EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2367

Uredba Vijeća (EU) 2022/2367 od 3. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

ST/14252/2022/REV/1

OJ L 311I, 3.12.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2367/oj

3.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

LI 311/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/2367

od 3. prosinca 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/2369 od 3. prosinca 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2) o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene u Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP (3).

(3)

Vijeće je 6. listopada 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/1909 (4) kojom se uvodi izuzeće od zabrane pružanja pomorskog prijevoza i zabrane pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom u treće zemlje sirove nafte ili naftnih derivata koji su podrijetlom iz Rusije ili se izvoze iz Rusije, koji su kupljeni na razini ili ispod unaprijed utvrđene gornje granice cijena koju je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena. Tim se izuzećem namjerava ublažiti negativne posljedice na opskrbu trećih zemalja energijom i smanjiti porast cijena uzrokovan izvanrednim tržišnim uvjetima, uz istodobno ograničavanje ruskih prihoda od nafte.

(4)

Vijeće je 3. prosinca 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/2369 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP. Odlukom (ZVSP) 2022/2369 utvrđuje se gornja granica cijena, odnosno cijena barela po kojoj ili ispod koje je sirova nafta iz Rusije izuzeta od zabrane pružanja pomorskog prijevoza i zabrane pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom u treće zemlje.

(5)

Odlukom (ZVSP) 2022/2369 pojašnjava se postojeća zabrana trgovine i brokeringa ruskom sirovom naftom i naftnim derivatima te proširuje izuzeće u pogledu ograničenja cijena ako se takvom robom trguje na razini ili ispod gornje granice cijena.

(6)

Odlukom (ZVSP) 2022/2369 prijelazno razdoblje od 90 dana, koje se primjenjuje na prijevoz sirove nafte i određenih naftnih derivata nakon svake naknadne promjene gornje granice cijena, proširuje se i na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanje financijske pomoći u vezi s prijevozom, pod istim uvjetima. Ova je mjera nužna kako bi svi subjekti dosljedno primjenjivali ograničenje cijene.

(7)

Odlukom (ZVSP) 2022/2369 uvodi se prijelazno razdoblje od 45 dana za plovila koja prevoze sirovu naftu podrijetlom iz Rusije, koja je kupljena i utovarena na plovilo prije 5. prosinca 2022., a istovarena u konačnoj luci odredišta prije 19. siječnja 2023.

(8)

Odlukom (ZVSP) 2022/2369 objašnjeno je da se zabrana pružanja usluga koje se odnose na prijevoz ruske sirove nafte ili naftnih derivata plovilom pod zastavom treće zemlje odnosi na plovila koja su nekad prevezla takvu robu kupljenu po cijeni višoj od gornje granice cijena ako je subjekt odgovoran za taj prijevoz bio svjestan ili je imao razlog sumnjati da je to tako. To je nužno da bi se osigurala pravna sigurnost.

(9)

Odlukom (ZVSP) 2022/2369 uvodi se izuzeće od zabrane pružanja pomorskog prijevoza i zabrane pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s pomorskim prometom u treće zemlje, ako je to potrebno za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe.

(10)

Naposljetku, Odlukom (ZVSP) 2022/2369 uvodi se redovito preispitivanje mehanizma ograničavanja cijena kako bi se uzelo u obzir djelotvornost te mjere u odnosu na njezine očekivane rezultate, njezinu provedbu, međunarodno poštovanje mehanizma ograničavanja cijena i neformalno usklađivanje s tim mehanizmom i njezin mogući učinak na Uniju i njezine države članice te kako bi se odgovorilo na kretanja na tržištu, uključujući moguće poremećaje. Takvim preispitivanjem treba uzeti u obzir ciljeve gornje granice cijena, uključujući njezinu sposobnost smanjenja ruskih prihoda od nafte, kao i načelo da bi gornja granica cijena trebala biti najmanje 5 % niža od prosječne tržišne cijene ruske nafte i naftnih derivata. Prosječnu tržišnu cijenu trebalo bi izračunati u suradnji s Međunarodnom agencijom za energiju. Sva pitanja koja bi mogla utjecati na funkcioniranje i uvjete u vezi s gornjom granicom cijena uputila bi se Koaliciji za ograničavanje cijena nakon rasprave u Vijeću. Kako bi se pravodobno ocijenila kretanja na tržištu, takvo bi preispitivanje trebalo provoditi od sredine siječnja 2023., a Vijeće bi to pitanje trebalo ponovno razmotriti svaka dva mjeseca nakon toga.

(11)

Uzimajući u obzir trenutačne okolnosti, koje dovode u pitanje konkurentnost pomorskog prometa EU-a, kao i činjenicu da je brodarska industrija sektor gospodarstva koji se sporo oporavlja, Komisija namjerava hitno donijeti odgovarajuće mjere potpore, među ostalim daljnjim razvojem postojećih instrumenata najkasnije 5. veljače 2023., čiji je cilj očuvanje vjerodostojnosti i strateške važnosti brodarske industrije Unije, održavanje i daljnje jačanje konkurentnosti pomorskog prometa EU-a, uz istodobnu zaštitu interesa konkurentnog upravljanja brodovima koji plove pod zastavama država članica, kao i poticanje zamjene zastava brodova kako bi se upisali u registre brodova država članica.

