EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0404

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

OJ L 114, 31.3.2021, p. 1–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj

31.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 114/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/404

оd 24. ožujka 2021.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 među ostalim se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji se primjenjuju od 21. travnja 2021. Jedan od tih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja je da te pošiljke moraju dolaziti iz treće zemlje ili područja, ili njihove zone ili kompartmenta, u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/692 (2) dopunjuje se Uredba (EU) 2016/429 u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenta ako je riječ o životinjama akvakulture. U članku 3. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 propisuje se da se ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni njezinim područjem primjene smije dopustiti samo ako te pošiljke dolaze iz treće zemlje ili područja, ili njihove zone ili kompartmenta, koji su uvršteni na popis za određene vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni u toj delegiranoj uredbi.

(3)

U ovoj bi Uredbi stoga trebalo utvrditi popise trećih zemalja, područja ili njihovih zona, ili kompartmenta ako je riječ o životinjama akvakulture, iz kojih bi trebalo dopustiti ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla, koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692, u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 230. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429.

(4)

Trenutačno su popisi trećih zemalja i područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla utvrđeni u više akata Komisije. Popisi su utvrđeni u Odluci Komisije 2007/777/EZ (3), Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 (4), Uredbi Komisije (EZ) br. 119/2009 (5), Uredbi Komisije (EU) br. 206/2010 (6), Uredbi Komisije (EU) br. 605/2010 (7), Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 139/2013 (8) i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/759 (9), koje se sve stavljaju izvan snage Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 s učinkom od 21. travnja 2021. Osim toga, drugi popisi utvrđeni su u Odluci Komisije 2006/168/EZ (10), Odluci Komisije 2008/636/EZ (11), Uredbi Komisije (EZ) No 1251/2008 (12), Odluci Komisije 2010/472/EU (13), Provedbenoj odluci Komisije 2011/630/EU (14), Provedbenoj odluci Komisije 2012/137/EU (15), Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659 i Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/294 (16), koje se sve stavljaju izvan snage ovom Provedbenom uredbom.

(5)

U skladu s novim okvirom o zdravlju životinja, utvrđenim Uredbom (EU) 2016/429, primjereno je u jednom aktu Komisije objediniti sve popise trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je na temelju zahtjeva u pogledu zdravlja životinja odobren ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692. To je u skladu s pristupom usvojenim u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692, u kojoj su u jednom aktu Komisije utvrđeni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju tih pošiljaka. Osim toga, njome se predviđa veća dosljednost i transparentnost zakonodavstva Unije.

(6)

Stoga bi odluke 2006/168/EZ i 2008/636/EZ, Uredbu (EZ) br. 1251/2008, Odluku 2010/472/EU, provedbene odluke 2011/630/EU i 2012/137/EU, Provedbenu uredbu (EU) 2018/659 i Provedbenu odluku (EU) 2019/294 trebalo staviti izvan snage s učinkom od 21. travnja 2021. U ovoj bi Uredbi stoga trebalo utvrditi nove popise trećih zemalja i područja ili njihovih zona koji će zamijeniti postojeće popise trećih zemalja i područja ili njihovih zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla. Postojeći popisi sastavljeni su i s obzirom na zdravlje životinja i s obzirom na sigurnost hrane, ako je relevantno. Međutim, novi popisi trebali bi se sastaviti zasebno, posebno na temelju zahtjeva u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni u Uredbi (EU) 2016/429 i na temelju zahtjeva u pogledu sigurnosti hrane koji su utvrđeni u Uredbi (EU) 2017/625.

(7)

U pojedinim slučajevima samo određene zone ili kompartmenti treće zemlje ili područja ispunjavaju sve kriterije utvrđene u članku 230. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 te relevantne zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692. U tim bi slučajevima ulazak u Uniju određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla trebalo dopustiti samo ako dolaze iz takvih zona ili kompartmenta treće zemlje ili područja. U ovoj bi Uredbi stoga na svakom popisu trebalo jasno navesti zonu/zone ili kompartment/kompartmente ako je riječ o životinjama akvakulture, trećih zemalja ili područja koji udovoljavaju tim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja.

(8)

U članku 231. točki (c) Uredbe (EU) 2016/429 utvrđeno je da bi na popisima koje je Komisija utvrdila na temelju članka 230. stavka 1. te uredbe trebalo navesti i određene uvjete i jamstva u pogledu zdravlja životinja u vezi s bolestima s popisa koje moraju ispunjavati treće zemlje i područja. U ovoj bi Uredbi stoga, ako je relevantno, trebalo utvrditi takve uvjete i jamstva u pogledu zdravlja životinja uzimajući u obzir konkretno stanje zdravlja životinja treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone, ili kompartmenta ako je riječ o životinjama akvakulture, te vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla o kojima je riječ.

