Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0027

Direktiva Komisije 2005/27/EZ od 29. ožujka 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljena tim uređajima Tekst značajan za EGP

OJ L 81, 30.3.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 119 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/27/oj

13/Sv. 38

HR

Službeni list Europske unije

119


32005L0027


L 081/44

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/27/EZ

od 29. ožujka 2005.

o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljena tim uređajima

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljena tim uređajima, o izmjeni Direktive 70/156/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive 71/127/EEZ (2), a posebno njezin članak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva 2003/97/EZ jedna je od zasebnih direktiva u smislu homologacijskog postupka Zajednice kako je određeno Direktivom 70/156/EEZ. Odredbe Direktive 70/156/EEZ u odnosu na sustave vozila, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice shodno tome primjenjuju se i na Direktivu 2003/97/EZ.

(2)

Kako bi se smanjio mrtvi kut vozila kategorije N2 mase koja ne prelazi 7,5 tona, potrebno je izmijeniti određene zahtjeve određene u Direktivi 2003/97/EZ.

(3)

Od 2003. tehnički napredak s obzirom na retrovizore znatno se ubrzao. Sada je moguće ugraditi širokokutne retrovizore na neka vozila kategorije N2 mase koja ne prelazi 7,5 tona. Stoga je primjereno izmijeniti Direktivu 2003/97/EZ proširenjem obveze da se širokokutna ogledala razreda IV. ugrađuju na ona vozila kategorije N2 koja imaju kabine slične onima vozila kategorije N3. Mogućnost ugradbe blizinskih ogledala razreda V. treba biti prikladan kriterij za razlikovanje dvaju tipova vozila N2.

(4)

Vozila s nepromjenjivim kutom naslona sjedala ne mogu zadovoljiti uobičajene zahtjeve. Prema tome za takva vozila treba uvesti faktor korekcije.

(5)

Također je primjereno izmijeniti administrativne odredbe za homologaciju uvođenjem razlikovnih brojeva za države članice koje pristupaju Zajednici 1. svibnja 2004.

(6)

Mjere propisane ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prilagodbu tehničkom napretku uspostavljenog prema članku 13. stavku 1. Direktive 70/156/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi I. i III. Direktivi 2003/97/EZ izmijenjeni su u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 19. listopada 2005. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst navedenih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine toga upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2005.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2004/104/EZ (SL L 337, 13.11.2004., str. 13.).

(2)  SL L 25, 29.1.2004., str. 1.


PRILOG

Prilozi I. i III. Direktivi 2003/97/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. točki 1.1.1.12., nakon prve rečenice umeće se sljedeća nova rečenica:

„U slučaju sjedala s nepromjenjivim kutom naslona sjedala, položaj točaka vozačevih očiju treba namjestiti u skladu s odredbama Dodatka 7. ovom Prilogu.”

2.

U Dodatku 5. Prilogu I. sljedeće se dodaje nabrajanju razlikovnih brojeva u točki 1.1.:

„ ‚8 za Republiku Češku,’, ‚29 za Estoniju,’, ‚49 za Cipar, 32 za Latviju, 36 za Litvu,’, ‚7 za Mađarsku, 50 za Maltu,’, ‚20 za Poljsku,’, ‚26 za Sloveniju, 27 za Slovačku’ ”.

3.

U Prilogu I. dodaje se Dodatak 7. kako slijedi:

„Dodatak 7.

Određivanje točaka vozačevih očiju za sjedala s nepromjenjivim kutom naslona sjedala

1.

Položaj točaka vozačevih očiju u odnosu na točku R treba namjestiti kako je naznačeno u tablici niže s koordinatama X u trodimenzionalnoj referentnoj mreži. Tablica naznačuje osnovne koordinate za nepromjenjiv kut naslona sjedala od 25 stupnjeva. Trodimenzionalna referentna mreža za koordinate određena je u točki 2.3. Priloga I. Direktivi 77/649/EEZ kako je izmijenjena.

Kut naslona sjedala

Horizontalne koordinate

(u stupnjevima)

ΔX

25

68 mm

2.

Daljnje korekcije za kutove naslona sjedala različite od 25 stupnjeva

Tablica niže naznačuje daljnje korekcije, s položaja očiju u slučaju nepromjenjivog kuta naslona sjedala od 25 stupnjeva koje treba učiniti koordinatama X i Z za položaje vozačevih očiju kada projektirani kut naslona sjedala nije 25 stupnjeva.

Kut nagiba sjedala

Horizontalne koordinate

Vertikalne koordinate

(u stupnjevima)

ΔΧ

ΔΖ

5

– 186 mm

28 mm

6

– 177 mm

27 mm

7

– 167 mm

27 mm

8

– 157 mm

27 mm

9

– 147 mm

26 mm

10

– 137 mm

25 mm

11

– 128 mm

24 mm

12

– 118 mm

23 mm

13

– 109 mm

22 mm

14

– 99 mm

21 mm

15

– 90 mm

20 mm

16

– 81 mm

18 mm

17

– 72 mm

17 mm

18

– 62 mm

15 mm

19

– 53 mm

13 mm

20

– 44 mm

11 mm

21

– 35 mm

9 mm

22

– 26 mm

7 mm

23

– 18 mm

5 mm

24

– 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

– 3 mm

27

17 mm

– 5 mm

28

26 mm

– 8 mm

29

34 mm

– 11 mm

30

43 mm

– 14 mm

31

51 mm

– 18 mm

32

59 mm

– 21 mm

33

67 mm

– 24 mm

34

76 mm

– 28 mm

35

84 mm

– 32 mm

36

92 mm

– 35 mm

37

100 mm

– 39 mm

38

108 mm

– 43 mm

39

115 mm

– 48 mm

40

123 mm

– 52 mm”

4.

U tablici u Prilogu III. i u odjeljku za širokokutne retrovizore razreda IV. za motorna vozila kategorije N2 ≤ 7,5 t, tekst se zamjenjuje sljedećim tekstom:

Obvezan

Za obje strane ako se može ugraditi retrovizor razreda V.

Neobvezan

Za obje strane zajedno ako ne.”

5.

U tablici iz Priloga III. i u polju za blizinske retrovizore razreda V. za motorna vozila kategorije N2 ≤ 7,5 t, tekst se zamjenjuje sljedećim tekstom:

Obvezan, vidjeti Prilog III. točke 3.7. i 5.5.5.

Jedan na suvozačevoj strani

Neobvezan

Jedan na vozačevoj strani

(oba moraju biti pričvršćena najmanje 2 m iznad tla)

Smije se primijeniti tolerancija od + 10 cm.”


Top