Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0258

2000/258/EZ: Odluka Vijeća od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće

OJ L 79, 30.3.2000, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 76 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 76 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 54 - 56

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/258/oj

03/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

54


32000D0258


L 079/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.03.2000.


ODLUKA VIJEĆA

od 20. ožujka 2000.

o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće

(2000/258/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima zdravlja životinja utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktive 90/425/EEZ (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Direktivom 92/65/EEZ predviđa se alternativni sustav karanteni za ulaz određenih domaćih mesoždera na državno područje određene države članice slobodno od bjesnoće. Taj sustav zahtijeva provjere učinkovitosti cijepljenja tih životinja titracijom antitijela.

(2)

Kako bi se zajamčio učinkovit sustav praćenja laboratorija koji će provoditi navedene analize, primjereno je uspostaviti sustav u okviru kojeg će Zajednica odobravati takve laboratorije.

(3)

Referentni laboratorij Zajednice za predmetna pitanja koordinirat će odobravanje navedenih laboratorija.

(4)

Laboratorij Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (Francuska agencija za sigurnost hrane iz Nancyja) ispunjava uvjete potrebne za njegovo proglašenje referentnim laboratorijem Zajednice za predmetna pitanja.

(5)

Taj referentni laboratorij može primiti pomoć Zajednice u skladu s člankom 28. Odluke Vijeća 90/424/EEZ od 26. lipnja 1990. o troškovima u području veterinarstva (2).

(6)

Potrebno je usvojiti mjere potrebne za provedbu ove Odluke u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (3),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se laboratorij Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFFSA, Nancy), čiji su podaci navedeni u Prilogu I., označava kao poseban institut odgovoran za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće.

Članak 2.

Obveze laboratorija iz članka 1. navedene su u Prilogu II.

Članak 3.

Laboratorij iz članka 1. dostavlja Komisiji popis laboratorija Zajednice koji će se ovlastiti za provedbu seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće. Ti se laboratoriji ovlašćuju u skladu s člankom 5. stavkom 2.

Članak 4.

Prilozi ovoj Odluci mijenjaju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 5. stavku 2.

Članak 5.

1.   Komisiji pomaže Stalni veterinarski odbor, dalje u tekstu „Odbor”, predviđen člankom 1. Odluke 68/361/EEZ (4).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2000.

Za Vijeće

Predsjednik

L. CAPOULAS SANTOS


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 95/176/EZ (SL L 117, 24.5.1995., str. 23.).

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 19. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1258/1999 (SL L 160, 26.6.1999., str. 103.).

(3)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(4)  SL L 255, 18.10.1968., str. 23.


PRILOG I.

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Domaine de Pixérécourt

BP 9

F-54220 Malzéville

Tel: (00-33) 383 29 89 50

Faks: (00-33) 383 29 89 59

E-pošta: maubert@fitech.fr


PRILOG II.

Poseban institut odgovoran za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće:

koordinira organizaciju, unapređenje i standardizaciju metoda serološke titracije na mesožderima cijepljenim protiv bjesnoće,

procjenjuje one laboratorije za koje su države članice podnijele zahtjev za odobrenje provedbe analiza iz prve alineje; rezultati ovog procjenjivanja moraju se dostaviti Komisiji za potrebe izdavanja takvog odobrenja,

pruža sve relevantne informacije o metodama analize i usporednim pokusima predmetnim laboratorijima te organizira izobrazbu i daljnju obuku za svoje osoblje,

organizira međulaboratorijsko testiranje sposobnosti,

surađuje s laboratorijima odgovornim za obavljanje predmetnih analiza u trećim zemljama i predlaže Komisiji postupak za odobravanje tih laboratorija,

pruža znanstvenu i tehničku pomoć Komisiji i državama članicama u pogledu ovih pitanja, a posebno u slučaju nesporazuma između država članica o rezultatima analiza.


Top