EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1178

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1178 оd 16. srpnja 2021. o izmjeni određenih priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu određenih popisa trećih zemalja iz koji je odobren ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla (Tekst značajan za EGP)

C/2021/5192

OJ L 256, 19.7.2021, p. 63–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1178/oj

19.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 256/63


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1178

оd 16. srpnja 2021.

o izmjeni određenih priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu određenih popisa trećih zemalja iz koji je odobren ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 među ostalim se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji se primjenjuju od 21. travnja 2021. Jedan od tih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja je da te pošiljke moraju dolaziti iz treće zemlje ili područja, ili njihove zone ili kompartmenta, koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/692 (2) dopunjuje se Uredba (EU) 2016/429 u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenta ako je riječ o životinjama akvakulture, te se ona također primjenjuje od 21. travnja 2021. U članku 3. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 propisano je da se ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni njezinim područjem primjene smije dopustiti samo ako te pošiljke dolaze iz treće zemlje ili područja, ili njihove zone ili kompartmenta, koji su uvršteni na popis za određene vrste životinja, zametne proizvode i proizvode životinjskog podrijetla u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni u toj delegiranoj uredbi.

(3)

Nadalje, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/404 (3) utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona, ili kompartmenta ako je riječ o životinjama akvakulture, iz kojih je dopušten ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja i kategorija zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)

Provedbena uredba (EU) 2021/404 također se primjenjuje od 21. travnja 2021., a popisi trećih zemalja, područja ili zona iz njezinih priloga imaju istu svrhu kao slični popisi prethodno utvrđeni u nekoliko akata Komisije koji su stavljeni izvan snage i zamijenjeni tom provedbenom uredbom s učinkom od tog datuma. Međutim, više izmjena popisâ iz tih ranijih akta Komisije nije uzeto u obzir u popisima koji su sada utvrđeni u Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404. Razlog tome je uglavnom taj što se takvi popisi često izmjenjuju kako bi se u obzir uzela pitanja kao što su promjene epidemiološke situacije u pogledu bolesti životinja ili sanitarni uvjeti ili jamstva u pogledu zdravlja životinja ili javnog zdravlja u trećim zemljama ili područjima.

(5)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (4) utvrđen je popis trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz peradi i proizvoda od peradi u Uniju i njihov provoz kroz Uniju. Ta je uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2021/404 u čijim su prilozima V. i XIV. sada utvrđeni popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači. Međutim, više izmjena popisa iz Uredbe (EZ) br. 798/2008 nije uzeto u obzir u popisima iz priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404. Konkretno, Uredba (EZ) br. 798/2008 izmijenjena je Provedbenom uredbom (EU) 2020/626 (5) u pogledu unosa za Republiku Sjevernu Makedoniju, Provedbenom uredbom (EU) 2020/1166 (6) u pogledu unosa za Sjedinjene Američke Države, Provedbenom uredbom (EU) 2020/1752 (7) u pogledu unosa za Australiju, Provedbenom uredbom (EU) 2020/2083 (8) u pogledu unosa za Japan, Provedbenom uredbom (EU) 2021/460 (9) u pogledu unosa za Ukrajinu i Provedbenom uredbom (EU) 2021/568 (10) u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu. Stoga bi Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 trebalo izmijeniti kako bi se u obzir uzele te izmjene popisa utvrđenog u Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(6)

Nadalje, Australija je dostavila ažurirane podatke o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području nakon izbijanja visokopatogene influence ptica (HPAI), potvrđenog 31. srpnja 2020. na jednom gospodarstvu na kojem se drži perad na njezinu državnom području, te o mjerama koje je poduzela radi sprečavanja daljnjeg širenja te bolesti. Konkretno, nakon tog izbijanja HPAI-a Australija je provela mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti. Osim toga, Australija je provela potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja na prethodno zaraženom gospodarstvu za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(7)

Komisija je ocijenila informacije koje je dostavila Australija i zaključila da je to izbijanje HPAI-a uklonjeno i da više ne postoji rizik povezan s ulaskom u Uniju proizvoda od peradi iz te treće zemlje.

