Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971D0142

71/142/EEZ: Odluka Vijeća od 22. ožujka 1971. o jačanju suradnje između središnjih banaka država članica Europske ekonomske zajednice

OJ L 73, 27.3.1971, p. 14–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(I) P. 158 - 158
English special edition: Series I Volume 1971(I) P. 176 - 176
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 38 - 38
Spanish special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 38 - 38
Portuguese special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 38 - 38
Special edition in Finnish: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Swedish: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/142/oj

10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

3


31971D0142


L 073/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.03.1971.


ODLUKA VIJEĆA

od 22. ožujka 1971.

o jačanju suradnje između središnjih banaka država članica Europske ekonomske zajednice

(71/142/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 105. stavak 1.,

uzimajući u obzir završno priopćenje Konferencije šefova država i vlada održane u Den Haagu 1. i 2. prosinca 1969., a posebno njegovu točku 8.,

uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća i predstavnika vlada država članica od 22. ožujka 1971. (1) o postupnom uspostavljanju ekonomske i monetarne unije u Zajednici, a posebno njezinu točku III.5.,

uzimajući u obzir preporuku Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da gore navedena Rezolucija osigurava jačanje suradnje između središnjih banaka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice usklađuju svoju monetarnu i kreditnu politiku vodeći pritom računa o smjernicama opće ekonomske politike koje je odredilo Vijeće.

Članak 2.

U tom se okviru središnje banke pozivaju da u okviru svojih ovlasti i područja svojih odgovornosti:

(a)

usklađuju svoje politike u monetarnim i kreditnim pitanjima u sklopu Odbora guvernera središnjih banaka;

(b)

donesu opće smjernice koje treba slijediti svaka od njih, posebno vezano uz trend likvidnosti banaka, uvjete ponude kredita i visine kamatnih stopa;

(c)

utvrde praktične metode za primjenu ovog postupka.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 1971.

Za Vijeće

Predsjednik

M. COINTAT


(1)  SL L 28, 27.3.1971., str. 1.


Top