Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0346

98/346/EZ: Odluka Komisije od 19. svibnja 1998. o izmjeni Odluke 97/569/EZ o sastavljanju privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvoda Tekst značajan za EGP

OJ L 154, 28.5.1998, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 109 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 168 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 168 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 109 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; Implicitno stavljeno izvan snage 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/346/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

109


31998D0346


L 154/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 19. svibnja 1998.

o izmjeni Odluke 97/569/EZ o sastavljanju privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

(98/346/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 95/408/EZ od 22. lipnja 1995. o uvjetima za sastavljanje, u prijelaznom razdoblju, privremenih popisa objekata u trećim zemljama iz kojih je državama članicama odobren uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla, proizvoda ribarstva ili živih školjkaša (1), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 97/34/EZ (2), a posebno njezin članak 2. stavak 4.,

budući da su Odlukom Komisije 97/569/EZ (3) kako je zadnje izmijenjena Odlukom 98/220/EZ (4) sastavljeni privremeni popisi objekata u trećim zemljama koji proizvode proizvode od mesa;

budući da je Novi Zeland proslijedio popis objekata koji proizvode proizvode od mesa peradi i za koje odgovorno tijelo potvrđuje da je objekt u skladu s pravilima Zajednice;

budući da se stoga za Novi Zeland može sastaviti privremeni popis objekata koji proizvode proizvode od mesa peradi; budući da se prema tome Odluka 97/569/EZ treba primjereno izmijeniti;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 97/569/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon točke 5. u legendi se dodaje sljedeći tekst:

„PMP

=

proizvodi od mesa peradi

RMP

=

proizvodi od mesa kunića

FMP

=

proizvodi od mesa uzgajane divljači

WMP

=

proizvodi od mesa divljači”;

(b)

Prilog ovoj Odluci dodaje se Prilogu I.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 10. svibnja 1998.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. svibnja 1998.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 243, 11.10.1995., str. 17.

(2)  SL L 13, 16.1.1997., str. 33.

(3)  SL L 234, 26.8.1997., str. 16.

(4)  SL L 82, 19.3.1998., str. 47.


ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: NUEVA ZELANDA / Land: NEW ZEALAND / Land: NEUSEELAND / Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ / Country: NEW ZEALAND / Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE / Paese: NUOVA ZELANDA / Land: NIEUW-ZEELAND / País: NOVA ZELÂNDIA / Maa: UUSI-SEELANTI / Land: NYA ZEELAND

1

2

3

4

5

ME 50

Alliance Group Ltd Lorneville

LORNEVILLE

Southland

FMP

PH 3

Waitaki Biosciences International Ltd

CHRISTCHURCH

Christchurch

FMP

PH 5

Healtheries of New Zealand Limited

MT WELLINGTON

Auckland

FMP

PH 26

McFarlane Laboratories NZ Ltd

AVONDALE

Auckland

FMP

PH 214

Garrett International Meats Ltd

PENROSE

Auckland

FMP

PH 436

BioProducts (New Zealand) Limited

MOSGIEL

Mosgiel

FMP

PH 448

En”Zaq Aquaculture Limited

BLENHEIM

Blenheim

FMP

PH 3

Waitaki Biosciences International Ltd

CHRISTCHURCH

Christchurch

WMP

PH 5

Healtheries of New Zealand Limited

MT WELLINGTON

Auckland

WMP

PH 26

McFarlane Laboratories NZ Ltd

AVONDALE

Auckland

WMP

PH 436

BioProducts (New Zealand) Limited

MOSGIEL

Mosgiel

WMP


Top