Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0070

93/70/EEZ: Odluka Komisije od 21. prosinca 1992. o kodiranju poruke „Animo”

OJ L 25, 2.2.1993, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 374 - 378
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 96 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 29 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/70/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

29


31993D0070


L 025/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 21. prosinca 1992.

o kodiranju poruke „Animo”

(93/70/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/65/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 3.,

budući da je radi osiguranja funkcioniranja mreže Komisija 3. prosinca 1991. donijela Odluku 91/637/EEZ o predlošku poruke koja se šalje putem računalne mreže „Animo” (3);

budući da je potrebno radi brzog razumijevanja poruke „Animo” i učinkovite zaštite zdravlja životinja odrediti kodove koji će se koristiti za robu iz točke 4. Priloga Odluci 91/637/EEZ;

budući da prisutnost nekih živih životinja i proizvoda u šifrantu, određenom u ovoj Odluci, sama po sebi ne podrazumijeva da poruka mora biti poslana putem računalne mreže „Animo”;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Kodovi koji se koriste za robu iz točke 4. prve alineje Priloga Odluci 91/637/EEZ određeni su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 1992.

Za Komisiju

Ray MAC SHARRY

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(2)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(3)  SL L 343, 13.12.1991., str. 46.


PRILOG

NAZIVI I BROJEVI ZA ROBU KOJI SE KORISTE U PORUCI ANIMO

KOPITARI (1) (oznaka KN: 0101)

registrirani konji …

21.01.01.09

konji za uzgoj i proizvodnju …

21.01.01.01

konji za klanje …

21.01.01.02

konji za privremeni prihvat …

21.01.01.10

ostali kopitari …

21.01.09

GOVEDA (oznaka KN: 0102)

telad mlađa od 15 dana …

21.02.01

goveda za uzgoj …

21.02.02

goveda za proizvodnju …

21.02.04

goveda za klanje …

21.02.03

ostala goveda …

21.02.09

OVCE I KOZE (oznaka KN: 0104)

ovce za uzgoj …

21.03.02

ovce za tov …

21.03.01

ovce za klanje …

21.03.03

koze za uzgoj …

21.04.02

koze za tov …

21.04.01

koze za klanje …

21.04.03

SVINJE (oznaka KN: 0103)

svinje za uzgoj …

21.05.02

svinje za proizvodnju …

21.05.01

svinje za klanje …

21.05.03

PERAD (2) (oznaka KN: 0105 ili 0106)

jednodnevni pilići (20 ili više jedinica) …

22.01.09

perad za uzgoj i proizvodnju (20 ili više jedinica) …

22.02.09

perad za obnovu populacije divljači (20 ili više jedinica) …

22.04.09

perad u serijama do 20 jedinica …

22.09.09

perad za klanje …

22.03.09

ŽIVE RIBE (3) (oznaka KN: 0301)

osjetljive vrste riba …

23.04.01.09

ostale vrste riba …

23.04.02

RAKOVI (3) (oznaka KN: 0306)

prijemljive vrste rakova …

23.04.03.09

ostale vrste rakova …

23.04.04

MEKUŠCI (3) (oznaka KN: 0307)

prijemljive vrste mekušaca …

23.04.05.09

ostale vrste mekušaca …

23.04.06

IKRA I GAMETE ŽIVIH RIBA (3) (oznaka KN: 0301)

ikra i gamete prijemljivih vrsta …

23.06.01

ikra i gamete drugih vrsta …

23.06.09

JAJA ZA VALENJE (oznaka KN: 0407 00 11 ili 0407 00 19)

jaja za valenje u serijama do 20 jedinica …

41.01.01

jaja za valenje u serijama do 20 jedinica …

41.01.02

SJEME-JAJNE STANICE-ZAMECI (oznaka KN: 0511)

sjeme goveda …

46.01.01

sjeme svinja …

46.01.02

sjeme drugih vrsta:

 

konja …

46.01.09.01

ovaca …

46.01.09.02

koza …

46.01.09.03

ostalo (4)

46.01.09.99

jajne stanice goveda …

46.02.01

jajne stanice ostalih vrsta:

 

svinja …

46.02.09.01

konja …

46.02.09.02

ovaca …

46.02.09.03

koza …

46.02.09.04

ostalo (4)

46.02.09.99

zameci goveda …

46.03.01

zameci drugih vrsta:

 

svinja …

46.03.09.01

konja …

46.03.09.02

ovaca …

46.03.09.03

koza …

46.03.09.04

ostalo (4)

46.03.09.99

OSTALI SISAVCI (5) (oznaka KN: 0106)

Primati

11.01

—   Parnoprstaši:

Preživači

šupljorošci …

11.03.01.01

rašljoroga antilopa …

11.03.01.02

žirafe …

11.03.01.03

pravi jeleni …

11.03.01.04

ostali preživači …

11.03.01.05

Deve

deve i ljame …

11.03.02

Nepreživači

vodeni konj …

11.03.03.01

svinje staroga svijeta …

11.03.03.03

ostale svinje …

11.03.03.02

—   Neparnoprstaši:

nosorozi …

11.04.01

tapiri …

11.04.02

Sirene (morske krave)

11.05

Pećinari (Hyracoidea)

11.06

—   Surlaši:

afrički slon …

11.07.01

azijski slon …

11.07.02

—   Cjevozupci:

afrički mravojed …

11.08.01

—   Zvijeri:

mačke

mačke (6)

11.09.01

ostale mačke …

11.09.02

Psi

psi (6)

11.09.03

ostali psi …

11.09.04

Ostale zvijeri

hijene …

11.09.05

cibetke i genetke (viverridae) …

11.09.06

kune …

11.09.07

rakuni …

11.09.08

medvjedi …

11.09.09

—   Perajari:

pravi tuljani …

11.10.01

ušati tuljani …

11.10.03

morževi …

11.10.02

kitovi

11.11

—   glodavci:

prasenca …

11.12.01.01

bodljikava prasad …

11.12.01.99

štakori i miševi …

11.12.02

ostali mišoliki glodavci …

11.12.02.99

vjeverice …

11.12.03

—   Dvojezupci:

zečevi za obnovu populacije …

11.12.04.01

ostali zečevi …

11.12.04.02

divlji zec …

11.12.04.03

zečevi zvizdači …

11.12.04.04

ljuskavci ili pangolini

11.13

krezubice

11.14

šišmiši ili netopiri

11.15

kukcojedi

11.16

kožuškari

11.17

tobolčari

11.18

jednootvorni sisavci

11.19

OSTALE PTICE (5) (oznaka KN: 0106)

patkarice ili gušćarice

12.16

srpokrilke

12.06

kivikalci ili kiviji

12.23

širokljunke

12.07

pravi kazuari

12.24

šljukarice

12.13

rodarice

12.17

mišjakinje

12.05

golubčarke

12.11

modrivrane

12.03

kukavice

12.09

sokolovke

12.15

kokoške

12.14

plijenori

12.21

vrapčarke

12.01

pelikanke

12.18

djetlovke

12.02

gnjurci

12.20

bubnjavke

12.19

papigašice

12.10

nandui

12.25

pingvinke

12.27

sovovke

12.08

nojevke

12.26

tinamuovke

12.22

trogoni

12.04

REPTILI (5) (oznaka KN: 0106)

ljuskaši

13.01

zmije

13.02

krokodili

13.04

—   Kornjače:

morske kornjače: …

13.03.01

druge kornjače …

13.03.09

VODOZEMCI (5) (oznaka KN: 0106)

—   žabe:

prave žabe …

14.01.01

druge žabe …

14.01.99

repaši

14.02

drugi repaši

14.03

OSTALI KRALJEŽNJACI (5) (oznaka KN: 0106) …

19.01

BESKRALJEŽNJACI (5) (oznaka KN: 0106)

—   Kukci:

pčela matica …

24.01.01

pčele …

24.01.02

svilac …

24.01.03

ostali kukci …

24.01.99

ostali beskralježnjaci

24.02

ŽIVOTINJSKI OTPAD (7) (oznaka KN: 0511)

neobrađeni materijal visokog rizika …

49.01

obrađeni materijal visokog rizika …

49.02

neobrađeni materijal niskog rizika …

49.03

obrađeni materijal niskog rizika …

49.04

ŽLIJEZDE I ORGANI (8) (oznaka KN: 0510)

za farmaceutsku industriju …

48.07.01


(1)  Kopitari (uključujući zebre) ili magareće vrste ili mladunčad ili križance tih vrsta.

(2)  Kokoši, purani, biserke, patke, guske, prepelice, golubovi, fazani i jarebice.

(3)  U pogledu bolesti s popisa I. i II. Priloga Direktivi Vijeća 91/67/EEZ.

(4)  Navedite jesu li životinje poslane:

(a)

iz ili u tijelo, institut ili centar koji je odobrilo nadležno tijelo;

(b)

u zoološki vrt.

(5)  Navedite jesu li poslane životinje:

(a)

za uzgoj;

(b)

poslane iz ili u tijelo, institut ili centar koji je odobrilo nadležno tijelo;

(c)

poslane zoološkom vrtu;

(d)

poslane za potrebe cirkusa ili sajmova.

(6)  Navedite jesu li životinje koje se šalju:

(a)

mlađe od tri mjeseca;

(b)

stare tri mjeseca ili više.

(7)  U skladu s definicijom iz članka 2. stavka 1. Direktive Vijeća 90/667/EEZ.

(8)  Navedeni u članku 1. stavku (a) Odluke Komisije 92/183/EEZ.


Top