(9)

U dijelu VI. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 utvrđena su posebna pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla kojima Unija nije konačno odredište te pošiljaka određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje su podrijetlom iz Unije i vraćaju se u Uniju. Tom se uredbom posebno predviđa mogućnost odobravanja ulaska u Uniju pošiljaka koje ne udovoljavaju svim relevantnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete. U ovoj bi Uredbi stoga trebalo utvrditi posebne uvjete u pogledu zdravlja životinja koje takve pošiljke moraju ispunjavati da bi mogle ući u Uniju.

(10)

U skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) države EFTA-e ne smatraju se trećim zemljama u slučaju trgovine s državama članicama EU-a u područjima koja su uređena Sporazumom o EGP-u.

(11)

S obzirom na to da bi se pravila koja su utvrđena u ovoj Uredbi trebala primjenjivati zajedno s pravilima koja su utvrđena u Uredbi (EU) 2016/429 i Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692, i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 21. travnja 2021.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

U ovoj se Uredbi utvrđuju popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona, ili kompartmenta ako je riječ o životinjama akvakulture, iz kojih se dopušta ulazak u Uniju pošiljaka vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla, koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692. Popisi i određena opća pravila koja se odnose na popise utvrđeni su u prilozima od I. do XXII. ovoj Uredbi.

Njome se utvrđuju i određeni uvjeti i jamstva u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju određenih pošiljaka te navode predlošci certifikata o zdravlju životinja koje treba koristiti treća zemlja ili područje podrijetla pošiljke.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

Članak 3.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona ili kompartmenta iz kojih se dopušta ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla

1.   Nadležno tijelo dopušta ulazak u Uniju pošiljaka vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla obuhvaćenih područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692 samo ako su treća zemlja ili područje podrijetla pošiljke, ili njihova zona ili kompartment, uvršteni na popis za određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla i pošiljku prati certifikat o zdravlju životinja, koji mora pratiti pošiljke takvih vrsta i kategorija, iz tablice utvrđene u dijelu 1.:

(a)

Priloga II. za kopitare i papkare osim:

i.

kopitara;

ii.

kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima;

(b)

Priloga III. za kopitare i papkare namijenjene zatvorenim objektima;

(c)

Priloga IV. za kopitare;

(d)

Priloga V. za perad i zametne proizvode peradi;

(e)

Priloga VI. za ptice u zatočeništvu i zametne proizvode ptica u zatočeništvu;

(f)

Priloga VII. za matice pčela i bumbare

(g)

Priloga VIII. za pse, mačke i pitome vretice;

(h)

Priloga IX. za zametne proizvode goveda;

(i)

Priloga X. za zametne proizvode ovaca i koza;

(j)

Priloga XI. za zametne proizvode svinja;

(k)

Priloga XII. za zametne proizvode kopitara;

(l)

Priloga XIII. za svježe meso kopitara i papkara;

(m)

Priloga XIV. za svježe meso peradi i pernate divljači;

(n)

Priloga XV. za mesne proizvode kopitara i papkara, peradi i pernate divljači kako slijedi:

i.

odjeljka A dijela 1. za mesne proizvode koji su podvrgnuti nespecifičnom postupku obrade „A” za umanjivanje rizika ili postupcima obrade „B”, „C” ili „D” za mesne proizvode (u skladu s Prilogom XXVI. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692);

ii.

odjeljka B dijela 1. za proizvode tipa „biltong” ili „jerky” od kopitara i papkara, peradi i pernate divljači;

(o)

Priloga XVI. za ovitke;

(p)

Priloga XVII. za mlijeko, kolostrum i proizvode na osnovi kolostruma te mliječne proizvode dobivene od sirovog mlijeka i mliječne proizvode koji se ne moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa;

(q)

Priloga XVIII. za mliječne proizvode koji se moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa;

(r)

Priloga XIX. za jaja i proizvode od jaja;

(s)

Priloga XX. za proizvode životinjskog podrijetla namijenjene osobnoj uporabi;

(t)

Priloga XXI. za akvatične životinje vrsta s popisa namijenjene objektima akvakulture, puštanju u divljinu ili drugim namjenama, osim izravne prehrane ljudi, te određene akvatične životinje vrsta s popisa i proizvode životinjskog podrijetla od tih vrsta s popisa namijenjenih prehrani ljudi.

2.   Nadležno tijelo dopušta ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja, područja ili njihovih zona koji su uvršteni na popis u tablici iz dijela 1. Priloga XXII. samo:

(a)

ako je riječ o pošiljkama vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla iz stupca 3. te tablice i Unija nije njihovo konačno odredište;

ili

(b)

ako je riječ o pošiljkama vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla iz stupca 4. te tablice koje su podrijetlom iz Unije i vraćaju se u Uniju nakon provoza kroz treću zemlju ili područje.

Članak 4.

