Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0074

Direktiva Komisije 2005/74/EZ od 25. listopada 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 90/642/EEZ u pogledu maksimalnih razina ostataka etofumesata, lambda-cihalotrina, metomila, pimetrozina i tiabendazola koje se njome utvrđuju Tekst značajan za EGP

OJ L 282, 26.10.2005, p. 9–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 103–111 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 175 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 175 - 183
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 102 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implicitno stavljeno izvan snage 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/74/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

102


32005L0074


L 282/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/74/EZ

od 25. listopada 2005.

o izmjeni Direktive Vijeća 90/642/EEZ u pogledu maksimalnih razina ostataka etofumesata, lambda-cihalotrina, metomila, pimetrozina i tiabendazola koje se njome utvrđuju

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/642/EEZ od 27. studenoga 1990. o utvrđivanju maksimalnih razina ostataka pesticida u i na određenim proizvodima biljnog podrijetla, uključujući voće i povrće (1), a posebno njezin članak 7.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (2), a posebno njezin članak 4. stavak 1. točku (f),

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 91/414/EEZ države članice su nadležne za izdavanje odobrenja za sredstva za zaštitu bilja za upotrebu na određenim kulturama. Ta se odobrenja moraju temeljiti na procjeni učinaka na zdravlje ljudi i životinja i utjecaja na okoliš. Elementi koje kod takvih ocjena treba uzeti u obzir uključuju izloženost djelatnika i ostalih prisutnih osoba, te utjecaj na kopneni, vodeni i zračni okoliš, kao i utjecaj na ljude i životinje putem unosa ostataka pesticida koji se nalaze na tretiranim kulturama.

(2)

Maksimalne razine ostataka odražavaju uporabu minimalnih količina pesticida nužnih za postizanje učinkovite zaštite bilja, primijenjenih tako da je količina ostataka što je moguće niža i toksikološki prihvatljiva, uzimajući posebno u obzir procijenjeni unos hranom.

(3)

Maksimalne razine ostataka pesticida trebale bi biti pod stalnim nadzorom. One se mogu mijenjati kako bi se uzelo u obzir nove uporabe, nove informacije i podaci.

(4)

Maksimalne razine ostataka utvrđene su na donjoj granici analitičkog određivanja kada nakon ovlaštenih uporaba sredstava za zaštitu bilja ne ostaju dopuštene razine ostataka pesticida koje se mogu otkriti u ili na prehrambenom proizvodu, kada ne postoje ovlaštene uporabe, ili kada uporabe koje su ovlastile države članice nisu potkrijepljene potrebnim podacima, ili kada uporabe u trećim zemljama nakon kojih ostaju ostaci u ili na prehrambenim proizvodima koji mogu biti stavljeni na tržište Zajednice nisu potkrijepljene potrebnim podacima.

(5)

Podaci o novim ili izmijenjenim uporabama određenih pesticida iz Direktive 90/642/EEZ dostavljeni su Komisiji. To se odnosi na etofumesat, lambda-cihalotrin, metomil, pimetrozin i tiabendazol.

U pogledu lambda-cihalotrina, metomila i pimetrozina, za koje postoje akutne referentne doze, akutna izloženost potrošača putem svakog od prehrambenih proizvoda koji može sadržavati ostatke tih pesticida ispitana je i procijenjena u skladu s postupcima i praksama koje se koriste u Europskoj zajednici, uzimajući u obzir smjernice koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija. Uzeta su u obzir mišljenja Znanstvenog odbora za bilje, a posebno savjeti i preporuke glede zaštite potrošača prehrambenih proizvoda tretiranih pesticidima. Procjena unosa lambda-cihalotrina, metomila i pimetrozina pokazala je kako se utvrđivanjem njihovih maksimalnih razina ostataka neće premašiti akutne referentne doze. U slučaju etofumesata i tiabendazola, ispitivanje raspoloživih podataka pokazalo je da nije potrebna akutna referentna doza, te kako stoga nije potrebno provesti kratkoročno ispitivanje.

(6)

Stoga je prikladno utvrditi nove maksimalne razine ostataka za dotične pesticide.

