EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0860

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 860/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada

OJ L 161, 30.4.2004, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 286 - 286
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 286 - 286
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 160 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/860/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

01/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

160


32004R0860


L 161/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ, EURATOM) br. 860/2004

od 29. travnja 2004.

o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjete zaposlenja za ostale službenike Zajednica utvrđene Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 (2), a posebno članak 56.a drugi stavak Pravilnika o osoblju,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije podnesen nakon savjetovanja s odborom za Pravilnik o osoblju,

budući da:

Uredbu Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 (3) trebalo bi izmijeniti kako bi se uskladila s novim Pravilnikom o osoblju,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Dužnosnik koji ima pravo na isplatu naknade predviđene u članku 1. može primati naknade za posebno težak rad predviđene u članku 56.c Pravilnika o osoblju samo do najviše 600 bodova, što se određuje u skladu s Uredbom (EZ, Euratom) br. 858/2004 (4).

(4)  SL L 161, 30.4.2004., str. 6.”"

2.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ova se Uredba primjenjuje po analogiji na privremeno, pomoćno i ugovorno osoblje.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

(2)  SL L 124, 27.4.2004., str. 1.

(3)  SL L 38, 13.2.1976., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, EZUČ, Euratom) br. 2461/98 (SL L 307, 17.11.1998., str. 5.).


Top