Posebni uvjeti i jamstva u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla

Države članice dopuštaju ulazak u Uniju pošiljaka obuhvaćenih područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692 samo ako te pošiljke ispunjavaju, ako je primjenjivo, posebne uvjete i jamstva u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni u odgovarajućem prilogu za određene vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla i za treću zemlju, područje ili njihovu zonu, ili kompartment ako je riječ o životinjama akvakulture.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Sljedeći se akti stavljaju izvan snage s učinkom od 21. travnja 2021.:

Odluka Komisije 2006/168/EZ,

Odluka Komisije 2008/636/EZ,

Odluka Komisije 2010/472/EU,

Provedbena odluka Komisije 2011/630/EU,

Provedbena odluka Komisije 2012/137/EU,

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/659,

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/294,

Odluka Komisije 2000/585/EZ.

Članak 6.

Prijelazne odredbe

Dopušta se ulazak u Uniju do 20. listopada 2021. pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju na temelju sljedećih akata Komisije, koje prati odgovarajući certifikat izdan u skladu s tim aktima Komisije pod uvjetom da je osoba ovlaštena za potpisivanje certifikata u skladu s tim aktima Komisije certifikat potpisala prije 21. kolovoza 2021.:

Odluka Komisije 2006/168/EZ,

Odluka Komisije 2007/777/EZ,

Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008,

Odluka Komisije 2008/636/EZ,

Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2008,

Uredba Komisije (EU) br. 206/2010,

Uredba Komisije (EU) br. 605/2010,

Odluka Komisije 2010/472/EU,

Provedbena odluka Komisije 2011/630/EU,

Uredba Komisije (EU) br. 28/2012,

Provedbena odluka Komisije 2012/137/EU,

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013,

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/759,

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/659,

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/294.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ (SL L 312, 30.11.2007., str. 49.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 119/2009 od 9. veljače 2009. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova za uvoz mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Zajednicu ili njegov provoz kroz Zajednicu te zahtjeva za veterinarsko certificiranje (SL L 39, 10.2.2009., str. 12.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str.1.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (SL L 175, 10.7.2010., str. 1.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene (SL L 47, 20.2.2013., str. 1.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 оd 28. travnja 2016. o izradi popisâ trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz kojih države članice odobravaju unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, o utvrđivanju zahtjeva za certifikaciju te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i stavljanju izvan snage Odluke 2003/812/EZ (SL L 126, 14.5.2016., str. 13.).

(10)  Odluka Komisije 2006/168/EZ od 4. siječnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja radi uvoza zametaka goveda u Zajednicu te stavljanja izvan snage Odluke 2005/217/EZ (SL L 57, 28.2.2006., str. 19.).

(11)  Odluka Komisije 2008/636/EZ od 22. srpnja 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz jajnih stanica i zametaka svinja (SL L 206, 2.8.2008., str. 32.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ u pogledu uvjeta i kriterija certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz u Zajednicu životinja i proizvoda akvakulture te utvrđivanju popisa vektorskih vrsta (SL L 337, 16.12.2008., str. 41.).

(13)  Odluka Komisije 2010/472/EU od 26. kolovoza 2010. o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka ovaca i koza u Uniju (SL L 228, 31.8.2010., str. 74.).

(14)  Provedbena odluka Komisije 2011/630/EU od 20. rujna 2011. o uvozu sjemena domaćih životinja vrste goveda u Uniju (SL L 247, 24.9.2011., str. 32.).

(15)  Provedbena odluka Komisije 2012/137/EU od 1. ožujka 2012. o uvozu sjemena domaćih životinja vrste svinja u Uniju (SL L 64, 3.3.2012., str. 29.).

(16)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/294 оd 18. veljače 2019. o utvrđivanju popisa državnih područja i trećih zemalja iz kojih se odobrava uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju i obrazac zdravstvenog certifikata za životinje za takav uvoz (SL L 48, 20.2.2019., str. 41.).


PRILOG I.

Opća pravila za priloge od II. do XXII.

U ovom su Prilogu utvrđena sljedeća opća pravila koja se primjenjuju za priloge od II. do XXII.

(1)

Ako su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka iz članka 3. ispunjeni za cijelo državno područje treće zemlje ili područja podrijetla, treća zemlja ili područje uvrštava se na popis uz navođenje ISO oznake treće zemlje odnosno područja, nakon koje slijedi „0”.

(2)

Ako su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka iz članka 3. ispunjeni samo za zonu treće zemlje ili područja podrijetla, ta se zona uvrštava na popis uz navođenje ISO oznake zone, nakon koje slijedi broj koji nije „0”.

Zone su opisane u dijelu 2. relevantnog priloga.

(3)

Predlošci certifikata o zdravlju životinja za pošiljke iz članka 3., kako su navedeni u tablici u dijelu 1. relevantnog priloga ovoj Uredbi, utvrđeni su u:

(a)

Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/403 (1);

(b)

Prilogu III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2020/2235;

(c)

Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2020/2236.