(7)

S obzirom na tehnološki i znanstveni razvoj, prikladno je utvrditi maksimalne razine ostataka za proizvode koji su relativno novi u Zajednici, poput papaje i kasave (manioke). Stoga je potrebno izmijeniti na odgovarajući način popis primjera u grupama iz Priloga I. Direktivi 90/642/EEZ.

(8)

Utvrđivanje ili izmjena privremenih maksimalnih razina ostataka na razini Zajednice ne sprečava države članice da utvrde privremene maksimalne razine ostataka za etofumesat u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (f) Direktive 91/414/EEZ i njezinim Prilogom VI. Smatra se da je razdoblje od četiri godine dovoljno da se dozvole daljnje uporabe te aktivne tvari. Tada bi privremene maksimalne razine ostataka u Zajednici trebale postati konačne.

(9)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Stavka „Papaja” dodaje se u Prilog I. Direktivi 90/642/EEZ u skupinu 1. podskupinu vi. Razno voće između stavki „Masline” i „Marakuja”. Stavka „Kasava (manioka)” dodaje se u Prilog I. Direktivi 90/642/EEZ u skupinu 2. podskupinu i. Korjenasto i gomoljasto povrće između stavki „Mrkva” i „Celer”.

Članak 2.

Direktiva 90/642/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. maksimalne razine ostataka pesticida etofumesata, lambda-cihalotrina, metomila, pimetrozina i tiabendazola zamjenjuju se onima iz Priloga I. ovoj Direktivi.

2.

U Prilogu II. maksimalne razine ostataka pesticida etofumesata dodaju se kako je određeno u Prilogu II. ovoj Direktivi.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 26. travnja 2006. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba kao i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

One primjenjuju te odredbe od 27. travnja 2006.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. listopada 2005.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 350, 14.12.1990., str. 71. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2005/48/EZ (SL L 219, 24.8.2005., str. 29.).

(2)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).


PRILOG I. (1)

Grupe i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnosi maksimalna razina ostataka

Pimetrozin

Lambda-cihalotrin

Etofumesat (zbroj etofumesata i metabolita 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-okso-benzofuran-5-il metan sulfonata izražen kao etofumesat)

Metomil/Tidiokarb (zbroj izražen kao metomil)

Tiabendazol

1.

Voće, svježe, suho ili nekuhano, konzervirano smrzavanjem, bez dodatka šećera; orašasti plodovi

 

 

0,05  (*)  (p)

 

 

i.

CITRUSI (AGRUMI)

0,3  (p)

 

 

 

5

Grejp (grejpfrut)

 

0,1

 

0,5

 

Limun

 

0,2

 

1

 

Limeta

 

0,2

 

1

 

Mandarina (uključujući klementine i ostale hibride)

 

0,2

 

1

 

Naranča

 

0,1

 

0,5

 

Pomelo

 

0,1

 

0,5

 

Ostalo

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

ii.

ORAŠASTI PLODOVI (oljušteni ili neoljušteni)

0,02  (*)  (p)

0,05  (*)

 

0,05  (*)

0,1  (*)

Badem

 

 

 

 

 

Brazilski oraščić

 

 

 

 

 

Indijski oraščić

 

 

 

 

 

Kesten

 

 

 

 

 

Kokos

 

 

 

 

 

Lješnjak

 

 

 

 

 

Makadamija oraščić (australski orah)

 

 

 

 

 

Pekan oraščić

 

 

 

 

 

Pinjoli

 

 

 

 

 

Pistacije

 

 

 

 

 

Orah

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

iii.

JEZGRIČAVO VOĆE

0,02  (*)  (p)

0,1

 

0,2

 

Jabuka

 

 

 

 

5

Kruška

 

 

 

 

5

Dunja

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

0,05  (*)

iv.

KOŠTIĆAVO VOĆE

 

 

 

 

0,05  (*)

Marelica

0,05  (p)

0,2

 

0,2

 

Trešnja i višnja

 

 

 

0,1

 

Breskva (uključujući nektarine i srodne hibride)

0,05  (p)

0,2

 

0,2

 

Šljiva

 

 

 

0,5

 

Ostalo

0,02  (*)  (p)

0,1

 

0,05  (*)

 

v.

