EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0993

Odluka Komisije (EU) 2018/993 оd 11. srpnja 2018. o izmjeni odluka (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 u pogledu trajanja prijelaznog razdoblja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 4312) (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/4312

OJ L 177, 13.7.2018, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/993/oj

13.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/14


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/993

оd 11. srpnja 2018.

o izmjeni odluka (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 u pogledu trajanja prijelaznog razdoblja

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 4312)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 2011/382/EU (2) zamijenjena je Odlukom Komisije (EU) 2017/1214 (3) kojom se utvrđuju revidirana mjerila i zahtjevi za deterdžente za ručno pranje posuđa. Kako bi se proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za deterdžente za ručno pranje posuđa na temelju mjerila utvrđenih u Odluci 2011/382/EU dalo dovoljno vremena da prilagode svoje proizvode zahtjevima iz Odluke (EU) 2017/1214, u toj je odluci utvrđeno prijelazno razdoblje. To prijelazno razdoblje od 12 mjeseci istječe 22. lipnja 2018.

(2)

Odluka Komisije 2012/720/EU (4) zamijenjena je Odlukom Komisije (EU) 2017/1215 (5) kojom se utvrđuju revidirana mjerila i zahtjevi za deterdžente za strojno industrijsko i institucionalno pranje posuđa. Kako bi se proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za deterdžente za strojno industrijsko i institucionalno pranje posuđa na temelju mjerila utvrđenih u Odluci 2012/720/EU dalo dovoljno vremena da prilagode svoje proizvode zahtjevima iz Odluke (EU) 2017/1215, u toj je odluci utvrđeno prijelazno razdoblje. To prijelazno razdoblje od 12 mjeseci istječe 22. lipnja 2018.

(3)

Odluka Komisije 2011/263/EU (6) zamijenjena je Odlukom Komisije (EU) 2017/1216 (7) kojom se utvrđuju revidirana mjerila i zahtjevi za deterdžente za strojno pranje posuđa. Kako bi se proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za deterdžente za strojno pranje posuđa na temelju mjerila utvrđenih u Odluci 2011/263/EU dalo dovoljno vremena da prilagode svoje proizvode zahtjevima iz Odluke (EU) 2017/1216, u toj je odluci utvrđeno prijelazno razdoblje. To prijelazno razdoblje od 12 mjeseci istječe 22. lipnja 2018.

(4)

Odluka Komisije 2011/264/EU (8) zamijenjena je Odlukom Komisije (EU) 2017/1218 (9) kojom se utvrđuju revidirana mjerila i zahtjevi za deterdžente za pranje rublja. Kako bi se proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja na temelju mjerila utvrđenih u Odluci 2011/264/EU dalo dovoljno vremena da prilagode svoje proizvode zahtjevima iz Odluke (EU) 2017/1218, u toj je odluci utvrđeno prijelazno razdoblje. To prijelazno razdoblje od 12 mjeseci istječe 22. lipnja 2018.

(5)

Odluka Komisije 2012/721/EU (10) zamijenjena je Odlukom Komisije (EU) 2017/1219 (11) kojom se utvrđuju revidirana mjerila i zahtjevi za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru. Kako bi se proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru na temelju mjerila utvrđenih u Odluci 2012/721/EU dalo dovoljno vremena da prilagode svoje proizvode zahtjevima iz Odluke (EU) 2017/1219, u toj je odluci utvrđeno prijelazno razdoblje. To prijelazno razdoblje od 12 mjeseci istječe 22. lipnja 2018.

(6)

Brojna nacionalna tijela koja dodjeljuju znak za okoliš EU-a obavijestila su Komisiju da je potrebno produljiti ta prijelazna razdoblja za šest mjeseci zbog velikog broja zahtjeva za obnovu ugovora o dodjeli znaka za okoliš EU-a. Komisija je provela procjenu kojom je potvrđeno da treba produljiti prijelazna razdoblja za šest mjeseci.

(7)

Odluke (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 7. Odluke (EU) 2017/1214 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2011/382/EU mogu se upotrebljavati do 22. prosinca 2018.”

Članak 2.

U članku 7. Odluke (EU) 2017/1215 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s kriterijima utvrđenima Odlukom 2012/720/EU mogu se upotrebljavati do 26. prosinca 2018.”

Članak 3.

U članku 7. Odluke (EU) 2017/1216 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2011/263/EU mogu se upotrebljavati do 26. prosinca 2018.”

Članak 4.

U članku 7. Odluke (EU) 2017/1218 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2011/264/EU mogu se upotrebljavati do 26. prosinca 2018.”

Članak 5.

U članku 7. Odluke (EU) 2017/1219 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s kriterijima utvrđenima Odlukom 2012/721/EU mogu se upotrebljavati do 26. prosinca 2018.”

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2018.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2011/382/EU od 24. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za ručno pranje posuđa (SL L 169, 29.6.2011., str. 40.).

(3)  Odluka Komisije (EU) 2017/1214 od 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za ručno pranje posuđa (SL L 180, 12.7.2017., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije 2012/720/EU od 14. studenoga 2012. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za deterdžente za strojno industrijsko i institucionalno pranje posuđa (SL L 326, 24.11.2012., str. 25.).

(5)  Odluka Komisije (EU) 2017/1215 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za strojno industrijsko i institucionalno pranje posuđa (SL L 180, 12.7.2017., str. 16.).

(6)  Odluka Komisije 2011/263/EU od 28. travnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Europske unije za deterdžente za perilice posuđa (SL L 111, 30.4.2011., str. 22.).

(7)  Odluka Komisije (EU) 2017/1216 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za strojno pranje posuđa (SL L 180, 12.7.2017., str. 31.).

(8)  Odluka Komisije 2011/264/EU od 28. travnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu zaštite okoliša EU-a za deterdžente za pranje rublja (SL L 111, 30.4.2011., str. 34.).

(9)  Odluka Komisije (EU) 2017/1218 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja (SL L 180, 12.7.2017., str. 63.).

(10)  Odluka Komisije 2012/721/EU od 14. studenoga 2012. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru (SL L 326, 24.11.2012., str. 38.).

(11)  Odluka Komisije (EU) 2017/1219 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru (SL L 180, 12.7.2017., str. 79.).


Top