Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R0668

Uredba Vijeća (EEZ) br. 668/74 od 28. ožujka 1974. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 922/72 o utvrđivanju općih pravila za dodjeljivanje potpore za dudov svilac

OJ L 85, 29.3.1974, p. 61–61 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 159 - 159
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 169 - 169
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 169 - 169
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 206 - 206
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 206 - 206
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 7 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/668/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

7


31974R0668


L 085/61

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 668/74

od 28. ožujka 1974.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 922/72 o utvrđivanju općih pravila za dodjeljivanje potpore za dudov svilac

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 845/72 (1) od 24. travnja 1972. o utvrđivanju posebnih mjera za poticanje uzgoja dudovog svilca, a posebno njezin članak 2. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da je Uredbom (EEZ) br. 922/72 (2), kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 884/73 (3), Vijeće utvrdilo opća pravila za dodjeljivanje potpore za dudov svilac za uzgojne godine 1972./73. i 1973./74.; budući da je iskustvo pokazalo da bi navedenu Uredbu trebalo nastaviti primjenjivati i u budućim uzgojnim godinama,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 1. Uredbe (EEZ) br. 922/72, brišu se riječi „za uzgojne godine 1972./73. i 1973./74.”.

Članak 2.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. travnja 1974.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. ožujka 1974.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ERTL


(1)  SL L 100, 27.4.1972., str. 1.

(2)  SL L 86, 31.3.1973., str. 34.

(3)  SL L 86, 31.3.1973., str. 34.


Top