BOBICE I SITNO VOĆE

0,02  (*)  (p)

 

 

 

0,05  (*)

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

0,2

 

 

 

Stolno grožđe

 

 

 

0,05  (*)

 

Vinsko grožđe

 

 

 

1

 

(b)

Jagode (osim šumskih)

 

0,5

 

0,05  (*)

 

(c)

Jagodičasto voće (osim šumskog)

 

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

Kupine

 

 

 

 

 

Ostrušica

 

 

 

 

 

Loganove bobice

 

 

 

 

 

Maline

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

(d)

Drugo sitno voće i bobice (osim šumskih)

 

 

 

0,05  (*)

 

Borovnice

 

 

 

 

 

Brusnice

 

 

 

 

 

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

 

0,1

 

 

 

Ogrozd

 

0,1

 

 

 

Ostalo

 

0,02  (*)

 

 

 

(e)

Šumsko jagodičasto voće i šumsko voće

 

0,2

 

0,05  (*)

 

vi.

RAZNO VOĆE

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

Avokado

 

 

 

 

15

Banana

 

 

 

 

5

Datulje

 

 

 

 

 

Smokve

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

Kumkvat ili patuljasta naranča

 

 

 

 

 

Japanska jagoda (liči)

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

5

Masline

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

10

Marakuja

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Šipak

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

0,05  (*)

2.

Povrće, svježe ili nekuhano, smrznuto ili suho

 

 

 

 

 

i.

KORJENASTO I GOMOLJASTO POVRĆE

0,02  (*)  (p)

 

 

 

 

Cikla

 

 

0,1  (p)

 

 

Mrkva

 

 

 

 

 

Kasava (manioka)

 

 

 

 

15

Celer

 

0,1

 

 

 

Hren

 

 

 

 

 

Čičoka

 

 

 

 

 

Pastrnjak

 

 

 

 

 

Korijen peršina

 

 

 

 

 

Rotkvica

 

0,1

 

0,5

 

Lukolisna kozja brada (bijeli korijen, vrtni turovac)

 

 

 

 

 

Batata (batat, slatki krumpir)

 

 

 

 

15

Podzemna ili stočna koraba

 

 

 

 

 

Repa

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

15

Ostalo

 

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,05  (*)

ii.

LUKOVIČASTO POVRĆE

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,05  (*)

Češnjak

 

 

 

 

 

Luk

 

 

 

 

 

Luk kozjak (ljutika)

 

 

 

 

 

Mladi luk

 

0,05

 

 

 

Ostalo

 

0,02  (*)

 

 

 

iii.

PLODOVITO POVRĆE

 

 

0,05  (*)  (p)

 

0,05  (*)

(a)

Solanaceae (pomoćnice)

 

 

 

 

 

Rajčica

0,5  (p)

0,1

 

0,5

 

Paprika

1  (p)

0,1

 

0,2

 

Patlidžan

0,5  (p)

0,5

 

0,5

 

Ostalo

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

 

(b)

Cucurbitaceae (tikvenjače) — jestiva kora

0,5  (p)

0,1

 

0,05  (*)

 

Krastavci, veliki

 

 

 

 

 

Krastavci, mali

 

 

 

 

 

Obična tikva (buča)

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

(c)

Cucurbitaceae (tikvenjače) - nejestiva kora

0,2  (p)

0,05

 

0,05  (*)

 

Dinja

 

 

 

 

 

Bundeva (velika bundeva)

 

 

 

 

 

Lubenice

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

(d)

Slatki kukuruz

0,02  (*)  (p)

0,05

 

0,05  (*)

 

iv.

POVRĆE IZ RODA BRASSICA (KUPUSNJAČE)

 

 

0,05  (*)  (p)

 

 

(a)

Kupusnjače koje cvjetaju

0,02  (*)  (p)

0,1

 

 

 

Brokula (uključujući sortu Calabrese)

 

 

 

0,2

5

Cvjetača

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

(b)

Kupusnjače glavatice

 

 

 

0,05  (*)

0,05  (*)

Kelj pupčar

 

0,05

 

 

 

Glavati kupus

0,05  (p)

0,2

 

 

 

Ostalo

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

 

 

 

(c)

Lisnate kupusnjače

 

1

 

0,05  (*)

0,05  (*)

Kineski kupus

 

 

 

 

 

Kelj

0,1  (p)

 

 

 

 

Ostalo

0,02  (*)  (p)

 

 

 

 

(d)

Korabica

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

 

0,05  (*)

0,05  (*)

v.

