće pravilo:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje - Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena) ili osiguravajuće tijelo kod kojega je radnik osiguran ili je bio osiguran”;

(e)

Odjeljak „G. ŠPANJOLSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Podtočka 1.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za slučaj nezaposlenosti: Direcciones Provinciales del Servicio Publico de Empleo Estatal. INEM (Područne uprave Državnog zavoda za zapošljavanje u državnoj službi. INEM)”;

ii.

Točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Za starosne i invalidske mirovine koje se ne temelje na doprinosima: Instituto de Mayores y Servicios Sociales”;

(f)

Odjeljak „J. ITALIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„J.   ITALIJA

1.

Bolest (uključujući i tuberkulozu) i majčinstvo:

A.

Zaposlene osobe:

(a)

davanja u naravi:

i.

općenito:

ASL (nadležna lokalna zdravstvena ustanova u kojoj je navedena osoba prijavljena),

Regione (Regija);

ii.

za određene kategorije državnih službenika, osobe koje su zaposlene u privatnom sektoru i osobe koje se smatra takvima, za umirovljenike i članove njihovih obitelji:

SSN – MIN SALUTE (Nacionalni sustav zdravstva – Ministarstvo zdravstva), Rim,

Regione (Regija);

iii.

za pomorce i civilnu posadu zrakoplova:

SSN – MIN SALUTE (Nacionalni sustav zdravstva – Ministarstvo zdravstva) (odgovarajući područni zdravstveni ured za trgovačku mornaricu ili civilno zrakoplovstvo),

Regione (Regija);

(b)

novčana davanja:

i.

općenito:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalno osiguranje), područni uredi;

ii.

za pomorce i civilnu posadu zrakoplova:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalno osiguranje u pomorskom sektoru);

(c)

potvrde za razdoblja osiguranja:

i.

općenito:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalno osiguranje), područni uredi;

ii.

za pomorce i civilnu posadu zrakoplova:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalno osiguranje u pomorskom sektoru).

B.

Samozaposlene osobe:

(a)

davanja u naravi:

ASL (nadležna lokalna zdravstvena ustanova u kojoj je navedena osoba prijavljena),

Regione (Regija).

2.

Nesreće na radu i profesionalne bolesti:

A.

Zaposlene osobe:

(a)

davanja u naravi:

i.

općenito:

ASL (nadležna lokalna zdravstvena ustanova u kojoj je navedena osoba prijavljena),

Regione (Regija);

ii.

za pomorce i civilnu posadu zrakoplova:

SSN – MIN SALUTE (Nacionalni sustav zdravstva – Ministarstvo zdravstva) (odgovarajući područni zdravstveni ured za trgovačku mornaricu ili civilno zrakoplovstvo),

Regione (Regija);

(b)

proteze i velika pomagala, medicinsko-pravna davanja i s njima povezane pretrage i potvrde:

i.

općenito:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Državni zavod za osiguranje od nesreća na radu), područni uredi;

ii.

za pomorce i civilnu posadu zrakoplova:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalno osiguranje u pomorskom sektoru);

(c)

novčana davanja:

i.

općenito:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Državni zavod za osiguranje od nesreća na radu), područni uredi;

ii.

za pomorce i civilnu posadu zrakoplova:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Zavod za socijalno osiguranje u pomorskom sektoru);

iii.

na zahtjev i za poljoprivredne i šumarske radnike

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli, impiegati agricoli: (Državni ured za osiguranje i skrb za poljoprivredne radnike).

B.

Samozaposlene osobe (samo za medicinske radiologe):

(a)

davanja u naravi:

ASL (nadležna lokalna zdravstvena ustanova u kojoj je navedena osoba prijavljena),

Regione (Regija);

(b)

proteze i velika pomagala, medicinsko-pravna davanja i s njima povezane pretrage i potvrde

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Državni zavod za osiguranje od nesreća na radu), područni uredi;

(c)

novčana davanja: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Državni zavod za osiguranje od nesreća na radu), područni uredi.

3.

Invalidnost, starost, mirovine za nadživjele osobe:

A.

Zaposlene osobe:

(a)

općenito:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalno osiguranje), područni uredi;

(b)

za radnike u zabavnoj djelatnosti:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Državni ured za osiguranje i skrb za radnike u zabavnoj djelatnosti), Rim;

(c)

za nadzorno osoblje u industrijskim poduzećima:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Državni zavod za osiguranje nadzornog osoblja u industriji), Rim;

(d)

za novinare:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ‚G. Amendola’ (Državni zavod za osiguranje talijanskih novinara G. Amendola), Rim.

B.

Samozaposlene osobe:

(a)

za liječnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Državni ured za osiguranja i skrb za liječnike);

(b)

za farmaceute:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Državni ured za osiguranje i skrb za farmaceute);

(c)

za veterinare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Državni ured za osiguranje i skrb za veterinare);

(d)

za medicinske sestre, pomoćno medicinsko osoblje, njegovatelje djece:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

(e)

za inženjere i arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

(f)

za geometre:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

(g)

za odvjetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

(h)

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Državni fond za osiguranje i skrb za ekonomiste);

(i)

za računovođe:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Državni fond za osiguranje i skrb za računovođe);

(j)

za stručnjake za zapošljavanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Državni ured za osiguranje i skrb za stručnjake za zapošljavanje);

(k)

za javne bilježnike:

Cassa nazionale notariato (Državni fond za javne bilježnike);

(l)

za carinske službenike:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC);

(m)

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

(n)

za poljoprivredne tehničare i znanstvenike:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

(o)

za trgovačke predstavnike:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

(p)

za industrijske tehničare:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

(q)

za aktuare, kemičare, agronome, šumare, geologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.

