Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0034

94/34/EEZ: Odluka Komisije od 24. siječnja 1994. o provedbi računalne mreže Animo

OJ L 21, 26.1.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 367 - 368
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 367 - 368
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 182 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 182 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 36 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/34(1)/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

36


31994D0034


L 021/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 24. siječnja 1994.

o provedbi računalne mreže Animo

(94/34/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/118/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 3.,

budući da je Komisija donijela nekoliko odluka o računalnoj mreži Animo, a posebno Odluku 91/398/EEZ od 19. srpnja 1991. o računalnoj mreži za povezivanje veterinarskih tijela (Animo) (3), Odluku 92/486/EEZ od 25. rujna 1992. o uspostavljanju načina suradnje između centra domaćina Animo i država članica (4) i Odluku 93/227/EEZ od 5. travnja 1993. o privremenom uspostavljanju računalne mreže Animo u Italiji (5);

budući da računalna mreža Animo sada radi u većem dijelu Zajednice;

budući da je cilj da mreža radi u čitavoj Zajednici, budući da je stoga potrebno odrediti rokove za početak provođenja sustava kao cjeline;

budući da je potrebno, međutim, utvrditi pravila koja se primjenjuju u slučaju da država članica nije u mogućnosti u potpunosti sudjelovati u mreži;

budući da ova Odluka ne dovodi u pitanje prethodne odredbe koje se odnose na računalni sustav Animo, a posebno one sadržane u odlukama 92/486/EEZ i 93/227/EEZ;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice osiguravaju da se njihove središnje jedinice priključe na mrežu Animo (slanje i primanje svih poruka, predviđenih na temelju sustava Animo) najkasnije do 1. veljače 1994.

Članak 2.

Države članice osiguravaju da se sve njihove lokalne jedinice i granične inspekcijske postaje priključe na mrežu Animo najkasnije do 1. lipnja 1994.

Članak 3.

Ako država članica ne može, u skladu s člankom 1., koristiti računalnu mrežu Animo od 1. veljače 1994., središnje tijelo te države članice šalje faksom središnjem tijelu države odredišta sve poruke koje je trebao poslati sustav Animo.

Članak 4.

Ako lokalna jedinica u državi članici ne može koristiti računalnu mrežu Animo od 1. lipnja 1994., središnje tijelo te države članice osigurava da sve poruke koje je ta jedinica trebala uputiti putem sustava Animo preuzme središnja jedinica.

Članak 5.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se ne dovodeći u pitanje ranije odredbe koje se odnose na sustav Animo, a posebno one sadržane u odlukama 92/486/EEZ i 93/227/EEZ.

Članak 6.

Stanje u vezi s provedbom sustava Animo preispitat će se u ožujku 1994.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. siječnja 1994.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 62, 15.3.1993., str. 49.

(3)  SL L 221, 9.8.1991., str. 30.

(4)  SL L 291, 7.10.1992., str. 20.

(5)  SL L 97, 23.4.1993., str. 31.


Top