Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1210(01)

Sporazum u obliku razmjene pisama u vezi s izmjenom Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

OJ L 333, 10.12.2002, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 470 - 475
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 227 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 227 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 37 - 42

In force

03/Sv. 065

HR

Službeni list Europske unije

37


22002A1210(01)


L 333/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.11.2002.


SPORAZUM U OBLIKU RAZMJENE PISAMA

u vezi s izmjenom Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

U Bruxellesu 28.11.2002.

Poštovani gospodine,

u vezi sa Sporazumom između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, čast mi je predložiti vam izmjene Priloga ovom Sporazumu kako slijedi:

Zamijeniti tekstove Priloga V., horizontalna pitanja 42.A i 42.B, te Priloga VII. tekstovima Priloga A i B koji su priloženi ovom pismu, usuglašenim od strane naših odnosnih tijela.

Bio bih Vam zahvalan ako biste potvrdili suglasnost Novog Zelanda s ovom izmjenom Priloga Sporazumu.

Primite, gospodine, izraze mog najdubljeg poštovanja.

Za Europsku zajednicu

Image

U Londonu 28.11.2002.

Poštovani gospodine,

imam čast pozvati se na vaše pismo koje sadrži pojedinosti predloženih izmjena Priloga V., horizontalna pitanja 42.A i 42.B i Prilog VII. Sporazumu između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla.

S tim u vezi imam čast potvrditi prihvatljivost za Novi Zeland predloženih izmjena navedenih u Vašem gore navedenom pismenu, preslika kojeg je priložena ovom pismu.

Primite, gospodine, izraze mog najdubljeg poštovanja.

Za kompetentnu agenciju Novog Zelanda

Image


PRILOG A

„PRILOG V.

PRIZNAVANJE SANITARNIH MJERA

Proizvod

Izvoz EZ-a na Novi Zeland

Izvoz Novog Zelanda u EZ

Trgovinski uvjeti

Istov.

Posebni uvjeti

Mjera

Trgovinski uvjeti

Istov.

Posebni uvjeti

Mjera

Standardi EZ-a

Standardi NZ-a

Standardi NZ-a

Standardi EZ-a

42. A. Horizontalna pitanja

Definicije

 

 

 

 

 

 

 

 

Za „ozbiljnu infektivnu bolest” i „epizootske bolesti”

EZ treba potvrditi

Voda

80/778/EEZ

Zakon o mesu 1981

Zakon o zdravlju 1956

Da (1)

 

 

Zakon o mesu 1981

80/778/EEZ

Da (1)

 

EZ treba procijeniti novi prijedlog NZ-a za sustav za vodu

Rezidui

Praćenje rezidua

Vrste koje imaju crveno meso

96/22/EZ

96/23/EZ

Zakon o mesu 1981

Zakon o hrani 1981

Da (1)

 

 

Zakon o mesu 1981

96/22/EZ

96/23/EZ

Da (1)

 

 

Ostale vrste

NO

Nije ocijenjeno

Tek treba razmotriti

NO

Nije ocijenjeno

Tek treba razmotriti

Standardi

NO

Nije ocijenjeno (trenutačno izvan područja primjene Sporazuma)

Tek treba razmotriti

NO

Nije ocijenjeno (trenutačno izvan područja primjene Sporazuma)

Tek treba razmotriti

Sustavi certificiranja

96/93/EZ

Proizvodi životinjskog podrijetla

Akt 1999

Da (1)

Status istovrijednosti primjenjuje se na sve životinje i proizvode životinjskog podrijetla za koje je potvrđena istovrijednost (Da 1) u pogledu zdravlja životinja ili javnog zdravlja, ovisno o slučaju.

 

Proizvodi životinjskog podrijetla

Akt 1999

72/462/EEZ

91/495/EEZ

92/5/EEZ

92/45/EEZ

94/65/EZ

96/93/EZ

Da (1)

Status istovrijednosti primjenjuje se na životinje i proizvode životinjskog podrijetla iz područja primjena direktiva 72/462/EEZ, 91/495/EEZ, 92/5/EEZ, 92/45/EEZ, 94/65/EZ za koje je potvrđena istovrijednost (Da 1) u pogledu zdravlja životinja ili javnog zdravlja, ovisno o slučaju.

U slučaju kada se službena potvrda o zdravlju izdaje nakon odlaska pošiljke, ona sadrži uputu na odgovarajući broj prihvatljivosti (ED), datum izdavanja dokumenta o prihvatljivosti kao pratećeg dokumenta uz službenu potvrdu o zdravlju, datum odlaska pošiljke i datum potpisivanja službene potvrde o zdravlju. Novi Zeland obavješćuje graničnu inspekcijsku postaju prispijeća o svakom problemu u vezi s certificiranjem nakon odlaska iz Novog Zelanda.

