Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0323

75/323/EEZ: Direktiva Vijeća od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električne instalacije poljoprivrednih i šumarskih traktora na kotačima na uređajima za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima namijenjenim za poljoprivredu i šumarstvo

OJ L 147, 9.6.1975, p. 38–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 90 - 91
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 117 - 118
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 117 - 118
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 125 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 125 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 13 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/1980; stavljeno izvan snage 31978L0933

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/323/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

13


31975L0323


L 147/38

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.05.1975.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 20. svibnja 1975.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električne instalacije poljoprivrednih i šumarskih traktora na kotačima na uređajima za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima namijenjenim za poljoprivredu i šumarstvo

(75/323/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da se tehnički zahtjevi prema kojima traktori moraju biti sukladni nacionalnom zakonodavstvu između ostalog odnose na električne instalacije na uređajima za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima;

budući da su ti zahtjevi u pojedinačnim državama članicama različiti; budući da je stoga potrebno da sve države članice uz svoja postojeća pravila ili povrh njih donesu jednake zahtjeve, posebno da bi bilo moguće uvesti postupak EEZ homologacije tipa koji je bio predmet Direktive Vijeća 74/150/EEZ (3) od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstva država članica o homologaciji tipa poljoprivrednih ili šumarskih traktora koja se primjenjuje za svaki tip traktora;

budući da bi ti tehnički zahtjevi trebali biti oni koje je donijela Međunarodna organizacija za standardizaciju u svojoj preporuci ISO R/1724 – Električni spojevi za vozila sa 6 ili 12V električnom opremom (Prvo izdanje, travanj 1970.),

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   „Poljoprivredni ili šumarski traktor” znači bilo koje motorno vozilo opremljeno kotačima ili gusjenicama s najmanje dvije osi, čija je glavna funkcija vučna snaga i koje je posebno namijenjeno za vuču, guranje, prijevoz ili pogon određenih alata, strojeva ili priključnih vozila namijenjenih za poljoprivrednu ili šumarsku uporabu. Može biti opremljeno za prijevoz tereta ili putnika.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje samo na traktore iz prethodnog stavka koji su opremljeni pneumatskim gumama, imaju dvije osi te najveću konstrukcijsku brzinu između 6 i 25 kilometara na sat.

Članak 2.

Ni jedna država članica ne smije odbiti EEZ homologaciju tipa ni nacionalnu homologaciju za traktor zbog razloga vezanih uz električne instalacije na uređajima za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima ako je traktor opremljen električnim instalacijama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu.

Članak 3.

Ni jedna država članica ne smije odbiti registraciju ni zabraniti prodaju ni početak uporabe traktora zbog razloga vezanih uz električne instalacije na uređajima za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima ako je traktor opremljen električnim instalacijama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu.

Članak 4.

Izmjene potrebne za prilagođavanje zahtjeva iz Priloga tehničkom napretku donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 13. Direktive 74/150/EEZ.

Članak 5.

1.   Države članice donose odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom unutar osamnaest mjeseci od njezine objave i o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice osiguravaju da se tekstovi glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva dostave Komisiji.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 1975.

Za Vijeće

Predsjednik

R. RYAN


(1)  SL C 160, 18.12.1969., str. 29.

(2)  SL C 48, 16.4.1969., str. 21.

(3)  SL L 84, 28.3.1974., str. 10.


PRILOG

Traktor mora biti opremljen fiksnom utičnicom sa sedam kontakata u skladu s preporukom ISO R/1724, prvo izdanje, travanj 1970., koja uključuje napajanje električnom energijom od 12 volti uređaja za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima namijenjenim za uporabu u poljoprivredi ili šumarstvu.


Top