(8)

Osim toga, Ujedinjena Kraljevina dostavila je ažurirane podatke o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u vezi s izbijanjima HPAI-a potvrđenima 27. siječnja 2021. na otoku Angleseyju u Walesu, 8. veljače 2021. na području Redcar i Cleveland u Engleskoj, 12. veljače 2021. u Glenrothesu u vijeću Fife u Škotskoj i 29. ožujka 2021. u okrugu Staffordshire u Engleskoj te o mjerama koje je poduzela radi sprečavanja daljnjeg širenja te bolesti. Konkretno, nakon tih izbijanja HPAI-a Ujedinjena Kraljevina je provela mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti. Osim toga, Ujedinjena Kraljevina je provela potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja na zaraženim gospodarstvima za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(9)

Komisija je ocijenila informacije koje je dostavila Ujedinjena Kraljevina i zaključila da su izbijanja HPAI-a na gospodarstvima za uzgoj peradi na otoku Angleseyju u Walesu, na području Redcar i Cleveland u Engleskoj, u Glenrothesu u vijeću Fife u Škotskoj i u okrugu Staffordshire u Engleskoj uklonjena i da više ne postoji rizik povezan s ulaskom u Uniju proizvoda od peradi iz područja Ujedinjene Kraljevine iz kojih je zbog tih izbijanja suspendiran ulazak u Uniju proizvoda od peradi.

(10)

Stoga bi u unosima za Australiju i Ujedinjenu Kraljevinu u tablici u dijelu 1. priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo uzeti u obzir i trenutačna epidemiološka situacija u tim trećim zemljama.

(11)

Osim toga, u Prilogu VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđen je popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ptica u zatočeništvu i zametnih proizvoda ptica u zatočeništvu. U tom bi popisu trebalo uzeti u obzir popis trećih zemalja iz kojih je odobren uvoz u Uniju ptica u zatočeništvu utvrđen u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 139/2013 (11), koja je stavljena izvan snage Delegiranom uredbom (EU) 2020/692. Prilog VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se na popis uvrstili Argentina i Filipini.

(12)

Neke su treće zemlje Komisiji dostavile i odgovore na upitnik o ulasku u Uniju ovitaka s obzirom na zdravlje životinja i javno zdravlje. Te su treće zemlje Komisiji dostavile dostatne dokaze i jamstva za uvrštenje na popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka. Stoga bi ih trebalo uvrstiti na popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka, koji je utvrđen u Prilogu XVI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404, i taj bi prilog trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

U Prilogu XVII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđen je popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju sirovog mlijeka, kolostruma, proizvoda na osnovi kolostruma, mliječnih proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda koji se ne moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa. U tom bi popisu trebalo uzeti u obzir popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje u Europsku uniju pošiljaka sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma, te navesti vrstu toplinske obrade koja se zahtijeva za takve proizvode, koji je utvrđen u Prilogu I. Uredbi Komisije (EU) br. 605/2010 (12), budući da je Uredba (EU) br. 605/2010 stavljena izvan snage i zamijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2021/404. Prilog XVII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se na popis uvrstila Bosna i Hercegovina.

(14)

U Prilogu XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđen je popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju mliječnih proizvoda koji se moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa. Popis iz Priloga XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebao bi odražavati popis iz stupca C Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010, koja se primjenjivala do 20. travnja 2021. Moldova je uvrštena u stupac C Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) 2021/645 (13). Prilog XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se na popis uvrstila Moldova.

(15)

U Prilogu XXII. utvrđen je popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren provoz kroz Uniju pod određenim uvjetima. Kako bi se izbjegli nepotrebni poremećaji u trgovini, ti posebni uvjeti trebali bi odražavati uvjete utvrđene pravilima Unije koji su se primjenjivali prije datuma početka primjene Provedbene uredbe (EU) 2021/404. Stoga bi Prilog XXII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo izmijeniti kako bi se prilagodili određeni posebni uvjeti za provoz kroz Uniju pošiljaka određenih mesnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine.