4.

Posmrtna pripomoć:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalno osiguranje), područni uredi,

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Državni zavod za osiguranje od nesreća na radu), područni uredi,

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Državni zavod za osiguranje u pomorskom sektoru).

5.

Nezaposlenost (za zaposlene osobe):

(a)

općenito:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalno osiguranje), područni uredi;

(b)

za novinare:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ‚G. Amendola’ (Državni zavod za osiguranje talijanskih novinara G. Amendola), Rim.

6.

Obiteljski doplatci (zaposlene osobe):

(a)

općenito:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalno osiguranje), područni uredi;

(b)

za novinare:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ‚G. Amendola’ (Državni zavod za osiguranje talijanskih novinara G. Amendola), Rim.

7.

Mirovine za državne službenike:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Državni zavod za osiguranje zaposlenih u državnoj upravi), Rim.”;

(g)

Odjeljak „M. LITVA” mijenja se kako slijedi:

Točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Nezaposlenost: Lietuvos darbo birža (Litavska burza rada)”;

(h)

Odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Podtočka 1.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

davanja u naravi: Narodowy Fundusz Zdrowia (Državni zdravstveni fond), Varšava.”;

ii.

Podtočka 2.(a), (b), (c), (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

za osobe koje su se nedavno zaposlile ili samozaposlile, osim samostalnih poljoprivrednika, i za profesionalne vojnike i časnike koji su navršili razdoblja službe, osim onih navedenih u točkama (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i) i (e)(ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Łódź – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Španjolske, Portugala, Italije, Grčke, Cipra ili Malte;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Nowy Sącz – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Češke ili Slovačke;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Češkoj ili Slovačkoj;

3.

Zakład Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Opole – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području Njemačke;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u Njemačkoj;

4.

Zakład Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Szczecin – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Danske, Finske, Švedske, Litve, Latvije ili Estonije;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Tarnów – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Austrije, Mađarske ili Slovenije;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Austriji, Mađarskoj ili Sloveniji;

6.

Zakład Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. Podružnica Varšava – Središnji ured za međunarodne sporazume) – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Belgije, Francuske, Nizozemske, Luksemburga, Irske ili Ujedinjene Kraljevine;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini;

(b)

za osobe koje su se nedavno započele samostalnu djelatnost kao poljoprivrednici i koje nisu navršile razdoblja službe koja su navedena u točkama (c)(i), (c)(ii), (d)(i),(d)(ii), (e)(i), (e)(ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Varšava – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Austrije, Danske, Finske ili Švedske;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Austriji, Danskoj, Finskoj ili Švedskoj;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Tomaszów Mazowiecki – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Španjolske, Italije ili Portugala;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Španjolskoj, Italiji ili Portugalu;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Częstochowa – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Francuske, Belgije, Luksemburga ili Nizozemske;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu ili Nizozemskoj;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Nowy Sącz – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Češke, Estonije, Latvije, Mađarske, Slovenije, Slovačke ili Litve;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Češkoj, Estoniji, Latviji, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj ili Litvi;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Poznań – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području: Ujedinjene Kraljevine, Irske, Grčke, Malte ili Cipra;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Ujedinjenoj Kraljevini, Irskoj, Grčkoj, Malti ili Cipru;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Ostrów Wielkopolski – za osobe koje su navršile:

(a)

isključivo poljska razdoblja osiguranja dok su imale boravište na području Njemačke;

(b)

poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u Njemačkoj;

(c)

za profesionalne vojnike:

i.

u slučaju invalidske mirovine, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje vojne službe;

ii.

u slučaju starosne mirovine, ako razdoblje službe koje je navedeno u točkama (c) do (e) ukupno iznosi najmanje:

10 godina za osobe koje su napustile službu prije 1. siječnja 1983. ili

15 godina za osobe koje su napustile službu nakon 31. prosinca 1982.;

iii.

u slučaju mirovine za nadživjele osobe, ako je ispunjen uvjet naveden u podtočkama (c)(i) ili (c)(ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojni mirovinski ured u Varšavi);

(d)

za policijske časnike, časnike Ureda za zaštitu države, časnike Agencije za unutarnju sigurnost, časnike Vanjske obavještajne službe (služba za javnu sigurnost), časnike Granične policije, časnike Vladinog ureda za sigurnost i časnike Nacionalne vatrogasne postrojbe:

i.

u slučaju invalidske mirovine, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje službe u jednoj od navedenih formacija;

ii.

u slučaju starosne mirovine, ako razdoblje službe koje je navedeno u podtočkama (c) do (e) iznosi ukupno najmanje:

10 godina za osobe koje su napustile službu prije 1. travnja 1983. ili

15 godina za osobe koje su napustile službu nakon 31. ožujka 1983.;

iii.

u slučaju mirovine za nadživjele osobe, ako je ispunjen uvjet naveden u podtočkama (d)(i) ili (d)(ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Varšavi);

(e)

za časnike zatvorske straže:

i.

u slučaju invalidske mirovine, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje takve službe;

ii.

u slučaju starosne mirovine, ako razdoblje službe koje je navedeno u podtočkama (c) do (e) iznosi ukupno najmanje:

10 godina za osobe koje su napustile službu prije 1. travnja 1983. ili

15 godina za osobe koje su napustile službu nakon 31. ožujka 1983.;

iii.

u slučaju mirovine za nadživjele osobe, ako je ispunjen uvjet naveden u podtočkama (e)(i) ili (e)(ii):

Biuro Emerytalne Słužby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured zatvorske službe u Varšavi).”;

i.

