Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0164

1999/164/EZ: Odluka Komisije od 17. veljače 1999. o neuvrštenju DNOC-a kao aktivne tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ovu aktivnu tvar (priopćeno pod brojem dokumenta C(1999) 332) Tekst značajan za EGP

OJ L 54, 2.3.1999, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 406 - 407
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 251 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 71 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/164(1)/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

71


31999D0164


L 054/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 17. veljače 1999.

o neuvrštenju DNOC-a kao aktivne tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ovu aktivnu tvar

(priopćeno pod brojem dokumenta C(1999) 332)

(Tekst značajan za EGP)

(1999/164/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 97/73/EZ (2),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1199/97 (4), a posebno njezin članak 7. stavak 3.a točku (b),

budući da su Uredbom Komisije (EZ) br. 933/94 (5), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2230/95 (6), utvrđene aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja te imenovane države članice izvjestiteljice za provedbu Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92 kao i identificirani prijavitelji za svaku aktivnu tvar;

budući da je DNOC jedna od 90 aktivnih tvari obuhvaćenih prvom fazom programa rada predviđenog člankom 8. stavkom 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ;

budući da je u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EEZ) br. 3600/92 Francuska, koja je imenovana državom članicom izvjestiteljicom, 30. rujna 1996. dostavila Komisiji izvješće o svojoj procjeni informacija dobivenih od prijavitelja u skladu s odredbama članka 6. stavka 1. ove Uredbe;

budući da je po primitku izvješća države članice izvjestiteljice, Komisija izvršila savjetovanja sa stručnjacima država članica kao i s glavnim prijaviteljem (Elf Atochem Agri SA) kako je predviđeno člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 3600/92;

budući da su države članice i Komisija pregledale dostavljeno izvješće u okviru Stalnog odbora za biljno zdravstvo; budući da je to pregledavanje dovršeno 1. prosinca 1998. u obliku izvješća Komisije o pregledu za DNOC, u skladu s odredbama članka 7. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 3600/92;

budući da izvršene procjene pokazuju da dostavljene informacije nisu pokazale da sredstva za zaštitu bilja koja sadrže predmetnu aktivnu tvar udovoljavaju zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b) te članka 5. stavka 2. točke (b) Direktive 91/414/EEZ, posebno što se tiče prihvatljive izloženosti rukovatelja i izloženosti neciljanih organizama;

budući da stoga nije moguće ovu aktivnu tvar uvrstiti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ;

budući da je potrebno ograničiti razdoblje počeka za raspolaganje, skladištenje, stavljanje na tržište i korištenje postojećih zaliha u skladu s odredbama članka 4. stavka 6. Direktive 91/414/EEZ;

budući da ova Odluka ne dovodi u pitanje mjere koje Komisija može poduzeti u kasnijoj fazi za tu aktivnu tvar u okviru Direktive Vijeća 79/117/EEZ (7);

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

DNOC se ne uvrštava kao aktivna tvar u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

Članak 2.

Države članice osiguravaju:

1.

da se odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže DNOC povuku u roku od šest mjeseci od datuma objave ove Odluke;

2.

da se od datuma objave ove Odluke više ne daju ni ne obnavljaju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže DNOC na temelju izuzeća predviđenog člankom 8. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ.

Članak 3.

Države članice određuju razdoblje počeka za raspolaganje, skladištenje, stavljanje na tržište i korištenje postojećih zaliha u skladu s odredbama članka 4. stavka 6. Direktive 91/414/EEZ i to razdoblje mora biti najkraće moguće i ne dulje od 15 mjeseci od datuma objave ove Odluke.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 1999.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(2)  SL L 353, 24.12.1997., str. 26.

(3)  SL L 366, 15.12.1992., str. 10.

(4)  SL L 170, 28.6.1997., str. 19.

(5)  SL L 107, 28.4.1994., str. 8.

(6)  SL L 225, 22.9.1995., str. 1.

(7)  SL L 33, 8.2.1979., str. 36.


Top