(12)

Te su mjere obuhvaćene područjem primjene Ugovora te je stoga, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(13)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 3.n Uredbe (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zabranjeno je izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s trgovinom, brokeringom ili prijevozom u treće zemlje, uključujući prijenos s broda na brod, sirove nafte ili naftnih derivata navedenih u Prilogu XXV. koji su podrijetlom iz Rusije ili koji su izvezeni iz Rusije.”

;

2.

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Zabranjena je trgovina, brokering ili prijevoz u treće zemlje, uključujući prijenos s broda na brod, sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 od 5. prosinca 2022., ili naftnih derivata obuhvaćene oznakom KN 2710 od 5. veljače 2023., kako su navedeni u Prilogu XXV., koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.”

;

3.

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Zabrana iz stavka 4. ovog članka primjenjuje se od datuma stupanja na snagu prve odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP u skladu s člankom 4.p stavkom 9. točkom (a) te odluke.

Od datuma stupanja na snagu svake sljedeće odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP, zabrane iz stavaka 1. i 4. ovog članka ne primjenjuju se, tijekom razdoblja od 90 dana, na prijevoz proizvoda navedenih u Prilogu XXV. ovoj Uredbi koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije, ni na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s tim prijevozom, pod uvjetom:

(a)

da se prijevoz ili pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili financijske pomoći u vezi s tim prijevozom temelje na ugovoru sklopljenom prije datuma stupanja na snagu svake sljedeće odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP; i

(b)

da nabavna cijena barela nije bila veća od cijene utvrđene u Prilogu XXVIII. ovoj Uredbi na datum sklapanja tog ugovora.”

;

4.

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se:

(a)

od 5. prosinca 2022. na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00, a od 5. veljače 2023. na naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710, koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije, pod uvjetom da nabavna cijena barela takvih proizvoda ne premašuje cijenu utvrđenu u Prilogu XXVIII.;

(b)

na sirovu naftu ni naftne derivate kako su navedeni u Prilogu XXV. ako je ta roba podrijetlom iz treće zemlje i samo se utovaruju u Rusiji, izlazi iz nje ili se provozi kroz nju, pod uvjetom da ni podrijetlo ni vlasnik te robe nisu ruski;

(c)

na prijevoz ni tehničku pomoć, brokerske usluge, financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s takvim prijevozom, proizvoda navedenih u Prilogu XXIX. u treće zemlje koje su u njemu navedene, u trajanju navedenom u tom prilogu;

(d)

od 5. prosinca 2022. na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00, koja je podrijetlom iz Rusije ili je izvezena iz Rusije, kupljena iznad cijene utvrđene u Prilogu XXVIII., te je utovarena na plovilo u luci utovara prije 5. prosinca 2022.i istovarena u konačnoj odredišnoj luci prije 19. siječnja 2023.”

;

5.

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   U slučaju da je, nakon stupanja na snagu Odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP, plovilom prevezena rusku sirovu naftu ili naftni derivati iz stavka 4., i subjekt odgovoran za prijevoz je bio svjestan ili je imao razloga sumnjati da su ta sirova nafta ili naftni derivati kupljeni po cijeni višoj od cijene utvrđene u Prilogu XXVIII. ovoj Uredbi na datum sklapanja ugovora o takvoj kupnji, zabranjuje se tim plovilom pružati usluge iz stavka 1. ovog članka koje se odnose na prijevoz sirove nafte ili naftnih derivata podrijetlom iz Rusije ili izvezenih iz Rusije, kako su navedeni u stavku 4. ovog članka, tijekom 90 dana od datuma istovara tereta kupljenog po cijeni višoj od gornje granice cijena.”

;

6.

dodaju se sljedeći stavci:

„9.   Zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na prijevoz ili pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s prijevozom potrebnim za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe, pod uvjetom da je nacionalno nadležno tijelo obaviješteno odmah nakon što je događaj utvrđen.

10.   Države članice i Komisija međusobno se obavješćuju o otkrivenim slučajevima kršenja ili izbjegavanja zabrana utvrđenih u ovom članku.

Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene, među ostalim u cilju djelotvornosti mjere.

11.   Funkcioniranje mehanizma ograničavanja cijena, uključujući Prilog XXVIII. te zabrane iz stavaka 1. i 4. ovog članka, preispituje se od sredine siječnja 2023. i svaka dva mjeseca nakon toga.

Pri preispitivanju u obzir se uzima djelotvornost te mjere u odnosu na njezine očekivane rezultate, njezinu provedbu, međunarodno poštovanje mehanizma ograničavanja cijena i neformalno usklađivanje s tim mehanizmom i njezin mogući učinak na Uniju i njezine države članice. Njime se odgovara na kretanja na tržištu, uključujući moguće poremećaje.

Kako bi se postigli ciljevi gornje granice cijena, uključujući njezinu sposobnost smanjenja ruskih prihoda od nafte, gornja granica cijena mora biti najmanje 5 % niža od prosječne tržišne cijene ruske nafte i naftnih derivata, izračunane na temelju podataka koje je dostavila Međunarodna agencija za energiju.”

.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. prosinca 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BEK


(1)  SL L 311 I, 3.12.2022.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1909 od 6. listopada 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 259I, 6.10.2022., str. 122.).


Top