Odjeljak „U. SLOVENIJA” mijenja se kako slijedi:

Podtočka 1.(d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Obiteljska davanja i davanja za majčinstvo: ‚Center za socijalno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centar za socijalni rad Ljubljana Bežigrad – Središnja jedinica za roditeljsku zaštitu i obiteljska davanja).’”

(j)

Odjeljak „V. SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Bolest i majčinstvo:

A.

Novčana davanja:

(a)

općenito:

Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke Republike:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policijskih snaga:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministarstva vnútra Slovenskej republiky (Policijske organizacije koje se temelje na proračunu i doprinosima, u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike);

(d)

za pripadnike željezničke policije:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudske i zatvorske straže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudske i zatvorske straže, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

za pripadnike Ureda državne nacionalne sigurnosti:

Národný bezpečnostný úrad (Ured za nacionalnu sigurnost), Bratislava.

B.

Davanja u naravi: zdravstvena osiguravajuća društva.

2.

Davanja za invalidnost, starost i davanja za nadživjele osobe:

(a)

općenito:

Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke Republike i željezničke postrojbe:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policije:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke Republike), Bratislava;

(d)

za pripadnike željezničke policije:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudske i zatvorske straže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudskih i zatvorskih stražara, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

za pripadnike Ureda državne sigurnosti:

Národný bezpečnostný úrad (Ured za nacionalnu sigurnost), Bratislava.

3.

Nesreće na radu i profesionalne bolesti:

A.

Novčana davanja:

(a)

općenito:

Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke Republike i željezničke postrojbe:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policije:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministarstva vnútra Slovenskej republiky (Policijske organizacije koje se temelje na proračunu i doprinosima, u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike);

(d)

za pripadnike željezničke policije:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudske i zatvorske straže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudskih i zatvorskih stražara, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

ili pripadnike Ureda državne sigurnosti:

Národný bezpečnostný úrad (Ured za nacionalnu sigurnost), Bratislava.

B.

Davanja u naravi: zdravstvena osiguravajuća društva.

Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava.

4.

Posmrtna pripomoć:

(a)

opći doplatak za pogreb:

Úrady práce, soicálnych vecí a rodiny (Uredi za rad, socijalna pitanja i obitelj);

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke Republike:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policije:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministarstva vnútra Slovenskej republiky (Organizacije koje se temelje na proračunu i doprinosima u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike);

(d)

za pripadnike željezničke policije:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudske i zatvorske straže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudskih i zatvorskih stražara, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

za pripadnike Ureda državne sigurnosti:

Národný bezpečnostný úrad (Ured za nacionalnu sigurnost), Bratislava.

5.

Nezaposlenost:

Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava.

6.

Obiteljska davanja:

Úrady práce, soicálnych vecí a rodiny (Uredi za rad, socijalna pitanja i obitelj).”;

(k)

Odjeljak „X. ŠVEDSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Podtočka 1.(b) i (c) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

Za pomorce koji nemaju boravište u Švedskoj:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Državna agencija za socijalno osiguranje, odjel za pomorce);

(c)

Za potrebe primjene članaka 35. do 59. provedbene Uredbe za osobe koje nemaju boravište u Švedskoj:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Državna agencija za socijalno osiguranje, lokalni ured u Gotlandu, međunarodni odjel).”;

ii.

Podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Za davanja za nezaposlenost:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Odbor za osiguranje za slučaj nezaposlenosti)”.

3.

Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „B. ČEŠKA” mijenja se kako slijedi:

Podtočka 2.(e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

obiteljska i ostala davanja:

Državna tijela socijalne pomoći u skladu s mjestom boravišta/privremenog boravišta osobe.”;

(b)

Odjeljak „D. NJEMAČKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Mirovinsko osiguranje

(a)

Mirovinsko osiguranje za fizičke radnike

i.

poslovanje s Belgijom i Španjolskom:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Područni osiguravajući ured Porajnje), Düsseldorf;

ii.

poslovanje s Francuskom:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Područni osiguravajući ured Rheinland-Pfalz), Speyer, ili,

kao nadležna ustanova iz Priloga 2., Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured Saarland), Saarbrücken;

iii.

poslovanje s Italijom:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Područni osiguravajući ured Švapska), Augsburg, ili,

kao nadležna ustanova iz Priloga 2., Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured Saarland), Saarbrücken;

iv.

poslovanje s Luksemburgom:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Područni osiguravajući ured Rheinland-Pfalz), Speyer, ili,

kao nadležna ustanova iz Priloga 2., Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured Saarland), Saarbrücken;

v.

poslovanje s Maltom:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Područni osiguravajući ured Švapska), Augsburg;

vi.