(4)

Posebni uvjeti iz članka 4. utvrđeni su, ako postoje, u tablici iz dijela 1. relevantnog priloga te su opisani u tablici iz dijela 3. istog priloga.

(5)

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz članka 4. utvrđena su, ako postoje, u tablici iz dijela 1. relevantnog priloga te su opisana u tablici iz dijela 4. istog priloga.

(6)

Zaključni i početni datumi navedeni u tablici iz dijela 1. priloga od II. do XXII. odnose se na posebna vremenska ograničenja za ulazak u Uniju pošiljaka iz članka 3. iz odgovarajućih zona, kako je utvrđeno u pravilima Unije.

(7)

Zahtjevi u pogledu certificiranja zdravlja životinja za Švicarsku podliježu Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima, koji je odobren Odlukom 2002/309/EZ, Euratom Vijeća, i Komisije u pogledu Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji od 4. travnja 2002. o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom (SL L 114, 30.4.2002., str. 1.).

(8)

Certifikati o zdravlju životinja koje mora izdati nadležno tijelo Islanda, Novog Zelanda i Kanade, u skladu s prilozima od II. do XXI. ove Uredbe, podliježu posebnim zahtjevima u pogledu certificiranja koji su utvrđeni u relevantnim sporazumima između Unije i tih trećih zemalja.

(9)

Podrazumijeva se da se unosi za Izrael odnose na Državu Izrael i ne primjenjuju se na geografska područja koja su od 5. lipnja 1967. pod upravom Države Izrael, to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.

(10)

Upućivanja na Srbiju ne uključuju Kosovo, koje je trenutačno pod međunarodnom upravom u skladu s Rezolucijom Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

(11)

Pri upućivanju na Kosovo, tim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja među državama članicama pošiljaka određenih kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/470/EU (SL L 113, 31.3.2021., str. 1).


PRILOG II.

Kopitari i papkari (osim kopitara i kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima)

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kopitara i papkara (osim kopitara i kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima) iz članka 3. točke 1. podtočke (a)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Vrste

koje smiju ulaziti u Uniju

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA- 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

BOV-X

 

SS-BPJ

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, SS-BPJ

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

SUI-X

 

Virus BA-a

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

SS-BPJ

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SS-BPJ (2)

 

 

CH

Švicarska

CH - 0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL - 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

SUI-X

 

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grenland

GL - 0

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CER-X

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Island

IS - 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

 

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ - 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US - 0

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

SUI-X

 

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

KSK

Pošiljke svinja iz zone navedene u stupcu 2. tablice iz dijela 1. moraju se podvrgnuti testu za otkrivanje klasične svinjske kuge, s negativnim rezultatima, u razdoblju od 30 dana prije otpreme u Uniju

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 7. tablice iz dijela 1.

BRU

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

TB

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

Virus BPJ-a

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

SS-BPJ

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone sezonski slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

SS-EHB

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone sezonski slobodne od infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

ELG

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od enzootske leukoze goveda u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

ZRG

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

VPG

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od virusnog proljeva goveda u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

Virus BA-a

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692


(1)  „Životinje namijenjene daljnjem držanju” znači životinje namijenjene objektima u kojima se drže žive životinje, osim klaonica.

(2)  Samo za vrste s popisa u skladu s Uredbom (EU) 2018/1882 (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.).


PRILOG III.

Kopitari i papkari namijenjeni zatvorenim objektima

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima iz članka 3. točke 1. podtočke (b)

Pošiljke kopitara i papkara, osim kopitara, iz svih trećih zemalja i područja koji su navedeni u tablici u ovom dijelu smiju ulaziti u Uniju iz zatvorenih objekata uvrštenih na popis u skladu s člankom 29. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 u zatvorene objekte u Uniji.

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

AL

Albanija

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australija

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosna i Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrein

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazil

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Bocvana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Bjelorusija

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

CL

Čile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Kina

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Kostarika

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Alžir

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopija

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandski Otoci

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grenland

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indija

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Island

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japan

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenija

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Crna Gora

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauricijus

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Meksiko

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibija

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Srbija

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusija

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapur

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Esvatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Tajland

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunis

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turska

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

Dio 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 4. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Primjenjuju se jamstva u pogledu zdravlja životinja navedena u tablici iz dijela 4. Priloga II.


PRILOG IV.

KOPITARI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kopitara iz članka 3. točke 1. podtočke (c)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Zona

kako je navedena u dijelu 2. Priloga II.

Sanitarna skupina

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE - 0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR - 0

D

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australija

AU - 0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosna i Hercegovina

BA-0

B

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermudi

BM - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivija

BO - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-1

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Bjelorusija

BY - 0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA - 0

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

A

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Kina

CN-1

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-1

D

Registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Alžir

DZ-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egipat

EG-1

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandski Otoci

FK-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grenland

GL-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordan

JO-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgistan

KG-1

B

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Južna Koreja

KR-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuvajt

KW-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019.

27.11.2020.

LB

Libanon

LB-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Crna Gora

ME-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Makao

MO-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malezija

MY-1

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020.

 

MU

Mauricijus

MU-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-1

C

Registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

D

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katar

QA-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-1

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudijska Arabija

SA-1

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020.

 

TN

Tunis

TN-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turska

TR-1

E

Registrirani konji;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

Travanj 2020.

27.11.2020.

UA

Ukrajina

UA-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

D

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-1

F

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Odluka Komisije 2008/698/EZ

 

3.5.2011.

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Ime

treće zemlje ili područja

Oznaka

zone

Opis zone

Brazil

BR-1

Savezne države Paraná i Rio de Janeiro

Kina

CN-1

Zona slobodna od bolesti kopitara u gradu Conghua, općini Guangzhou, pokrajini Guangdong, uključujući biosigurnosni autocestovni prolaz do i iz zračne luke u Guangzhouu i Hong Kongu (vidjeti pojedinosti u nastavku).

Posebna zona slobodna od bolesti kopitara u pokrajini Guandong sa sljedećim razgraničenjima:

središnja zona: konjičko trkalište u selu Reshui u dijelu Lingkou grada Conghua s okolicom radijusa od pet kilometara koja je pod nadzorom cestovne kontrolne postaje na državnoj autocesti 105.

zona nadziranja: sva upravna područja u gradu Conghua koja okružuju središnje područje i obuhvaćaju površinu od 2 009 km2.

zona zaštite:

vanjske granice sljedećih upravnih područja koja okružuju zonu nadziranja:

četvrt Baiyun, četvrt Luogang u gradu Conghua,

četvrt Huadu u gradu Guangzhou,

grad Zengcheng,

upravna područja u regiji Qingcheng grada Qingyuan,

okrug Fogang,

okrug Xinfeng,

okrug Longmen.

Biosigurnosni autocestovni prolaz: mreža autocesta koja povezuje zonu slobodnu od bolesti kopitara sa zračnom lukom u Guangzhouu i Hong Kongu s aktivnim nadziranjem bolesti u regiji.

Karantena prije ulaska: karantenski objekti u zoni zaštite koje je nadležno tijelo odredilo za pripremu kopitara iz drugih dijelova Kine za ulazak u zonu slobodnu od bolesti kopitara.

CN-2

Mjesto održavanja konjičkog natjecanja Global Champions Tour na prostoru sajma Expo 2010 u Šangaju te prolaz do međunarodne zračne luke Shanghai Pudong u sjevernom dijelu područja Pudong New Area i istočnom dijelu okruga Minhang metropolskog područja Šangaja (vidjeti pojedinosti u nastavku).

Razgraničenje zone na metropolskom području Šangaja:

zapadna granica: rijeka Huangpu od estuarija na sjeveru do bifurkacije rijeke Dazhi.

južna granica: od bifurkacije rijeke Huangpu do estuarija rijeke Dazhi na istoku.

sjeverna i istočna granica: obala.

Kostarika

CR-1

Metropolsko područje San Joséa.

Egipat

EG-1

Zona slobodna od bolesti kopitara uspostavljena u Veterinarskoj bolnici egipatskih oružanih snaga uz cestu El-Nasr, nasuprot kluba Al Ahly u Kairu, i autocestovni prolaz do kairske međunarodne zračne luke (vidjeti pojedinosti u nastavku).

Zona slobodna od bolesti kopitarâ, veličine od oko 0,1 km2, uspostavljena na području oko Veterinarske bolnice egipatskih oružanih snaga uz cestu El-Nasr, nasuprot kluba Al Ahly u istočnom predgrađu Kaira (s koordinatama 30° 04′ 19,6″ S i 31° 21′ 16,5″ I) te na prolazu u dužini od 10 km cestom El-Nasr i aerodromskom cestom do kairske međunarodne zračne luke.

(a)

Opis granica zone slobodne od bolesti kopitara:

Od križanja ceste El-Nasr s cestom El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (s koordinatama 30° 04′ 13,6″ S 31° 21′ 04,3″ I) duž ceste El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh oko 500 m prema sjeveru do prvog križanja s prolazom unutar područja oružanih snaga, zatim udesno duž prolaza oko 100 m prema istoku, zatim ponovno udesno duž prolaza 150 m prema jugu, zatim ulijevo duž prolaza 300 m prema istoku, zatim udesno duž prolaza 100 m prema jugu do ceste El-Nasr, zatim udesno duž ceste El-Nasr 300 m prema jugozapadu do mjesta nasuprot križanja ceste El-Nasr i ceste Hassan Ma'moon, zatim udesno duž prolaza 100 m prema sjeveru, zatim ulijevo duž prolaza 120 m prema zapadu, zatim ulijevo duž prolaza 200 m prema jugu, zatim udesno duž ceste El-Nasr 100 m prema zapadu do križanja ceste El-Nasr s cestom El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)

Opis granica područja karantene prije izvoza unutar zone slobodne od bolesti kopitara:

Od točke nasuprot križanja ceste El-Nasr i ceste Hassan Ma'moon duž prolaza 100 m prema sjeveru, zatim udesno duž prolaza 250 m prema istoku, zatim udesno duž prolaza 50 m prema jugu do ceste El-Nasr, zatim udesno duž ceste El-Nasr 300 m prema jugozapadu do mjesta nasuprot križanja ceste El-Nasr i ceste Hassan Ma'moon.