(16)

Priloge V., VI., XIV., XVI., XVII., XVIII. i XXII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(17)

Budući da se Provedbena uredba (EU) 2021/404 primjenjuju od 21. travnja 2021., radi pravne sigurnosti ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi V., VI., XIV., XVI., XVII., XVIII. i XXII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/626 оd 7. svibnja 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Republiku Sjevernu Makedoniju na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi u vezi s newcastleskom bolesti (SL L 146, 8.5.2020., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1166 оd 6. kolovoza 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Sjedinjene Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih proizvoda od peradi kroz Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica (SL L 258, 7.8.2020., str. 11.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1752 оd 23. studenoga 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Australiju na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi, u vezi s visokopatogenom influencom ptica (SL L 394, 24.11.2020., str. 5.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2083 оd 14. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Japan na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi, u vezi s visokopatogenom influencom ptica (SL L 423, 15.12.2020., str. 20.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/460 оd 16. ožujka 2021. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz određenih proizvoda od peradi u Uniju ili njihov provoz kroz Uniju, u vezi s visokopatogenom influencom ptica (SL L 91, 17.3.2021., str. 7.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/568 оd 6. travnja 2021. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih proizvoda od peradi kroz Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica (SL L 118, 7.4.2021., str. 10.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene (SL L 47, 20.2.2013., str. 1.).

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (SL L 175, 10.7.2010., str. 1.).

(13)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/645 оd 15. travnja 2021. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 u pogledu popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje pošiljki sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma u Europsku uniju (SL L 133, 20.4.2021., str. 29.).


PRILOG

Prilozi V., VI., XIV., XVI., XVII., XVIII. i XXII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

unos za Australiju zamjenjuje se sljedećim:

AU

Australija

AU-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

C, P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

C, P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

C, P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.”

ii.

unos za Ujedinjenu Kraljevinu zamjenjuje se sljedećim:

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

GB-1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

GB-2.2

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

GB-2.3

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

GB-2.4

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

GB-2.5

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

 

GB-2.6

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

 

GB-2.7

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

GB-2.8

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

GB-2.9

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

GB-2.10

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

GB-2.11

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

GB-2.12

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

GB-2.13

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

GB-2.14

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

GB-2.15

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

GB-2.16

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.”

iii.

unos za Sjedinjene Američke Države zamjenjuje se sljedećim:

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

US-1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.2

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.3

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.”

(b)

u dijelu 2. unos za Ujedinjenu Kraljevinu zamjenjuje se sljedećim:

„Ujedinjena Kraljevina

GB-1

Cijelo državno područje Ujedinjene Kraljevine osim područja GB-2

GB-2

Državno područje Ujedinjene Kraljevine koje odgovara sljedećem:

GB-2.1

Okrug North Yorkshire:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.30 i W1.47

GB-2.2

Okrug North Yorkshire:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.29 i W1.45

GB-2.3

Okrug Norfolk:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.49 i E0.95

GB-2.4

Okrug Norfolk:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.72 i E0.15

GB-2.5

Okrug Derbyshire:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.93 i W1.57

GB-2.6

Okrug North Yorkshire:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.37 i W2.16

GB-2.7

Orkneyski otoci:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N59.28 i W2.44

GB-2.8

Okrug Dorset:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N51.06 i W2.27

GB-2.9

Okrug Norfolk:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.52 i E0.96

GB-2.10

Okrug Norfolk:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.52 i E0.95

GB-2.11

Okrug Norfolk:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10,4 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.53 i E0.66

GB-2.12

Okrug Devon:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N50.70 i W3.36

GB-2.13

u blizini Amlwcha, otok Anglesey, Wales:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N53.38 i W4.30

GB-2.14

u blizini Redcara, Redcar i Cleveland, Engleska:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.57 i W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Škotska:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N56.23 i W3.02

GB-2.16

Okrug Staffordshire, okrug Derbyshire:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.99 i W1.85”

2.