poslovanje s Nizozemskom:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Područni osiguravajući ured Vestfalija), Münster;

vii.

poslovanje s Danskom, Finskom i Švedskom:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Područni osiguravajući ured Schleswig-Holstein), Lübeck;

viii.

poslovanje s Estonijom, Latvijom i Litvom:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Područni osiguravajući ured Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg;

ix.

poslovanje s Irskom i Ujedinjenom Kraljevinom:

Landesversicherungsanstalt Frei und Hansestadt Hamburg (Područni osiguravajući ured Slobodnog i hanzeatskoga grada Hamburga), Hamburg;

x.

poslovanje s Grčkom i Ciprom:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Područni osiguravajući ured Baden-Württemberg), Karlsruhe;

xi.

poslovanje s Portugalom:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Područni osiguravajući ured Donja Franačka), Würzburg;

xii.

poslovanje s Austrijom:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Područni osiguravajući ured Gornja Bavarska), München;

xiii.

poslovanje s Poljskom:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Područni osiguravajući ured Berlin), Berlin, ili

u slučajevima gdje se primjenjuje samo Sporazum od 9.10.1975. o mirovinskom osiguranju i osiguranju od nesretnog slučaja: lokalni nadležni područni osiguravajući ured prema njemačkom zakonodavstvu;

xiv.

poslovanje sa Slovačkom, Slovenijom i Češkom:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Područni osiguravajući ured Donja Bavarska-Gornja Falačka), Landshut;

xv.

poslovanje s Mađarskom:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Područni osiguravajući ured Tiringija), Erfurt.”;

(c)

Odjeljak „E. ESTONIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„E.   ESTONIJA

1.

Bolest i majčinstvo:

Eesti Haigekassa (Estonski fond zdravstvenog osiguranja).

2.

Invalidnost, starosne mirovine i obiteljske mirovine, posmrtna pripomoć, obiteljska i roditeljska davanja:

Sotsiaalkindlustusamet (Odbor za socijalno osiguranje).

3.

Nezaposlenost:

Tööhoiveamet (lokalni ured za zapošljavanje u mjestu boravišta ili privremenog boravišta navedene osobe).”;

(d)

Odjeljak „F. GRČKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Ostala davanja:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

(e)

Odjeljak „G. ŠPANJOLSKA” mijenja se kako slijedi:

Podtočka 2.(c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

nezaposlenost, osim za pomorce: Direcciones Provinciales del Servicio Publico de Empleo Estatal. INEM (Područne uprave Državnog zavoda za zapošljavanje u državnoj službi. INEM).”;

(f)

Odjeljak „M. LITVA” mijenja se kako slijedi:

Točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Nezaposlenost: Teritorines darbo biržos (Lokalna burza rada).”;

(g)

Odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Podtočka 1.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

davanja u naravi:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Državni zdravstveni fond – Podružnica) područja na kojem navedena osoba ima boravište ili privremeno boravište.”;

ii.

Točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Invalidska, starosna mirovina i mirovina za slučaj smrti:

(a)

za osobe koje su se nedavno zaposlile ili samozaposlile, osim samostalnih poljoprivrednika, i za profesionalne vojnike i časnike koji su navršili razdoblja službe, osim onih navedenih u podtočkama (c), (d) i (e):

1.

Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Łodź – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Nowy Sącz – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Češkoj ili Slovačkoj;

3.

Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Opole – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u Njemačkoj;

4.

Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Szczecin – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Tarnów – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Austriji, Mađarskoj ili Sloveniji;

6.

Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. Podružnica Varšava – Središnji ured za međunarodne sporazume) – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini;

(b)

za osobe koje su se nedavno samozaposlile kao poljoprivrednici i nisu profesionalni vojnici ili časnici navedeni u podtočkama (c), (d), (e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Varšava – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Austriji, Danskoj, Finskoj ili Švedskoj;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Tomaszów Mazowiecki – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Španjolskoj, Italiji ili Portugalu;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Częstochowa – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu ili Nizozemskoj;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Nowy Sącz – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Češkoj, Estoniji, Latviji, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj ili Litvi;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Poznań – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Ujedinjenoj Kraljevini, Irskoj, Grčkoj, Malti ili Cipru;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS) – Podružnica Ostrów Wielkopolski – za osobe koje su navršile poljska i strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u Njemačkoj;

(c)

za profesionalne vojnike u slučaju poljskih razdoblja službe i stranih razdoblja osiguranja: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojni mirovinski ured u Varšavi), ako je to nadležna ustanova iz Priloga 2. točke 2. podtočke (c);

(d)

za policijske časnike, časnike Ureda za zaštitu države, časnike Agencije za unutarnju sigurnost, časnike Vanjske obavještajne službe (služba za javnu sigurnosti), časnike Granične policije, časnike Vladinog ureda za sigurnost i časnike Nacionalne vatrogasne postrojbe, u slučaju poljskih razdoblja službe i stranih razdoblja osiguranja: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Varšavi), ako je to nadležna ustanova iz Priloga 2. točke 2. podtočke (d);

(e)

za pripadnike zatvorske straže u slučaju poljskih razdoblja službe i stranih razdoblja osiguranja: Biuro Emerytalne Služby Wieziennej w Warszawie (Mirovinski ured zatvorske službe u Varšavi), ako je to nadležna ustanova iz Priloga 2. točke 2. podtočke (e);

