EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0181

1998/181/EZ, EZUČ, Euratom: Odluka Vijeća i Komisije od 23. rujna 1997. o sklapanju, od strane Europskih zajednica, Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima

OJ L 69, 9.3.1998, p. 1–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 149 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj

12/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

149


31998D0181


L 069/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.09.1997.


ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE

od 23. rujna 1997.

o sklapanju, od strane Europskih zajednica, Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima (1)

(98/181/EZ, EZUČ, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 54. stavak 2., članak 57. stavak 2. zadnju rečenicu, članak 66., članak 73.c stavak 2., članke 87., 99., 100.a i 113., članak 130.s stavak 1. i članak 235., u vezi s člankom 228. stavkom 2. drugom rečenicom i stavkom 3. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101. drugi stavak,

uzimajući u obzir mišljenje Savjetodavnog odbora osnovanog Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir jednoglasnu suglasnost Vijeća sukladno članku 95. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća sukladno članku 101. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

budući da su Europske zajednice i njihove države članice potpisale Europsku energetsku povelju 17. prosinca 1991.;

budući da su 17. prosinca 1994. Europske zajednice i njihove države članice potpisale Ugovor o Energetskoj povelji i Protokol uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima radi osiguravanja sigurnog i obvezujućeg međunarodnog pravnog okvira za načela i ciljeve utvrđene u Povelji;

budući da Europske zajednice i njihove države članice privremeno primjenjuju Ugovor o Energetskoj povelji na temelju odluka Vijeća 94/998/EZ (3) i 94/1067/Euratom (4) od dana njegova potpisivanja;

budući da su načela i ciljevi Ugovora o Energetskoj povelji od temeljne važnosti za budućnost Europe te dopuštaju članicama Zajednice nezavisnih država i zemljama središnje i istočne Europe razvoj vlastitih energetskih potencijala, istodobno pružajući pomoć u unapređenju sigurnosti opskrbe;

budući da će načela i ciljevi Protokola uz Energetsku povelju pomoći u osiguranju veće zaštite okoliša, poglavito promicanjem energetske učinkovitosti;

budući da je potrebno učvrstiti inicijativu i središnju ulogu Europskih zajednica, omogućavajući im potpuno sudjelovanje u provedbi Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju;

budući da će sklapanje Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju pomoći u postizanju ciljeva Europskih zajednica;

budući da se članak 73.c stavak 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice mora uporabiti kao pravni temelj za ovu Odluku, s obzirom na to da Ugovor o Energetskoj povelji nameće određene obveze Europskim zajednicama u pogledu kretanja kapitala i platnog prometa između Zajednica i trećih zemalja ugovornih stranaka Ugovora o Energetskoj povelji;

budući da Ugovor o Energetskoj povelji može utjecati na zakonodavne akte koji se temelje na članku 235. Ugovora o osnivanju Europske zajednice; budući da, za ispunjenje obveza koje proizlaze iz Ugovora o Energetskoj povelji o suradnji u području energetike, Ugovor o osnivanju Europske zajednice nije predvidio druge ovlasti osim onih iz članka 235.;

budući da Europske zajednice moraju odobriti Ugovor o Energetskoj povelji i Protokol uz Energetsku povelju;

budući da bi, radi osiguravanja jedinstvenog vanjskog predstavljanja Europskih zajednica, kako u postupku sklapanja, tako i pri ispunjavanju obveza koje su preuzele Europske zajednice i njihove države članice, trebalo uspostaviti odgovarajuće postupke koordinacije; budući da bi, u tu svrhu, trebalo predvidjeti da se ova Odluka polaže kod Vlade Portugalske Republike u isto vrijeme kada i isprave o ratifikaciji država članica; budući da se zbog istog razloga mora koordinirati stajalište koje Europske zajednice i države članice trebaju usvojiti u pogledu odluka koje donosi Konferencija o Energetskoj povelji osnovana Ugovorom o Energetskoj povelji, u područjima podijeljene nadležnosti;

