Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0145

98/145/EZ: Odluka Vijeća od 12. veljače 1998. o odobravanju, u ime Europske zajednice, izmjene dodataka I. i II. Bonskoj Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, kako je odlučeno na petom sastanku Konferencije stranaka Konvencije

OJ L 46, 17.2.1998, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 91 - 92
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 180 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 61 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/145/oj

11/Sv. 122

HR

Službeni list Europske unije

61


31998D0145


L 046/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 12. veljače 1998.

o odobravanju, u ime Europske zajednice, izmjene dodataka I. i II. Bonskoj Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, kako je odlučeno na petom sastanku Konferencije stranaka Konvencije

(98/145/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 130.s stavak 1., u vezi s člankom 228. stavkom 2. prvom rečenicom te člankom 228. stavkom 3. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da je Europska zajednica na temelju Odluke 82/461/EEZ (3) ugovorna stranka Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja;

budući da je na petom sastanku Konferencije stranaka, održanom u Ženevi od 10. do 16. travnja 1997., dvadeset i jedna ugrožena migratorna vrsta dodana Dodatku I. te Konvenciji, a dvadeset i dvije vrste dodane su Dodatku II. Konvenciji; budući da je Komisija sudjelovala na tom sastanku u ime Zajednice;

budući da je jedanaest vrsta obuhvaćeno Direktivom Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (4);

budući da u skladu s člankom XI. Konvencije izmjena dodataka Konvenciji stupa na snagu za sve stranke devedeset dana nakon sastanka Konferencije stranaka na kojem je usvojena, osim za one stranke koje izraze rezervu u skladu sa stavkom 6. tog članka;

budući da Zajednica treba odobriti izmjene dodacima I. i II. Konvenciji usvojene na petom sastanku ugovornih stranaka, kako je utvrđeno u članku XI. Konvencije,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Uključivanje vrsta Lutra provocax, Lutra felina, Pontoporia blainvillei, Hippocamelus bisulcus, Spheniscus humboldti, Diomedea amsterdamensis, Phoenicoparrus andinus, Phoenicoparrus jamesi, Anser erythropus, Branta ruficollis, Marmaronetta angustirostris, Aythya nyroca, Polysticta stelleri, Aquila clanga, Aquila heliaca, Falco naumanni, Sarothrura ayresi, Chettusia gregaria,Larus atlanticus, Hirundo atrocaerulea, Acrocephalus paludicola u Dodatku I. Konvenciji o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja i vrsta Phocoena spinipinnis, Phocoena drioptica, Cephalorhynchus eutropia, Lagernorhynchus obscurus, Spheniscus demersus, Diomedea exulans, Diomedea epomophora, Diomedea irrorata, Diomedea nigripes, Diomedea immutabilis, Diomedea melanophris, Diomedea bulleri, Diomedea cauta, Diomedea chlororhynchos, Diomedea chrysostoma, Phobetria fusca, Phobetria palpebrata, Sarothura ayresi, Crex crex, Amazona tucumana, Hirundo atrocaerulea, Acrocephalus paludicola u Dodatak II. navedenoj Konvenciji, odobrava se u ime Europske zajednice.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 1998.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BATTLE


(1)  SL C 267, 3.9.1997., str. 66.

(2)  SL C 339, 10.11.1997.

(3)  SL L 210, 19.7.1982., str. 10.

(4)  SL L 103, 25.4.1979., str. 1.


Top