(f)

za suce i tužitelje: specijalizirana tijela Ministarstva pravosuđa;

(g)

za osobe koje su navršile samo strana razdoblja osiguranja:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Lodz – za osobe koje su navršile strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Nowy Sacz – za osobe koje su navršile strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Češkoj ili Slovačkoj;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Opole – za osobe koje su navršile strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u Njemačkoj;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Sczecin – za osobe koje su navršile strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – Podružnica Tarnow – za osobe koje su navršile strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Austriji, Mađarskoj ili Sloveniji;

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – I Oddzial w Warszawie – Centralne Biuro Obslugi Umow Miedzynarodowych (I Podružnica Varšava – Središnji ured za međunarodne sporazume) - za osobe koje su navršile strana razdoblja osiguranja, uključujući razdoblja koja su nedavno navršena u: Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini.”;

iii.

Točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Nesreće na radu i profesionalne bolesti:

(a)

davanja u naravi: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Državni zdravstveni fond – podružnica) na području gdje navedena osoba ima boravište ili privremeno boravište;

(b)

novčana davanja:

i.

u slučaju bolesti:

područni uredi u okviru Zaklad Ubezpieczeń Społeczniych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) koji su nadležni na području mjesta boravišta ili privremenog boravišta;

podružnice u okviru Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja – KRUS) koje su nadležne na području mjesta boravišta ili privremenog boravišta;

ii.

nesposobnost za rad ili smrt osobe koja ostvaruje glavni dio zarade:

za osobe koje su se nedavno zaposlile ili samozaposlile (osim samostalnih poljoprivrednika):

jedinice Zavoda za socijalno osiguranje (Zaklad Ubezpieczeń Społeczniych) navedene u točki 2. podtočki (a);

za osobe koje su se nedavno samozaposlile kao poljoprivrednici:

jedinice Poljoprivrednog fonda socijalnog osiguranja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) navedene u točki 2. podtočki (b);

za profesionalne vojnike u slučaju poljskih razdoblja vojne službe, ako je zadnje razdoblje bilo razdoblje navedene službe, i stranih razdoblja osiguranja:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojni mirovinski ured u Varšavi), ako je to nadležna ustanova iz Priloga 2. točke 3. podtočke (b)(ii) trećeg retka;

za časnike, navedene u točki 2. podtočki (d), u slučaju poljskih razdoblja vojne službe, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje službe u jednoj od postrojbi navedenih u točki 2. podtočki (d), i stranih razdoblja osiguranja:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Varšavi), ako je to nadležna ustanova iz Priloga 2. točke 3. podtočke (b)(ii) četvrtog retka;

za časnike zatvorske straže, u slučaju poljskih razdoblja vojne službe, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje navedene službe, i stranih razdoblja osiguranja:

Biuro Emerytalne Słužby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured zatvorske službe u Varšavi), ako je to nadležna ustanova iz Priloga 2. točke 3. podtočke (b)(ii) petog retka;

za suce i tužitelje:

specijalizirana tijela Ministarstva pravosuđa;

za osobe koje su navršile samo strana razdoblja osiguranja:

jedinice Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedene u točki 2. podtočki (g).”;

iv.

Podtočke 4. (c), (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

za profesionalne vojnike:

specijalizirana tijela Ministarstva obrane;

(d)

za policijske časnike, časnike Nacionalne vatrogasne postrojbe, časnike Granične policije, časnike Agencije za unutarnju sigurnost i Vanjske obavještajne službe i časnike Vladinog ureda za sigurnost:

specijalizirana tijela Ministarstva unutarnjih poslova i uprave;

(e)

za časnike zatvorske straže:

specijalizirana tijela Ministarstva pravosuđa;”;

v.

Podtočka 4.(g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

za umirovljenike koji imaju pravo na davanja iz sustava socijalnog osiguranja za zaposlene i samozaposlene osobe, osim samostalnih poljoprivrednika:

jedinice Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedene u podtočki 2.(a);

za umirovljenike koji imaju pravo na davanja iz sustava socijalnog osiguranja za zemljoradnike:

jedinice Poljoprivrednog fonda socijalnog osiguranja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) navedene u podtočki 2.(b);

za umirovljenike koji imaju pravo na davanja iz sustava mirovinske zaštite za profesionalne vojnike:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojni mirovinski ured u Varšavi);

za umirovljenike koji imaju pravo na davanja iz sustava mirovinske zaštite za časnike koji su navedeni u podtočki 2.(d):

Zaklad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Varšavi);

za umirovljenike koji imaju pravo na davanja iz sustava mirovinske zaštite za časnike zatvorske straže:

Biuro Emerytalne Słužby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured zatvorske službe u Varšavi);

za umirovljenike koji imaju pravo na davanja iz sustava mirovinske zaštite za suce i tužitelje:

specijalizirana tijela unutar Ministarstva pravosuđa;

za osobe koje primaju isključivo strane mirovine:

jedinice Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społeczniych) navedene u podtočki 2.(g).”;

vi.

Podtočka 5.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

davanja u naravi: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddzial Wojewódzki (Državni zdravstveni fond – podružnica) na području na kojem navedena osoba ima boravište ili privremeno boravište.”;

vii.

Točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja: područni centar za socijalnu politiku koji je nadležan za mjesto boravišta ili privremenog boravišta osobe koja ima pravo na davanja.”;

(h)

Odjeljak „U. SLOVENIJA” mijenja se kako slijedi:

Podtočka 1.(d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Obiteljska davanja i davanja za majčinstvo:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centar za socijalni rad Ljubljana Bežigrad – Središnja jedinica za roditeljsku zaštitu i obiteljska davanja).”;

i.

Odjeljak „V. SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„V.   SLOVAČKA

1.

Bolest i majčinstvo, i invalidnost:

A.

Novčana davanja:

(a)

općenito:

 

Sociálna poistovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke Republike:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policije:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Policijske organizacije koje se temelje na proračunu i doprinosima u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike);

(d)

za pripadnike željezničke policije:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudskih i zatvorskih stražara:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudskih i zatvorskih stražara, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

za pripadnike Ureda državne sigurnosti:

Národný bezpečnostný úrad (Ured za nacionalnu sigurnost), Bratislava.

B.

Davanja u naravi:

 

društva za zdravstveno osiguranje.

2.

Davanja za starost i davanja za nadživjele osobe:

(a)

općenito:

Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke i željezničkih postrojbi:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policije:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke Republike), Bratislava;

(d)

za pripadnike željezničke policije:

Generálne riaditeľstvo Železničej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudskih i zatvorskih stražara:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudskih i zatvorskih stražara, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

za pripadnike Ureda državne sigurnosti:

Národný bezpečnostný úrad (Ured nacionalne sigurnosti), Bratislava.

3.

Nesreće na radu i profesionalne bolesti:

A.

Novčana davanja:

(a)

općenito:

 

Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke i željezničke postrojbe:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policije:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Policijske organizacije koje se temelje na proračunu i doprinosima u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike);

(d)

za pripadnike željezničke policije:

 

Generálne riaditeľstvo Železničej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

 

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudskih i zatvorskih stražara:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudske i zatvorske straže, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

za pripadnike Ureda državne sigurnosti:

 

Národný bezpečnostný úrad (Ured za nacionalnu sigurnost), Bratislava.

4.

Posmrtna pripomoć:

(a)

opći doplatak za pogreb:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uredi za rad, socijalna pitanja i obitelj) koji su nadležni za boravište ili privremeno boravište preminule osobe;

(b)

za profesionalne vojnike pripadnike oružanih snaga Slovačke Republike:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ured za socijalnu sigurnost oružanih snaga), Bratislava;

(c)

za pripadnike policije:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizacije koje se temelje na proračunu i doprinosima u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike);

(d)

za pripadnike željezničke policije:

Generálne riaditeľstvo Železničej polície (Glavna uprava željezničke policije), Bratislava;

(e)

za pripadnike Slovačke informativne službe:

Slovenská informačná služba (Slovačka informativna služba), Bratislava;

(f)

za pripadnike postrojbi sudske i zatvorske straže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Glavna uprava postrojbi sudske i zatvorske straže, Odjel za socijalnu sigurnost postrojbi), Bratislava;

(g)

za carinske službenike:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Carinska uprava Slovačke Republike), Bratislava;

(h)

za pripadnike Ureda nacionalne sigurnosti:

Národný bezpečnostný úrad (Ured nacionalne sigurnosti), Bratislava.

5.

Nezaposlenost:

Socialna poistovna (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava.

6.

Obiteljska davanja:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uredi za rad, socijalna pitanja i obitelj) koji su nadležni za boravište ili privremeno boravište tražitelja davanja.”

4.

Prilog 4. mijenja se kako slijedi

(a)

Odjeljak „D. NJEMAČKA” mijenja se kako slijedi:

Podtočka 3.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za potrebe primjene članka 51. i članka 53. stavka 1. provedbene Uredbe i unutar naslova ‚Tijelo koje obavlja isplatu’ iz članka 55. provedbene Uredbe:

i.

poslovanje s Belgijom i Španjolskom:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Područni osiguravajući ured Porajnje), Düsseldorf;

ii.

poslovanje s Danskom, Finskom i Švedskom:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Područni osiguravajući ured Schleswig-Holstein), Lübeck;

iii.

poslovanje s Estonijom, Latvijom i Litvom:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Područni osiguravajući ured Mecklenburg-Vorpommern), Neubrandenburg;

iv.

poslovanje s Francuskom:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Područni osiguravajući ured Rheinland-Pfalz), Speyer, ili,

kao nadležna ustanova iz Priloga 2., Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured Saarland), Saarbrücken;

v.

poslovanje s Grčkom i Ciprom:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Područni osiguravajući ured Baden-Württemberg), Karlsruhe;

vi.

poslovanje s Italijom:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Područni osiguravajući ured Švapska), Augsburg, ili,

kao nadležna ustanova iz Priloga 2., Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured Saarland), Saarbrücken;

vii.

poslovanje s Luksemburgom:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Područni osiguravajući ured Rheinland-Pfalz), Speyer, ili,

kao nadležna ustanova iz Priloga 2., Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Područni osiguravajući ured Saarland), Saarbrücken;

viii.

poslovanje s Maltom:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Područni osiguravajući ured Švapska), Augsburg;

ix.

poslovanje s Nizozemskom:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Područni osiguravajući ured Vestfalija), Münster;

x.