Za sve proizvode osim onih za koje je potvrđena istovrijednosti sustava certificiranja EZ još treba ocijeniti istovrijednost.

42. B. Horizontalna pitanja

Pitanje

Mjera

Popis objekata

Nadležno tijelo preporuča stavljanje na popis

Tek treba razmotriti

Trenutačno se i dalje zahtijevaju popisi

Tek treba razmotriti

Certificiranje

Usklađenost zahtijevanih informacija

Tek treba razmotriti

Izmjena postojećih potvrda

NZ je zahtijevao da EZ razmotri

Načela označivanja zdravstvene ispravnosti

Tek treba razmotriti

Sukladnost

Razlučivanje/transparentnost

Tek treba razmotriti

Poveznica na proces neovisnog ocjenjivanja

Tek treba razmotriti

Nadzor objekata

Veterinarski nadzor

EZ treba pojasniti unutarnje/vanjske zahtjeve

(a)

Nije ocijenjeno, ocjenjivanje u tijeku, Da (3), Da (2) i Ne = u međuvremenu se primjenjuju postojeći trgovinski uvjeti.

(b)

Za EZ: Životinje i proizvodi životinjskog podrijetla moraju zadovoljavati uvjete za trgovinu unutar Zajednice, osim ako je drukčije navedeno u tekstu Priloga V.

(c)

Za definicije kratica vidjeti Glosar na početku ovog Priloga.”


PRILOG B

„PRILOG VII.

CERTIFICIRANJE

Službeni zdravstveni certifikati će obuhvatiti pošiljke živih životinja i/ili proizvoda životinjskog podrijetla kojima se trguje među strankama.

Potvrda o zdravlju:

(a)

i.

usuglašena potpuna jednakovrijednost – Koristiti obrazac potvrde o zdravlju(jednakovrijednost za zdravlje životinja ili javno zdravlje prema potrebi i za sustave certificiranja). Vidjeti Da (1)Prilog V.;

‚Ovdje opisan/a (upisati živu životinju ili proizvod životinjskog podrijetla) zadovoljava odnosne standarde i zahtjeve (zdravlja životinja/javnog zdravlja (1)) (Novog Zelanda/Europske zajednice (1) koji su priznati kao jednakovrijedni standardima i zahtjevima (Novog Zelanda/Europske zajednice (1)) propisanih u (Veterinarskom sporazumu između Europske zajednice/Novog Zelanda (Odluka Vijeća 97/132/EZ)). Posebno u skladu su (upisati ... zakonodavstvo izvoznika).

ii.

jednakovrijednost usuglašena za zdravlje životinja i/ili javno zdravlje prema potrebi, vidjeti Da (1) Prilog V., ali ne za sustave certificiranja – postojeće certificiranje;

(b)

jednakovrijednost načelo usuglašena – potrebno je riješiti manje bitna pitanja. vidjeti Da (2), Prilog V. – postojeće certificiranje;

(c)

jednakovrijednost u obliku udovoljavanja uvjetima zemlje uvoznika – potvrda o zdravlju koja se koristi u skladu s Prilogom V. Vidjeti Da (3), Prilog V.;

(d)

nije jednakovrijedno – postojeće certificiranje.

Za izvoz iz Novog Zelanda: službeni zdravstveni certifikat će se izdati na engleskom jeziku kao i na jednom od jezika države članice u kojoj se nalazi granična nadzorna postaja na koju se dostavlja pošiljka.

Za izvoz iz Europske zajednice: službeni zdravstveni certifikat će se izdati na jeziku države članice podrijetla kao i na engleskom.

Nadzorno tijelo se brine da nadležni službenici koji izdaju certifikat budu upoznati sa zdravstvenim uvjetima uvoznika kao što je propisano ovim Sporazumom i obvezni su potvrditi ove zahtjeve prema potrebi.

Za pošiljke roba za koje je propisan obrazac potvrde o zdravlju iz stavka (a) točke i., službeni zdravstveni certifikat se može izdati nakon upućivanja pošiljke pod uvjetom da:

certifikat bude na raspolaganju pri dolasku na granične inspekcijske postaje,

se izjava iz stavka (a) točke i. nadopuni sljedećom izjavom: ‚Dolje potpisani službenik potvrđuje ovu pošiljku na temelju dokumenta/dokumenata o ispunjavanju uvjeta’ (navedi upute na odgovarajući dokument/odgovarajuće dokumente o ispunjavanju uvjeta (ED) izdane dana (upiši datum), koji su po njemu provjereni i izdani prije upućivanja pošiljke.”


(1)  Nepotrebno precrtati.’;


Top