Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0563

92/563/EEZ: Odluka Komisije od 19. studenoga 1992. o bazi podataka koja pokriva uvozne zahtjeve Zajednice, predviđene projektom Shift

OJ L 361, 10.12.1992, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 116 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 116 - 116
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 239 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 217 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 217 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/563/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

28


31992D0563


L 361/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 19. studenoga 1992.

o bazi podataka koja pokriva uvozne zahtjeve Zajednice, predviđene projektom Shift

(92/563/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka pri uvozu (projekt Shift) i o izmjeni direktiva 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 92/628/EEZ i Odluke 90/424/EEZ te stavljanju izvan snage Odluke 88/192/EEZ (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da je, kako bi se uspostavila i učinkovito koristila baza podataka iz članka 1. i Priloga II. stavka 1. Odluci 92/438/EEZ, potrebno odrediti obilježja, sadržaj i uvjete uspostavljanja i korištenja te baze podataka;

budući da je razvoj korisničkog sustava za bazu podataka Zajednice odgovornost Komisije i da u obzir uzima operativne sustave koji se koriste u državama članicama;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe primjene ove Odluke, „baza podataka Zajednice” znači baza podataka koja pokriva uvozne zahtjeve Zajednice za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla koji dolaze iz trećih zemalja.

2.   Baza podataka mora biti razmjerna. Korisnik mora imati mogućnost koristi od brzog i jednostavnog pristupa podacima koji su potrebni za provjere.

Članak 2.

Baza podataka Zajednice uključuje podatke iz članka 4. stavka 1. Odluke 92/438/EEZ. Nadalje, ona uključuje posebne uvozne uvjete koji se primjenjuju na državu članicu ili dio države članice i određene objekte.

Članak 3.

1.   Komisija je odgovorna za razvoj korisničkog sustava za bazu podataka Zajednice.

2.   Razvoj iz stavka 1. uključuje:

opis strukture baze podataka Zajednice,

definiciju i realizaciju funkcija tehničke primjene potrebnih za njezino korištenje.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 1992.

Za Komisiju

Ray MAC SHARRY

Član Komisije


(1)  SL L 243, 25.8.1992., str. 27.


Top