Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000O0006

Pročišćena inačica Smjernice ESB/2000/6 od 20. srpnja 2000. o provedbi članka 52. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke po isteku prijelaznog razdoblja, kako je izmijenjena Smjernicom ESB/2001/10

OJ C 325, 21.11.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 29 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 29 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 49 - 50

In force

10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

49


32000O0006


C 325/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.07.2000.


Pročišćena inačica Smjernice ESB/2000/6 od 20. srpnja 2000. o provedbi članka 52. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke po isteku prijelaznog razdoblja, kako je izmijenjena Smjernicom ESB/2001/10

(2001/C 325/12)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice (dalje u tekstu: „Ugovor”), a posebno njegov članak 106. stavak 1. i članke 12.1., 14.3. i 52. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut”),

budući da:

(1)

Članak 52. Statuta ovlašćuje Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) da poduzima mjere koje su potrebne kako bi se osiguralo da nacionalne središnje banke (NSB) zamjenjuju novčanice u valutama s neopozivo utvrđenim deviznim tečajevima prema njihovim odgovarajućim paritetnim vrijednostima.

(2)

Cilj članka 52. Statuta je osigurati visok stupanj zamjenjivosti između jedinica nacionalnih valuta nakon donošenja konverzijskih tečajeva iz članka 123. stavka 4. Ugovora i između jedinica nacionalnih valuta i eura. U tu svrhu Upravno vijeće ESB-a mora osigurati da je svaka nacionalna središnja banka spremna zamijeniti po konverzijskim tečajevima novčanice koje je izdala NSB druge države članice bez odstupanja za euronovčanice.

(3)

Nacionalne središnje banke obvezne su osigurati da je novčanice drugih država članica sudionica moguće zamijeniti za euronovčanice i eurokovanice ili, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, knjižiti u korist računa. Nacionalne središnje banke obvezne su osigurati da se zamjena novčanica drugih država članica sudionica za euronovčanice i eurokovanice obavlja prema paritetnoj vrijednosti. Nacionalne središnje banke obvezne su same pružati spomenutu uslugu ili imenovati zastupnika za pružanje te usluge u njihovo ime.

(4)

Upravno vijeće ESB-a odlučno je osigurati da je svaki NSB spreman zamijeniti po konverzijskim tečajevima novčanice koje je izdao NSB druge države članice bez odstupanja za euronovčanice.

(4a)

Budući da se potvrđuje da, u pravilu, jako okrnjene novčanice ne udovoljavaju uvjetima za zamjenu i da će biti navedene posebne upute o nekim vrstama novčanica koje će biti isključene iz pravila o zamjeni; budući da će neke nacionalne središnje banke država članica sudionica upotrijebiti sheme označivanja s ciljem olakšavanja i zaštite povlačenja nacionalnih novčanica i stoga će označene novčanice biti izričito spomenute među novčanicama koje ne udovoljavaju uvjetima za zamjenu; budući da se smatra potrebnim omogućiti pristup informacijama o postupcima označivanja u različitim državama članicama na internetskoj stranici ESB-a.

(5)

U skladu s člancima 12.1. i 14.3. Statuta, smjernice ESB-a čine sastavni dio prava Zajednice,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Smjernice:

„Nacionalne središnje banke (NSB)” znači nacionalne središnje banke država članica koje su usvojile jedinstvenu valutu u skladu s Ugovorom,

„države članice sudionice” znači sve države članice koje su usvojile jedinstvenu valutu u skladu s Ugovorom,

„novčanice drugih država članica sudionica” znači novčanice koje je izdao NSB i koje su 31. prosinca 2001. bile zakonsko sredstvo plaćanja te koje su predočene drugoj nacionalnoj središnjoj banci ili njezinom imenovanom zastupniku radi zamjene,

„zamjena novčanica drugih država članica sudionica” znači zamjena novčanica koje je izdala nacionalna središnja banka i predočila ih drugoj nacionalnoj središnjoj banci ili njezinom imenovanom zastupniku radi zamjene za euronovčanice i eurokovanice ili knjiženja sredstava u korist računa,

„označivanje” je označivanje nacionalnih novčanica razlikovnim i posebnim simbolom, primjerice perforacijama pomoću perforacijskih uređaja, koje će obavljati ovlaštene institucije pri provedbi pravnih mjera poduzetih na razini svake države članice sudionice s ciljem olakšavanja povlačenja nacionalnih novčanica iz optjecaja, i

„paritetna vrijednost” je vrijednost dobivena na temelju konverzijskih tečajeva koje je Vijeće EU donijelo u skladu s člankom 123. stavkom 4. Ugovora bez razlike između kupovnog i prodajnog tečaja.

Članak 2.

Obveza zamjene prema paritetnoj vrijednosti

1.   Nacionalne središnje banke ili njihovi imenovani zastupnici dužni su osigurati na barem jednoj lokaciji na nacionalnom području mogućnost zamjene novčanica drugih država članica sudionica za euronovčanice i eurokovanice ili, na zahtjev, knjiženja u korist računa kod institucije koja obavlja zamjenu, ako nacionalno zakonodavstvo dopušta tu mogućnost, u oba slučaja prema njihovoj odgovarajućoj paritetnoj vrijednosti.

2.   Nacionalne središnje banke mogu ograničiti broj i/ili ukupnu vrijednost novčanica drugih država članica sudionica koje su one spremne prihvatiti za svaku transakciju ili svaki dan.

Članak 3.

Novčanice koje udovoljavaju uvjetima za zamjenu

Novčanice drugih država članica sudionica koje u skladu s ovom Smjernicom udovoljavaju uvjetima za zamjenu ne smiju biti jako okrnjene. Posebno, novčanice se ne smiju sastojati od više od dva spojena dijela iste novčanice ili biti oštećene uređajima protiv krađe. K tome, one ne smiju biti označene ili oštećene na način koji onemogućuje provjeru oznaka.

Članak 4.

Završna odredba

Ova se Smjernica primjenjuje na sve novčanice drugih država članica sudionica koje su predočene radi zamjene između 1. siječnja 2002. i 31. ožujka 2002.

Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica sudionica.

Ova se Smjernica objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica.


Top