budući da Konferencija o Energetskoj povelji ima autonomne ovlasti donošenja odluka; budući da je zbog toga potrebno predvidjeti odgovarajuće postupke za oblikovanje stajališta Europskih zajednica u okviru Konferencije o Energetskoj povelji;

budući da bi takvi postupci trebali biti pojednostavnjeni kako bi omogućili učinkovito sudjelovanje Europskih zajednica u spomenutoj Konferenciji;

budući da, u pogledu odluka gore spomenute Konferencije koje zahtijevaju donošenje ili izmjenu zakonodavstva Zajednice, Vijeće i Komisija djeluju u skladu s pravilima utvrđenima u članku 228. stavcima 1. i 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice;

budući da, u slučaju odluka koje donosi Konferencija o Energetskoj povelji i odnose se na područja mješovite nadležnosti, Europske zajednice i države članice trebaju surađivati radi postizanja zajedničkog stajališta u skladu sa sudskom praksom Suda Europskih zajednica,

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Ovime se, u ime Europske zajednice za ugljen i čelik, Europske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju, odobravaju Ugovor o Energetskoj povelji i Protokol uz Energetsku povelju o energetskoj učinkovitosti i povezanim okolišnim aspektima (dalje u tekstu „Protokol uz Energetsku povelju”).

Tekstovi Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

U ime Europske zajednice predsjednik Vijeća polaže ispravu o odobrenju Ugovora o Energetskoj povelji i Protokola uz Energetsku povelju kod Vlade Portugalske Republike, u skladu s člancima 39. i 49. Ugovora o Energetskoj povelji i člancima 15. i 21. Protokola o Energetskoj povelji. Pod istim uvjetima predsjednik Komisije polaže isprave o odobrenju u ime Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju.

Predsjednik Vijeća i predsjednik Komisije, djelujući u ime Europske zajednice, odnosno u ime Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju, savjetuju se s državama članicama kako bi se, što je više moguće, osiguralo istodobno polaganje njihovih isprava o odobrenju.

Članak 3.

1.   Stajalište, čije se donošenje može zatražiti od Europske zajednice u okviru Konferencije o Energetskoj povelji, osnovane Ugovorom o Energetskoj povelji, u pogledu odluka te Konferencije koje zahtijevaju donošenje ili izmjenu zakonodavstva Zajednice, podložno stavku 3. usvaja Vijeće, djelujući u skladu s odgovarajućim pravilima Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom. Međutim, Vijeće odlučuje jednoglasno ako odluka koju navedena Konferencija treba donijeti pokriva područje za koje se zahtijeva jednoglasnost pri donošenju unutarnjih pravila Zajednice.

2.   U ostalim slučajevima stajalište koje zauzima Europska zajednica usvaja Vijeće.

3.   O pitanjima iz stavka 1. Vijeće i Komisija redovito u potpunosti obavješćuju Europski parlament te Europskom parlamentu daju mogućnost da izrazi svoja gledišta o stajalištu koje Zajednica treba zauzeti u okviru Konferencije iz stavka 1.

U slučaju odluka navedene Konferencije sukladno članku 34. stavku 7. Ugovora o Energetskoj povelji, Vijeće se savjetuje s Europskim parlamentom ili od njega pribavlja suglasnost prije donošenja svoje odluke, pod uvjetima utvrđenima u članku 228. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

4.   Stajalište, koje je potrebno donijeti u ime Europske zajednice za ugljen i čelik, usvaja Komisija uz odobrenje Vijeća, odlučujući kvalificiranom većinom ili jednoglasno, ovisno o sadržaju.

5.   Stajalište, koje je potrebno donijeti u ime Europske zajednice za atomsku energiju, usvaja Komisija uz odobrenje Vijeća, odlučujući kvalificiranom većinom.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. rujna 1997.

Za Vijeće

Predsjednik

H. WIJERS

Za Komisiju

Predsjednik

J. SANTER


(1)  Vijeće je 27. svibnja 1997. donijelo Odluku o sklapanju Ugovora o Energetskoj povelji u ime Europske zajednice.

(2)  SL C 85, 17.3.1997.

(3)  SL L 380, 31.12.1994., str. 1.

(4)  SL L 380, 31.12.1994., str. 113.


Top