Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0511

96/511/EZ: Odluka Komisije od 29. srpnja 1996. o upitnicima utvrđenima direktivama Vijeća 80/779/EEZ, 82/884/EEZ, 84/360/EEZ i 85/203/EEZ Tekst značajan za EGP

OJ L 213, 22.8.1996, p. 16–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 66 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 169 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 169 - 177
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 3 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/511/oj

15/Sv. 17

HR

Službeni list Europske unije

3


31996D0511


L 213/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 29. srpnja 1996.

o upitnicima utvrđenima direktivama Vijeća 80/779/EEZ, 82/884/EEZ, 84/360/EEZ i 85/203/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

(96/511/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 80/779/EEZ od 15. srpnja 1980. o graničnim vrijednostima kvalitete zraka i orijentacijskim vrijednostima za sumporov dioksid i lebdeće čestice (1), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 8.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 82/884/EEZ od 3. prosinca 1982. o graničnoj vrijednosti za olovo u zraku (2), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 6.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 84/360/EEZ od 28. lipnja 1984. o suzbijanju onečišćenja zraka iz industrijskih postrojenja (3), kako je zadnji put izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 15.a,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 85/203/EEZ od 7. ožujka 1985. o normama kvalitete zraka za dušikov dioksid (4), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 91/692/EEZ (5), a posebno njezin članak 8.,

budući da su Direktive 80/779/EEZ, 82/884/EEZ, 84/360/EEZ i 85/203/EEZ izmijenjene člankom 4. Direktive 91/692/EEZ kojom se od država članica traži da Komisiji prenesu podatke o provedbi određenih direktiva u obliku sektorskog izvješća;

budući da to izvješće treba utvrditi na temelju upitnika ili kao kratki pregled koji sastavlja Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 6. Direktive 91/692/EEZ;

budući da su mjere predviđene ovom Direktivom u skladu s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 6. Direktive 91/692/EEZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se usvajaju upitnici utvrđeni u Prilogu, koji se odnose na direktive 80/779/EEZ, 82/884/EEZ, 84/360/EEZ i 85/203/EEZ.

Članak 2.

Države članice upotrebljavaju upitnike utvrđene u Prilogu kao osnovu za sastavljanje sektorskih izvješća koja su dužne dostaviti Komisiji na temelju članka 4. Direktive 91/692/EEZ.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 1996.

Za Komisiju

Ritt BJERREGAARD

Članica Komisije


(1)  SL L 229, 30.8.1980., str. 30.

(2)  SL L 378, 31.12.1982., str. 15.

(3)  SL L 188, 16.7.1984., str. 20.

(4)  SL L 87, 27.3.1985., str. 1.

(5)  SL L 377, 31.12.1991., str. 48.


PRILOG

POPIS UPITNIKÂ

I.

Upitnik o Direktivi Vijeća 80/779/EEZ od 15. srpnja 1980. o graničnim vrijednostima kvalitete zraka i orijentacijskim vrijednostima za sumporov dioksid i lebdeće čestice

II.

Upitnik o Direktivi Vijeća 82/884/EEZ od 3. prosinca 1982. o graničnoj vrijednosti za olovo u zraku

III.

Upitnik o Direktivi Vijeća 84/360/EEZ od 28. lipnja 1984. o suzbijanju onečišćenja zraka iz industrijskih postrojenja

IV.

Upitnik o Direktivi Vijeća 85/203/EEZ od 7. ožujka 1985. o normama kvalitete zraka za dušikov dioksid

UPITNIK O DIREKTIVI 80/779/EEZ

Image

Image

Image

UPITNIK O DIREKTIVI 82/884/EEZ

Image

Image

UPITNIK SASTAVLJEN NA TEMELJU DIREKTIVE 91/692/EEZ

Image

UPITNIK O DIREKTIVI 85/203/EEZ

Image

Image


Top