Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2595

Uredba Vijeća (EZ) br. 2595/2000 od 27. studenoga 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1103/97 o određenim odredbama koje se odnose na uvođenje eura

OJ L 300, 29.11.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 261 - 261
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 238 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 48 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2595/oj

10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

48


32000R2595


L 300/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.11.2000.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2595/2000

od 27. studenoga 2000.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1103/97 o određenim odredbama koje se odnose na uvođenje eura

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 123. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (3),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1103/97 od 17. lipnja 1997. o određenim odredbama koje se odnose na uvođenje eura (4) obuhvaća pravila o utvrđivanju konverzijskih tečajeva između eura i valuta država članica koje usvajaju euro i o korištenju tih tečajeva za konverzije novčanih iznosa. Ta se pravila primjenjuju na konverzijske tečajeve valuta onih država članica koje su usvojile euro kada je Zajednica ušla u treću fazu ekonomske i monetarne unije. Potrebno je proširiti pravila na konverzijske tečajeve valuta svih država članica koje će euro usvojiti kasnije.

(2)

Za države članice čija je valuta zamijenjena eurom nakon datuma ulaska Zajednice u treću fazu ekonomske i monetarne unije, definicija „jedinice nacionalnih valutna” trebala bi se odnositi na jedinicu valute države članice kao što je bilo određeno neposredno prije uvođenja eura u toj državi članici.

(3)

Članak 123. stavak 5. sada je na raspolaganju kao pravna osnova radi poduzimanja gore navedenih mjera koje su potrebne za uvođenje eura u državama članicama koje prihvate euro nakon početka treće faze ekonomske i monetarne unije.

(4)

Odredbe ove Uredbe, u skladu s općeprihvaćenim načelima prava, a posebno s priznavanjem koje se daje pravu valute, trebale bi biti općeprihvaćene kao sastavni dio monetarnog prava države članice sudionice, čime se jača pravna sigurnost i jasnoća za gospodarske subjekte u svim državama članicama i u trećim zemljama,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 1. Uredbe (EZ) br. 1103/97:

a)

na kraju treće alineje dodaju se riječi „ili u skladu sa stavkom 5. tog članka”;

b)

na kraju četvrte alineje dodaju se riječi „ili, ovisno o slučaju, na dan koji prethodi zamjeni eurom valute države članice koja euro prihvati kasnije”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2001.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 2000.

Za Vijeće

Predsjednik

L. FABIUS


(1)  SL C 177 E, 27.6.2000., str. 99.

(2)  Mišljenje od 16. lipnja 2000. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 177, 27.6.2000., str. 11.

(4)  SL L 162, 14.6.1997., str. 1.


Top