Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0453

Uredba Vijeća (EZ) br. 453/2003. od 6. ožujka 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

OJ L 69, 13.3.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 133 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 78 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 78 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 50 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; stavljeno izvan snage 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/453/oj

19/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

50


32003R0453


L 069/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 453/2003.

od 6. ožujka 2003.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 62. stavak 2. točku (b) podtočku i.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Nakon sastanka Europskog vijeća, održanog u Sevilli 21. i 22. lipnja 2002., na kojem se glavnim prioritetom smatralo preispitivanje Uredbe (EZ) br. 539/2001 do kraja 2002. (3), Komisija je ocijenila odgovore država članica na upitnik koji im je poslala s obzirom na relevantne kriterije za preispitivanje Uredbe (EZ) br. 539/2001, to jest nezakonito useljavanje, javni poredak i sigurnost, vanjske odnose Europske unije s trećim zemljama, regionalna koherencija i uzajamnost. Ona je utvrdila da bi se Ekvador, u svjetlu kriterija nezakonitog useljavanja, trebao premjestiti iz Priloga II. u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 539/2001.

(2)

Prilozi Uredbi (EZ) br. 539/2001 bi trebali odražavati razvoj međunarodnog prava koji povlači za sobom promjene statusa, odnosno oznake stanovitih država ili entiteta. U Prilogu I. toj Uredbi Istočni Timor bi se trebao ukloniti iz dijela 2. (teritorijalni entiteti) i dodati u dio 1. (države).

(3)

Švicarska se više ne bi trebala navoditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 539/2001 jer se Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba, predviđa slobodno kretanje bez viza za državljane Švicarske i država članica.

(4)

Iz odgovora država članica na upitnik jasno je da je potrebno temeljito preispitivanje pravila uzajamnosti, o čemu će Komisija naknadno dati izvješće.

(5)

Države članice bi trebale ujednačeno primjenjivati odredbu o zahtjevu za vizu za Ekvador. U skladu s tim trebalo bi se odrediti datum od kojeg sve države članice moraju primjenjivati odredbu o zahtjevu za vizu.

(6)

Što se tiče Islanda i Norveške, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine, u smislu Sporazuma koji su sklopili Vijeće Europske unije i Republika Island i Kraljevina Norveška o pridruživanju tih dvaju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (4), koje pripadaju u područje iz članka 1. točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim dogovorima za primjenu tog Sporazuma (5).

(7)

Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u donošenju ove Uredbe, ona ih ne obvezuje niti se na njih primjenjuje.

(8)

Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je s njom na neki drugi način povezan, u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 539/2001 mijenja se kako slijedi:

1.

u Prilogu I.:

(a)

„Istočni Timor” premješta se iz dijela 2. (Entiteti i teritorijalna tijela koje bar jedna država članica ne priznaje kao države) u dio 1. (države) gdje se upisuje ispred „Egipta”;

(b)

„Ekvador” se umeće u dio 1., gdje se upisuje između „Istočnog Timora” i „Egipta”.

2.

„Ekvador” i „Švicarska” brišu se iz dijela 1. Priloga II.

Članak 2.

Komisija podnosi izvješće o implikacijama uzajamnosti Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do 30. lipnja 2003. i, ako je potrebno, dostavlja odgovarajuće prijedloge.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Od 1. lipnja 2003. države članice primjenjuju odredbu o zahtjevu za vizu za državljane Ekvadora.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

D. REPPAS


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  Mišljenje od 12. veljače 2003.

(3)  SL L 81, 21.3.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2414/2001 (SL L 327, 12.12.2001., str. 1.).

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.


Top