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

umeće se sljedeći unos prije unosa za Australiju:

AR

Argentina

AR-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS”

 

 

 

 

ii.

umeće se sljedeći unos između unosa za Novi Zeland i unosa za Tunis:

PH

Filipini

PH-0

 

 

 

 

PH-1

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS”

 

 

 

 

(b)

u dijelu 2. nakon unosa za Brazil dodaje se sljedeći unos:

„Filipini

PH-1

Regija glavnog grada”

3.

Prilog XIV. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

unos za Australiju zamjenjuje se sljedećim:

AU

Australija

AU-0

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

 

B

31.7.2020.

20.7.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

 

C

31.7.2020.

20.7.2021.”

ii.

unos za Ujedinjenu Kraljevinu zamjenjuje se sljedećim:

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

 

 

 

 

GB-1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N

 

 

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

GB-2.2

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

GB-2.3

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

GB-2.4

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

GB-2.5

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

GB-2.6

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

GB-2.7

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.8

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.9

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

GB-2.10

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

GB-2.11

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

GB-2.12

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

GB-2.13

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

GB-2.14

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

GB-2.15

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

GB-2.16

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.”

iii.

unos za Japan zamjenjuje se sljedećim:

JP

Japan

JP-0

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

5.11.2020.”

 

iv.

unos za Republiku Sjevernu Makedoniju zamjenjuje se sljedećim:

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P2

 

22.4.2020.”

 

v.

unos za Ukrajinu zamjenjuje se sljedećim:

UA

Ukrajina

UA-0

 

 

 

 

UA-1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

 

 

 

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

 

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

30.11.2016.

7.3.2020.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

30.11.2016.

7.3.2020.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

30.11.2016.

7.3.2020.

UA-2.2

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

4.1.2017.

7.3.2020.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

4.1.2017.

7.3.2020.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

4.1.2017.

7.3.2020.

UA-2.3

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

4.1.2017.

7.3.2020.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

4.1.2017.

7.3.2020.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

4.1.2017.

7.3.2020.

UA-2.4

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

19.1.2020.

20.3.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

19.1.2020.

20.3.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

19.1.2020.

20.3.2021.”

UA-2.5

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

4.12.2020.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

4.12.2020.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

4.12.2020.

 

UA-2.6

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

24.12.2020.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

24.12.2020.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

24.12.2020.

 

UA-2.7

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

27.12.2020.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

27.12.2020.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

27.12.2020.

 

UA-2.8

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

29.12.2020.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

29.12.2020.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

29.12.2020.

 

UA-2.9

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

18.1.2021.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

18.1.2021.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

18.1.2021.

 

UA-2.10

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

 

3.2.2021.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

P1

 

3.2.2021.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

3.2.2021.

 

vi.

unos za Sjedinjene Američke Države zamjenjuje se sljedećim:

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

 

 

 

 

US-1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N

 

 

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.2

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.3

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.”

(b)

u dijelu 2. unos za Ukrajinu zamjenjuje se sljedećim:

„Ukrajina

UA-1

Cijelo državno područje Ukrajine, osim područja UA-2

UA-2

Državno područje Ukrajine koje odgovara sljedećem:

UA -2.1

Hersonska oblast (regija)

UA -2.2

Odeška oblast (regija)

UA -2.3

Černjivecka oblast (regija)

UA -2.4

Vinička oblast (regija), rajon Nemirov (okrug), općine:

 

selo Berezivka

 

selo Bratslav

 

selo Budky

 

selo Bugakiv

 

selo Chervone

 

selo Chukiv

 

selo Danylky

 

selo Dovzhok

 

selo Horodnytsia

 

selo Hrabovets

 

selo Hranitne

 

selo Karolina

 

selo Korovayna

 

selo Korzhiv

 

selo Korzhivka

 

selo Kryklivtsi

 

selo Maryanivka

 

selo Melnykivtsi

 

selo Monastyrok

 

selo Monastyrske

 

grad Nemyriv

 

selo Novi Obyhody

 

selo Ostapkivtsi

 

selo Ozero

 

selo Perepelychcha

 

selo Rachky

 

selo Salyntsi

 

selo Samchyntsi

 

selo Sazhky

 

selo Selevintsi

 

selo Sholudky

 

selo Slobidka

 

selo Sorokoduby

 

selo Sorokotiazhyntsi

 

selo Velyka Bushynka

 

selo Vovchok

 

selo Vyhnanka

 

selo Yosypenky

 

selo Zarudyntsi

 

selo Zelenianka

UA -2.5

Mikolajivska oblast (regija)

