EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A1128(01)

Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane

OJ L 327, 28.11.1997, p. 3–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 070 P. 3 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 070 P. 3 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 068 P. 5 - 71

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2016

11/Sv. 068

HR

Službeni list Europske unije

3


31997D0800


L 327/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.10.1997.


ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE

od 30. listopada 1997.

o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane (1)

(97/800/EZUČ, EZ, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 54. stavak 2., zadnju rečenicu članka 57. stavka 2. i članak 66., članak 73c. stavak 2., članak 75., članak 84. stavak 2., članke 99., 100., 113. i 235. u vezi s drugom rečenicom članka 228. stavka 2. i drugim podstavkom članka 228. stavka 3.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno drugi stavak njegovog članka 101.,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (2),

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom EZUČ-a i uz suglasnost Vijeća,

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća dano u skladu s člankom 101. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

budući da sklapanje Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, potpisanog 24. lipnja 1994. u Krfu, pridonosi postizanju ciljeva Europskih zajednica;

budući da je svrha tog Sporazuma ojačati veze uspostavljene posebno Sporazumom između Europske ekonomske zajednice, Europske zajednice za atomsku energiju i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o trgovini i trgovinskoj i gospodarskoj suradnji potpisanog 18. prosinca 1989. i odobrenog Odlukom 90/116/EEZ (3);

budući da određene obveze predviđene Sporazumom o partnerstvu i suradnji izvan područja primjene trgovinske politike Zajednice utječu ili bi mogle utjecati na dogovore utvrđene aktima Zajednice usvojenima u područjima prava poslovnog nastana, prijevoza i tretmana poduzeća;

budući da su navedenim Sporazumom za Europsku zajednicu uvedene određene obveze s obzirom na kretanje kapitala i plaćanja između Zajednice i Rusije;

budući da pored toga, u mjeri u kojoj navedeni Sporazum utječe na Direktivu Vijeća 90/434/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, prijenose imovine i razmjenu dionica društava različitih država članica (4) i na Direktivu Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na vladajuća društva i ovisna društva različitih država članica (5) koje se temelje na članku 100. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, taj se članak koristi kao pravna osnova;

budući da se određenim odredbama navedenog Sporazuma za Europsku zajednicu uvode obveze u području pružanja usluga koje prelaze prekogranični okvir;

budući da Ugovor o osnivanju Europske zajednice ne predviđa posebne ovlasti za određene odredbe navedenog Sporazuma koje provodi Zajednica; budući da je stoga potrebno pozvati se na članak 235. Ugovora,

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Ovime se u ime Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju odobrava Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, zajedno s protokolima i izjavama.

Tekstovi su priloženi ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Stajalište Zajednice u Vijeću za suradnju i Odboru za suradnju određuje Vijeće na prijedlog Komisije ili, prema potrebi, Komisija u svakom pojedinom slučaju u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju.

2.   U skladu s člankom 91. Sporazuma o partnerstvu i suradnji, predsjednik Vijeća predsjedava Vijećem za suradnju i iznosi stajalište Zajednice. Predstavnik Komisije predsjedava Odborom za suradnju u skladu s njegovim poslovnikom i iznosi stajalište Zajednice.

3.   Odluku o objavljivanju preporuka Vijeća za suradnju i Odbora za suradnju u Službenom listu Europskih zajednica donose Vijeće i Komisija na pojedinačnoj osnovi.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća u ime Europske zajednice dostavlja obavijest predviđenu člankom 112. Sporazuma. Predsjednik Komisije dostavlja takvu obavijest u ime Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju.

Sastavljeno u Luxembourgu 30. listopada 1997.

Za Komisiju

Predsjednik

J. SANTER

Za Vijeće

Predsjednik

F. BODEN


(1)  Ovaj Sporazum o partnerstvu i suradnji potpisale su Europske zajednice i tadašnjih dvanaest država članica s Rusijom 24. lipnja 1994. Nakon proširenja potpisan je Dodatni protokol s Rusijom 21. svibnja 1997. kako bi se Austriji, Finskoj i Švedskoj omogućilo da postanu članice Sporazuma uz ostalih dvanaest država članica i kako bi verzije Sporazuma na švedskom i finskom jeziku postale službene.

Nakon okončanja potrebnih postupaka, Zajednice i njihove države članice također su odlučile - nakon sklapanja ovog Sporazuma o partnerstvu - privremeno primijeniti gore navedeni Dodatni protokol do njegovog stupanja na snagu, u skladu s njegovim člankom 4. Sukladno tome, tekst Sporazuma o partnerstvu sadržan u finskom i švedskom izdanju Službenog lista je onaj koji postaje službnim prema Dodatnom protokolu.

Sporazum o partnerstvu i suradnji sklopljen s Rusijom stupa na snagu 1. prosinca 1997., nakon što stranke dovrše obavješćivanje o dovršetku postupaka navedenih u drugom stavku članka 112. Sporazuma do 30. listopada 1997.

(2)  SL C 339, 18.12.1995., str. 45.

(3)  SL L 68, 15.3.1990., str. 1.

(4)  SL L 225, 20.8.1990., str. 1.

(5)  SL L 225, 20.8.1990., str. 6.


Top