LISNATO POVRĆE I SVJEŽE ZAČINSKO BILJE

 

 

 

 

0,05  (*)

(a)

Salata i drugo salatno bilje

1  (p)

1

0,05  (*)  (p)

 

 

Vrtna grbica (grbanj, grbač)

 

 

 

 

 

Matovilac

 

 

 

 

 

Salata

 

 

 

2

 

Širokolisna endivija

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

0,05  (*)

 

(b)

Špinat i slično

0,02  (*)  (p)

0,5

0,05  (*)  (p)

2

 

Špinat

 

 

 

 

 

Blitva

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

(c)

Potočarka

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

 

(d)

Cikorija

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

 

(e)

Začinsko bilje

1  (p)

1

1  (p)

2

 

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

 

Vlasac

 

 

 

 

 

Peršin

 

 

 

 

 

Lišće celera

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

vi.

MAHUNARKE (svježe)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,05  (*)

Grah s mahunama

 

0,2

 

 

 

Grah (bez mahuna)

 

0,02  (*)

 

 

 

Grašak s mahunom

 

0,2

 

 

 

Grašak (bez mahune)

 

0,2

 

 

 

Ostalo

 

0,02  (*)

 

 

 

vii.

STABLJIKASTO POVRĆE (svježe)

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,05  (*)

Šparga (šparoga)

 

 

 

 

 

Karda

 

 

 

 

 

Celer

 

0,3

 

 

 

Komorač

 

 

 

 

 

Artičoka

 

 

 

 

 

Poriluk

 

0,3

 

 

 

Rabarbara

 

 

 

 

 

Ostalo

 

0,02  (*)

 

 

 

viii.

GLJIVE

0,02  (*)  (p)

 

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

 

(a)

Kultivirane

 

0,02  (*)

 

 

10

(b)

Divlje

 

0,5

 

 

0,05  (*)

3.

Mahunarke

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

0,05  (*)

Grah

 

 

 

 

 

Leća

 

 

 

 

 

Grašak

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

4.

Sjeme uljarica

 

0,02  (*)

0,1  (*)  (p)

 

0,05  (*)

Sjemenke lana

 

 

 

 

 

Kikiriki

 

 

 

0,1

 

Sjemenke maka

 

 

 

 

 

Sjemenke sezama

 

 

 

 

 

Sjemenke suncokreta

 

 

 

 

 

Sjeme repice

 

 

 

 

 

Soja

 

 

 

0,1

 

Sjeme gorušice

 

 

 

 

 

Sjeme pamuka

0,05  (p)

 

 

0,1

 

Ostalo

0,02  (*)  (p)

 

 

0,05  (*)

 

5.

Krumpir

0,02  (*)  (p)

0,02  (*)

0,05  (*)  (p)

0,05  (*)

 

Rani krumpir

 

 

 

 

0,05  (*)

Kasni krumpir

 

 

 

 

15

6.

Čaj (osušeni listovi i stabljike, fermentirani ili u drukčijem obliku, od biljke Camellia sinensis)

0,1  (*)  (p)

1

0,1  (*)  (p)

0,1  (*)

0,1  (*)

7.

Hmelj (osušeni), uključujući sačmu hmelja i nekoncentrirani prah

5  (p)

10

0,1  (*)  (p)

10

0,1  (*)


(1)  Radi lakšeg razumijevanja promijenjene maksimalne razine ostataka su podcrtane.

(*)  Označava donju granicu analitičkog određivanja.

(p)  Označava privremenu maksimalnu razinu ostataka utvrđenu u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (f) Direktive 91/414/EEZ.


PRILOG II.

Ostaci pesticida i maksimalna razina ostataka (mg/kg)

Grupe i primjeri pojedinih proizvoda na koje se primjenjuju MRO

Etofumesat (zbroj etofumesata i metabolita 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-okso-benzofuran-5-il metan sulfonata izražen kao etofumesat)

8.

Začini

0,5 (p)

Sjeme kumina

 

Sjeme borovice

 

Muškatni oraščić

 

Papar, crni i bijeli

 

Mahune vanilije

 

Ostalo

 


(p)  Označava privremenu maksimalnu razinu ostataka utvrđenu u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (f) Direktive 91/414/EEZ.


Top