Hersonska oblast (regija), Hersonski (Bilozerskyi) rajon (okrug), općine:

 

selo Tavriyske

 

selo Nova zoria

UA -2.6

Kijevska oblast (regija):

 

rajon Ivankiv (okrug),

općine:

 

selo Leonivka

 

selo Blidcha

 

selo Kolentsi

 

selo Zymovyshche

 

selo Rudnia-Talska

 

selo Sosnivka

rajon Borodianka (okrug), općine:

 

selo Koblytsia

 

selo Talske

 

selo Myrcha

 

selo Stara Buda

 

selo Velykyi Lis

 

selo Krasnyi Rih

 

zaselak Mykhailivskyi

UA -2.7

Kijevska oblast (regija):

 

rajon Borodianka (okrug), općine:

 

grad Borodianka

 

selo Kachaly

 

selo Shybene

 

selo Nebrat

 

selo Nove Zalissia

 

selo Berestianka

 

selo Zdvyzhivka

 

selo Babyntsi

 

selo Buda-Babynetska

 

grad Klavdiyevo-Tarasove

 

selo Poroskoten

 

selo Pylypovychi

 

selo Nova Hreblia

 

selo Vablia

 

selo Druzhnia

 

selo Halynka

 

selo Zahaltsi

 

selo Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

 

seosko imanje „Blyzhni sady”

rajon Buchanskyi (okrug), općine:

 

grad Nemishayeve

 

selo Mykulychi

 

selo Dibrova

 

selo Kozyntsi

 

selo Chervona hilka

 

selo Plakhtianka

 

selo Myrotske

 

dio grada Vorzel ograničen ulicama Bilostotskykh i Pushkina

UA -2.8

Hersonska oblast (regija):

 

rajon Kakhovskyi (okrug), općine:

 

selo Zaozerne

 

selo Skvortsivka

 

selo Maryanivka

 

selo Slynenko

 

selo Olhivka

 

rajon Novotroyitskyi (okrug), općine:

 

selo Volodymyro-Ilyinka

 

selo Sofiivka

 

selo Katerynivka

UA -2.9

Kijevska oblast (regija), grad Kijev:

 

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u selu Hostomel u rajonu Buchanskyi i prostire se u smjeru kazaljke na satu:

(a)

na sjeveru, sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu:

 

Kijevska regija (oblast), rajon Buchanskyi (okrug), općine: selo Moshchun, grad Hostomel, grad Kotsiubynske, grad Irpin, grad Bucha, selo Horenka

(b)

na sjeveroistoku, istoku, jugoistoku, jugu:

 

granica Kijevske regije (oblast) s rajonima Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi (okruzi) grada Kijeva od križanja ulica Polarna, Avtozavodska i Semena Skliarenko do križanja s ulicom Oleny Telihy i ulicom Oleksandra Dovzhenko do križanja s avenijom Peremohy

UA -2.10

Donjecka oblast (regija):

 

okrug Volnovaskyi (bivši Velykonovosilkivskyi), općine:

 

selo Vesele

 

selo Fedorivka

 

selo Skudne

 

selo Dniproenerhiia

 

grad Velyka Novosilka

 

selo Rozdolne

 

selo Novyi Komar

 

selo Perebudova

 

selo Novoocheretuvate

 

selo Myrne

 

selo Ordadne

 

selo Komar

 

selo Vremivka

 

selo Voskresenka

 

selo Vilne Pole

 

selo Shevchenko

 

selo Burlatske

 

selo Pryvilne

 

Dnjepropetrovska oblast (regija):

 

okrug Prokrovskyi, općine:

 

selo Maliivka”

4.

dio 1. Priloga XVI. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći unos prije unosa za Argentinu: