EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0278

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/278 оd 23. veljače 2018. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 1305/2014 u pogledu strukture poruka, modela za podatke i poruku te operativne baze podataka za vagone i intermodalne jedinice, kao i radi donošenja IT standarda za komunikacijski sloj zajedničkog sučelja

C/2018/1019

OJ L 54, 24.2.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/278/oj

24.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 54/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/278

оd 23. veljače 2018.

o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 1305/2014 u pogledu strukture poruka, modela za podatke i poruku te operativne baze podataka za vagone i intermodalne jedinice, kao i radi donošenja IT standarda za komunikacijski sloj zajedničkog sučelja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5. stavak 11.,

budući da:

(1)

Člankom 19. Uredbe (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća (2) zahtijeva se od Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) da Komisiji upućuje preporuke o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost („TSI”) i njihovoj reviziji, u skladu s člankom 5. Direktive (EU) 2016/797, te da osigura da su TSI-jevi prilagođeni tehničkom napretku, tržišnim trendovima i društvenim zahtjevima.

(2)

Komisija je 23. rujna 2017. od Agencije zatražila da izda preporuku u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/797 u pogledu revizije tehničkih specifikacija za interoperabilnost koje se odnose na podsustav „telematske aplikacije za teretni promet” željezničkog sustava u Uniji („TSI za TAF”).

(3)

Agencija je 18. listopada 2017. izdala preporuku o TSI-ju za TAF radi ažuriranja strukture poruka koje se odnose na TSI za TAF, modela za podatke i poruku te operativne baze podataka za vagone i intermodalne jedinice (WIMO), kao i radi donošenja IT standarda za komunikacijski sloj zajedničkog sučelja. Te su promjene uvedene kako bi se nadišla bivša logika temeljena na vlasničkim rješenjima i omogućila brža i troškovno učinkovitija primjena tog alata u zajednici korisnika TSI-ja za TAF. Referentne datoteke revidirane su u skladu s tim.

(4)

Odredbe Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 1305/2014 (3) povezane s TSI-om za TAF trebale bi se izmijeniti kako bi se arhitektura provedbe zajedničkog sučelja definirala u skladu s prethodno opisanom strukturom poruka.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 51. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/797,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 1305/2014 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 138, 26.5.2016., str. 44.

(2)  Uredba (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (SL L 138, 26.5.2016., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1305/2014 od 11. prosinca 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 62/2006 (SL L 356, 12.12.2014., str. 438.).


PRILOG

Dodatak 1. Prilogu Uredbi (EU) br. 1305/2014 zamjenjuje se sljedećim:

Dodatak I.

Popis tehničkih dokumenata

Br.

Referenca

Naslov

Verzija

Datum

1.

ERA-TD-100

TSI za TAF – PRILOG A.5: BROJEVI I PRIKAZ SLIJEDA PORUKA ZA TSI ZA TAF

2.1

10.2.2015.

2.

ERA-TD-101

TSI za TAF – Prilog D.2: Dodatak A (planiranje puta za vagon/intermodalnu jedinicu)

2.0

17.10.2013.

3.

ERA-TD-102

TSI za TAF – Prilog D.2: Dodatak B – operativna baza podataka za vagone i intermodalne jedinice (WIMO)

2.1

10.2.2015.

4.

ERA-TD-103

TSI za TAF – Prilog D.2: Dodatak C – referentne datoteke

2.1

10.2.2015.

5.

ERA-TD-104

TSI za TAF – Prilog D.2: Dodatak E — zajedničko sučelje

2.2

23.2.2017.

6.

ERA-TD-105

TSI za TAF – Prilog D.2: Dodatak F — model za podatke i poruku za TSI za TAF

2.2

23.2.2017.


Top