Kirgistan

KG-1

Regija Issyk-Kul

Malezija

MY-1

Poluotok

Meksiko

MX-1

Metropolsko područje Ciudad de Méxica

MX-2

Cijela zemlja osim saveznih država Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz i Tamaulipas

Peru

PE-1

Regija Lima

Rusija

RU-1

Pokrajine Kalinjingrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Lenjingrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm i Kurgan

RU-2

Regije Stavropol i Krasnodar

RU-3

Republike Karelija, Marij-El, Mordovija, Čuvašija, Kalmikija, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarija, Sjeverna Osetija, Ingušetija i Karačajevo-Čerkezija

Saudijska Arabija

SA-1

Cijela zemlja osim zona zaštite i zona nadziranja u pokrajinama Jizan, Asir i Najran kako je opisano u nastavku.

Granice zona zaštite i zona nadziranja uspostavljenih u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkama (a) i (b) Direktive 2009/156/EZ (1):

1.

pokrajina Jizan

zona zaštite: čitava pokrajina osim dijela sjeverno od cestovne kontrolne postaje u Ash-Shuqaiqu na cesti br. 5 i sjeverno od ceste br. 10,

zona nadziranja: dio pokrajine sjeverno od cestovne kontrolne postaje u Ash-Shuqaiqu na cesti br. 5, koji je pod nadzorom cestovne kontrolne postaje u Al Qahmahu, i sjeverno od ceste br. 10.

2.

pokrajina Asir

zona zaštite: dio pokrajine ograničen cestom br. 10, između Ad Darba, Abha i Khamis-Mushayta na sjeveru, osim konjičkih klubova u njihovim zrakoplovnim i vojnim bazama, i dio pokrajine koji je na sjeveru ograničen cestom br. 15 koja vodi od Khamis-Mushayta kroz Jarash, Al Utfah i Dhahran Al Janoub do granice s pokrajinom Najran te dio pokrajine koji je na sjeveru ograničen cestom koja vodi od Al Utfaha kroz Al Fayd do Badr Al Janouba (pokrajina Najran),

zona nadziranja: konjički klubovi u njihovim zrakoplovnim i vojnim bazama, dio pokrajine između granice zone zaštite i ceste br. 209 od Ash-Shuqaiqa do cestovne kontrolne postaje Muhayil na cesti br. 211, dio pokrajine između kontrolne postaje na cesti br. 10 južno od Abhe, grada Abhe i cestovne kontrolne postaje Ballasmer 65 km od Abhe na cesti br. 15 koja vodi na sjever, dio pokrajine između Khamis-Mushayta i cestovne kontrolne postaje 90 km od Abhe na cesti br. 255 za Samakh i cestovne nadzorne postaje u Yarahu, 90 km od Abhe, na cesti br. 10 koja vodi za Rijad te dio pokrajine južno od zamišljene crte između cestovne kontrolne postaje u Yarahu na cesti broj 10 i Khashm-Ghuraba na cesti br. 177 do granice pokrajine Najran.

3.

pokrajina Najran

zona zaštite: dio pokrajine ograničen cestom od Al Utfaha (pokrajina Asir) do Badr Al Janouba i do As Sebta te od As Sebta uz Wadi Habunah do spajanja s cestom br. 177 između Najrana i Rijada na sjeveru i od tog spajanja cestom br. 177 prema jugu do spajanja s cestom br. 15 od Najrana do Sharouraha, te dio pokrajine južno od ceste br. 15 između Najrana i Sharouraha i granice s Jemenom,

zona nadziranja: dio pokrajine južno od crte koja spaja cestovnu kontrolnu postaju u Yarahu, na cesti br. 10, i Khashm-Ghurab, na cesti br. 177, od granice pokrajine Najran do cestovne kontrolne postaje u Khashm-Ghurabu, 80 km od Najrana, i zapadno od ceste br. 175 koja vodi prema Sharourahu.

Turska

TR-1

Pokrajine Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli i Tekirdag

Južna Afrika

ZA-1

Metropolsko područje Cape Towna kako je opisano u nastavku.

Granice metropolskog područja Cape Towna (ZA-1):

 

sjeverna granica: Blaauwberg Road (M14),

 

istočna granica: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), autocesta N7, autocesta N1 i autocesta M5,

 

južna granica: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive do postaje Newslands Forestry te preko klanca Echo Gorge planine Table Mountain do zaljeva Camps Bay,

 

zapadna granica: obala od zaljeva Camps Bay do ceste Blaauwberg Road.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 7. tablice iz dijela 1.