poslovanje s Irskom i Ujedinjenom Kraljevinom:

Landesversicherungsanstalt Frei und Hansestadt Hamburg (Područni osiguravajući ured Slobodnog i hanzeatskoga grada Hamburga), Hamburg;

xi.

poslovanje s Poljskom:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Područni osiguravajući ured Berlin), Berlin;

xii.

poslovanje s Portugalom:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Područni osiguravajući ured Donja Franačka), Würzburg;

xiii.

poslovanje s Austrijom:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Područni osiguravajući ured Gornja Bavarska), München;

xiv.

poslovanje sa Slovačkom, Slovenijom i Češkom:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Područni osiguravajući ured Donja Bavarska-Gornja Falačka), Landshut;

xv.

poslovanje s Mađarskom:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Područni osiguravajući ured Tiringija), Erfurt.”;

(b)

Odjeljak „E. ESTONIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„E.   ESTONIJA

1.

Bolest i majčinstvo: Eesti Haigekassa (Estonski fond zdravstvenog osiguranja).

2.

Invalidnost, starosne mirovine i obiteljske mirovine, posmrtna pripomoć za slučaj smrti, obiteljska i roditeljska davanja:

Sotsiaalkindlustusamet (Odbor za socijalno osiguranje).

3.

Nezaposlenost:

Eesti Töötukassa (Estonski fond za osiguranje za slučaj nezaposlenosti).”;

(c)

Odjeljak „F. GRČKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Općenito:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM)”, Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

(d)

Odjeljak „G. ŠPANJOLSKA” mijenja se kako slijedi:

Točke 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.

Za davanja za nezaposlenost, osim za pomorce:

Servicio Publico de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Državni zavod za zapošljavanje u državnoj službi. INEM, Madrid).

4.

Za starosne i invalidske mirovine koje se ne temelje na doprinosima:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Zavod za starije osobe i državne službe, Madrid).”;

(e)

Odjeljak „H. FRANCUSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„H.   FRANCUSKA

Za sve podružnice i sve rizike:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Centar za europsku i međunarodnu suradnju u području socijalne sigurnosti (bivši Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Centar za socijalnu sigurnost radnika migranata), Pariz.”;

(f)

Odjeljak „M. LITVA” mijenja se kako slijedi:

Točke 4., 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„4.

Posmrtna pripomoć: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Odbor državnog fonda za socijalno osiguranje).

5.

Nezaposlenost: Lietuvos darbo birža (Litavska burza rada).

6.

Obiteljska davanja: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Odbor državnog fonda za socijalno osiguranje).”;

(g)

Odjeljak „S. POLJSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„S.   POLJSKA

1.

Davanja u naravi: Narodowy Fundusz Zdrowia (Državni zdravstveni fond), Varšava.

2.

Novčana davanja:

(a)

za bolest, majčinstvo, nesposobnost za rad, starost, smrt, nesreće na radu i profesionalne bolesti:

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – Centrala (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS – glavno sjedište), Varšava,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego – Centrala (Poljoprivredni fond socijalnog osiguranja –KRUS – glavno sjedište), Varšava,

Zaklad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji (Mirovinski ured Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave), Varšava;

(b)

za nezaposlenost:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Ministarstvo gospodarstva i rada), Varšava;

(c)

obiteljska davanja i ostala davanja koja ne ovise o doprinosima:

Ministerstwo Polityki Spolecznej (Ministarstvo socijalne politike), Varšava.”;

(h)

Odjeljak „V. SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„V.   SLOVAČKA

1.

Novčana davanja:

(a)

Bolest i majčinstvo:

Socialna poistovna (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(b)

Davanja za invalidnost:

Socialna poistovna (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(c)

Davanja za starost:

Socialna poistovna (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(d)

Davanja za nadživjele osobe:

Socialna poistovna (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(e)

Nesreće na radu i profesionalne bolesti:

Socialna poistovna (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(f)

Posmrtna pripomoć:

Ustredie prace, socialnych veci a rodiny (Središnji ured za rad, socijalna pitanja i obitelj), Bratislava;

(g)

Nezaposlenost:

Socialna poistovna (Agencija za socijalno osiguranje), Bratislava;

(h)

Obiteljska davanja:

Ustredie prace, socialnych veci a rodiny (Središnji ured za rad, socijalna pitanja i obitelj), Bratislava.

2.

Davanja u naravi:

Urad pre dohlad nad zdravotnou starostlivostou, Bratislava.”;

i.

Odjeljak „X. ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„X.   ŠVEDSKA

1.

Za sve slučajeve osim za davanja za nezaposlenost:

 

Försäkringskassan (Državna agencija za socijalno osiguranje).

2.

Za davanja za nezaposlenost: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Odbor za osiguranje za slučaj nezaposlenosti).”

5.

Prilog 5. mijenja se kako slijedi

(a)

Odjeljak „9. BELGIJA – ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

dodaje se sljedeća podtočka (f):

„(f)

Sporazum od 21.11.2003. o uvjetima rješavanja uzajamnih zahtjeva iz članaka 94. i 95. Uredbe 574/72.”;

(b)

Odjeljak „102. ESTONIJA – NIZOZEMSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„102.   ESTONIJA – NIZOZEMSKA

Nema.”;

(c)

Odjeljak „82. NJEMAČKA – NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

Podtočke (g) i (h) zamjenjuju se sljedećim:

„(g)

Članci 2. do 8. Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnoj sigurnosti od 18. travnja 2001.”;

(d)

Odjeljak „87. NJEMAČKA – SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„87.   NJEMAČKA – SLOVAČKA

Nema.”;

(e)

Odjeljak „126. GRČKA – SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„126.   GRČKA – SLOVAČKA

Bez konvencije.”;

(f)

Odjeljak „144. ŠPANJOLSKA – SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„144.   ŠPANJOLSKA – SLOVAČKA

Nema.”;

(g)

Odjeljak „242. LUKSEMBURG – SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„242.   LUKSEMBURG – SLOVAČKA

Nema.”;

(h)

Odjeljak „276. AUSTRIJA – SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„276.   AUSTRIJA – SLOVAČKA

Nema.”

6.

Prilog 7. mijenja se kako slijedi

Odjeljak „V. SLOVAČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„V.

SLOVAČKA: Narodna banka Slovenska (Narodna banka Slovačke), Bratislava. Štatna pokladnica (Državna riznica), Bratislava.”

7.

Prilog 9. mijenja se kako slijedi

(a)

Odjeljak „E. ESTONIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„E.   ESTONIJA

Prosječni godišnji trošak davanja u naravi izračunava se tako da se uzmu u obzir davanja koja su priznata u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o organizaciji zdravstvenih usluga i člankom 12. Zakona o socijalnoj skrbi (odredbe o protezama, ortopedskim i drugim pomagalima)”;

(b)

Odjeljak „F. GRČKA” zamjenjuje se sljedećim:

„F.   GRČKA

Kod izračunavanja prosječnoga godišnjeg troška davanja u naravi u obzir se uzima opći sustav socijalnog osiguranja kojim upravlja Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM) (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM)).”

8.

Prilog 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „E. ESTONIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„E.   ESTONIJA

1.

Za potrebe primjene članka 14.c, članka 14.d stavka 3. i članka 17. Uredbe, i članka 6. stavka 1., članka 10.b, članka 11. stavka 1., članka 11.a stavka 1., članka 12.a, članka 13. stavka 2., članka 13. stavka 3., članka 14. stavka 1., članka 14. stavka 2., članka 14. stavka 3., članka 17., članka 38. stavka 1., članka 70. stavka 1., članka 82. stavka 2., članka 86. stavka 2. provedbene Uredbe:

Sotsiaalkindlustusamet (Odbor za socijalno osiguranje).

2.

Za potrebe primjene članka 8. i članka 113. stavka 2. provedbene Uredbe:

Eesti Haigekassa (Estonski fond zdravstvenog osiguranja).

3.

Za potrebe primjene članka 80. stavka 2. i članka 81. provedbene Uredbe:

Eesti Töötukassa (Estonski fond za osiguranje za slučaj nezaposlenosti).

4.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe:

(a)

Bolest, majčinstvo, nesreće na radu i profesionalne bolesti:

Eesti Haigekassa (Estonski fond zdravstvenog osiguranja);

(b)

Nezaposlenost

Eesti Töötukassa (Estonski fond za osiguranje za slučaj nezaposlenosti).

5.

Za potrebe primjene članka 109. provedbene Uredbe:

Maksuamet (Porezni odbor).

6.

Za potrebe primjene članka 110. provedbene Uredbe:

 

Odgovarajuća nadležna ustanova.”;

(b)

Odjeljak „F. GRČKA” mijenja se kako slijedi:

i.

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Za potrebe primjene članka 6. stavka 1. provedbene Uredbe:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

ii.

Podtočka 2.(b)(i) zamjenjuje se sljedećim:

„i.

općenito: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

iii.

Podtočka 3.(a)(b)(c)(i) zamjenjuje se sljedećim:

„i.

općenito: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτώ (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

iv.

Podtočka 4.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

općenito: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

v.

Točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Za potrebe primjene članka 81. provedbene Uredbe:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

vi.

Podtočka 7.(c)(i) i (ii) zamjenjuju se sljedećim:

„i.

za zaposlene osobe, samozaposlene osobe i zaposlene u lokalnoj samoupravi:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena);

ii.

za državne službenike:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (OPAD), Αθήνα (Fond zdravstvenog osiguranja za državne službenike (OPAD), Atena.”;

vii.

Podtočka 8.(c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ostala davanja:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

viii.

Podtočka 9.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ostala davanja:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (IKA – ETAM), Αθήνα (Zavod za socijalno osiguranje – Ujedinjeni osiguravajući fond za zaposlene (IKA - ETAM), Atena).”;

(c)

Odjeljak „G. ŠPANJOLSKA” mijenja se kako slijedi:

Točke 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„5.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2. u vezi s davanjima za nezaposlenost:

Servicio Publico de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Državni zavod za zapošljavanje u državnoj službi. INEM, Madrid).

6.

Za potrebe primjene članka 80. stavka 2., članka 81. i članka 82. stavka 2. provedbene Uredbe, u vezi s davanjima za nezaposlenost osim za pomorce:

Direcciones Provinciales del Servicio Publico de Empleo Estatal. INEM (Područne uprave Državnog zavoda za zapošljavanje u državnoj službi. INEM).”;

(d)

Odjeljak „H. FRANCUSKA” mijenja se kako slijedi:

i.