Nema.


(1)  SL L 192, 23.7.2010., str. 1.


PRILOG V.

PERAD I ZAMETNI PROIZVODI PERADI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi iz članka 3. točke 1. podtočke (d)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Zona

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

 

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

C

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

 

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

 

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

C

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

C

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

BR-1

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

BR-2

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

C

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

C

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

CA-1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grenland

GL-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

P2

 

28.1.2017.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

P2

 

28.1.2017.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

P2

 

28.1.2017.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

P2

 

28.1.2017.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

P2

 

18.4.2015.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

P2

 

28.1.2017.

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

P2

 

28.1.2017.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

P2

 

28.1.2017.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

P2

 

28.1.2017.

 

IS

Island

IS-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

C

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

C

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

C

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

 

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

 

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

 

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

 

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

TN

Tunis

TN-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

 

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turska

TR-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

USA

Sjedinjene Američke Države

US-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

US-1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BRP

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BRP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.2

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BRP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.3

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BRP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.4.2020.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.4.2020.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.4.2020.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.4.2020.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

 

UY

Urugvaj

UY-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

P1

C

9.4.2011.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

P1

C

9.4.2011.

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

P1

C

9.4.2011.

 

Dio 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Ime:

treće zemlje ili područja

Oznaka

zone

Opis zone

Brazil

BR-1

Savezne države: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo i Mato Grosso do Sul

BR-2

Savezne države: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

Kanada

CA-1

Cijelo državno područje Kanade osim područja CA-2

CA-2

Državno područje Kanade koje odgovara sljedećem:

 

Nema.

Sjedinjene Američke Države

US-1

Cijelo državno područje Sjedinjenih Američkih Država osim područja US-2

US-2

Državno područje Sjedinjenih Američkih Država koje odgovara sljedećem:

US-2.1

Država Tennessee:

 

okrug Lincoln

 

okrug Franklin

 

okrug Moore

US-2.2

Država Alabama:

 

okrug Madison

 

okrug Jackson

US-2.3

Južna Karolina:

okrug Chesterfield/okrug Lancaster/okrug Kershaw:

zona polumjera 10 km koja počinje točkom N na granici kružne zone kontrole Chesterfield 02 i prostire se u smjeru kazaljke na satu:

(a)

sjever: 2 km južno od autoceste 9, 0,03 km istočno od raskrižja cesta Airport i Raymond Deason

(b)

sjeveroistok: 1 km jugozapadno od raskrižja autoceste 268 i ceste Cross Roads Church

(c)

istok: 5,1 km zapadno od državne ceste 109, 1,6 km zapadno od cesta Angelus i Refuge

(d)

jugoistok: 3,2 km sjeverozapadno od raskrižja autoceste 145 i ceste Lake Bee

(e)

jug: 2,7 km istočno od raskrižja autoceste 151 i ceste Catarah

(f)

jugozapad: 1,5 km istočno od raskrižja autoceste McBee i ceste Mt Pisgah

(g)

zapad 1,3 km istočno od raskrižja cesta Texahaw i Buzzards Roost

(h)

sjeverozapad: raskrižje cesta White Plains Church i Graves

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

P1

Suspenzija ulaska u Uniju zbog ograničenja povezanih s izbijanjem/izbijanjima visokopatogene influence ptica.

P2

Suspenzija ulaska u Uniju zbog ograničenja povezanih s izbijanjem/izbijanjima infekcije virusom newcastleske bolesti.

N

Pružena su jamstva da je zakonodavstvo o kontroli infekcije virusom newcastleske bolesti u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni istovjetno onome koje se primjenjuje u Uniji. U slučaju izbijanja infekcije virusom newcastleske bolesti i dalje se može odobravati ulazak u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone bez promjene oznake treće zemlje ili oznake područja ili zone. Međutim, automatski se zabranjuje ulazak u Uniju iz bilo kojih područja u kojima je nadležno tijelo predmetne treće zemlje ili područja uvelo službena ograničenja zbog izbijanja te bolesti.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

A

Treća zemlja ili područje u kojima se provodi cijepljenje protiv visokopatogene influence ptica, a nadležno tijelo pružilo je jamstva u skladu s člankom 37. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

B

Treća zemlja ili područje u kojima nije zabranjena upotreba cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koja su u skladu samo s općim kriterijima iz točke 1. Priloga XV. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692, a nadležno tijelo pružilo je jamstva da perad udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja iz točke 2. Priloga XV. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692, u skladu s člankom 37. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

C

Treća zemlja ili područje iz kojih je odobren ulazak u Uniju bezgrebenki i koji se ne smatraju slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, a nadležno tijelo pružilo je jamstva za relevantnu robu u skladu s člankom 37. točkom (d) podtočkom ii. drugom alinejom Delegirane uredbe (EU) 2020/692.


PRILOG VI.

PTICE U ZATOČENIŠTVU I ZAMETNI PROIZVODI PTICA U ZATOČENIŠTVU

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ptica u zatočeništvu i zametnih proizvoda ptica u zatočeništvu iz članka 3. točke 1. podtočke (e)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Zona

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Australija

AU-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunis

TN-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Sjedinjene Američke Države

US-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Ime

treće zemlje ili područja

Oznaka

zone

Opis zone

Brazil

BR-1

Savezne države: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Nema.


PRILOG VII.

MATICE PČELA I BUMBARI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka matica pčela i bumbara iz članka 3. točke 1. podtočke (f)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Meksiko

MK-0

Bumbari

BBEE

 

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turska

TR-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Bumbari

BBEE

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

VAR

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infestacije grinjom Varroa spp. (varooza) u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692


PRILOG VIII.

Psi, mačke i pitome vretice

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka pasa, mačaka i pitomih vretica iz članka 3. točke 1. podtočke (g)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Vrste i kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Otok Uzašašća

AC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigva i Barbuda

AG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanija

AL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

AD

Andora

AD-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosna i Hercegovina

BA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudi

BM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba (otoci BES)

BQ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

BY

Bjelorusija

BY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Kina

CN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžir

DZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

ET

Etiopija

ET-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandski Otoci

FK-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Farski Otoci

FO-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grenland

GL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

IN

Indija

IN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

IS

Island

IS-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

KN

Sveti Kristofor i Nevis

KN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kajmanski Otoci

KY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Sveta Lucija

LC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lihtenštajn

LI-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Crna Gora

ME-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauricijus

MU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malezija

MY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

PF

Francuska Polinezija

PF-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sveta Helena

SH-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Esvatini

SZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TN

Tunis

TN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TR

Turska

TR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TT

Trinidad i Tobago

TT-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tajvan

TW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države uključujući Američku Samou, Guam, Sjevernomarijanske Otoke, Portoriko i Američke Djevičanske Otoke

US-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

VA

Vatikanski Grad

VA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Sveti Vincent i Grenadini

VC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britanski Djevičanski Otoci

VG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis i Futuna

WF-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Test titracije protutijela na bjesnoću

Životinje u pošiljci koja ulazi u Uniju podvrgnute su valjanom testu titracije protutijela na bjesnoću u skladu s točkom 1. Priloga XXI. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

ECH

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692


PRILOG IX.

ZAMETNI PROIZVODI GOVEDA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda goveda iz članka 3. točke 1. podtočke (h)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australija

AU-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CA

Kanada

CA- 0

Sjeme

Odluka Komisije 2005/290/EZ

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CH

Švicarska

CH - 0

Sjeme

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

Jajne stanice i zameci

CL

Čile

CL - 0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenland

GL - 0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izrael

IL-0

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

Prilog IV. Odluci Komisije 2003/56/EZ

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Test na EHB

Obvezno testiranje na infekciju virusom epizootske hemoragijske bolesti – pošiljke sjemena, in vitro proizvedenih zametaka i jajnih stanica

Test na virus BPJ-a

Obvezno testiranje na infekciju virusom bolesti plavog jezika – pošiljke sjemena, in vitro proizvedenih zametaka i jajnih stanica


PRILOG X.

ZAMETNI PROIZVODI OVACA I KOZA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda ovaca i koza iz članka 3. točke 1. podtočke (i)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

AU

Australija

AU-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CA

Kanada

CA- 0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CH

Švicarska

CH - 0

Sjeme

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

Jajne stanice i zameci

CL

Čile

CL - 0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenland

GL - 0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Test na EHB

Obvezno testiranje na infekciju virusom epizootske hemoragijske bolesti

Test na virus BPJ-a

Obvezno testiranje na infekciju virusom bolesti plavog jezika


PRILOG XI.

ZAMETNI PROIZVODI SVINJA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda svinja iz članka 3. točke 1. podtočke (j)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA- 0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švicarska

CH - 0

Sjeme

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

Jajne stanice i zameci

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Nema.


PRILOG XII.

ZAMETNI PROIZVODI KOPITARA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda kopitara iz članka 3. točke 1. podtočke (k)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije kopitara

od kojih potječu zametni proizvodi koji smiju ulaziti u Uniju

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

7

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australija

AU-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Sve kategorije

Sve kategorije

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

IL

Izrael

IL-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Maroko

MA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katar

QA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudijska Arabija

SA-1

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Primjenjuju se opisi iz tablice iz dijela 2. Priloga IV.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 7. tablice iz dijela 1.

Nema.


PRILOG XIII.

SVJEŽE MESO KOPITARA I PAPKARA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa kopitara i papkara iz članka 3. točke 1. podtočke (l)

ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Vrste od kojih potječe meso

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Zaključni datum

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-1

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

 

1.8.2010.

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

AR-2

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010.

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

AR-3

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

 

1.7.2016.

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF